Žívotní dílo

Představte si svůj život jako velkou mozaiku, kde každá jednotlivá dlaždice představuje různé aspekty vašeho bytí. Vaše kariéra je jen jednou z mnoha dlaždic v této rozsáhlé kompozici. Je důležitá, ale sama o sobě nedokáže vytvořit celkový obraz. Vaše životní dílo je pak celá mozaika – zahrnuje každou dlaždici, ať už je to vaše práce, vaše koníčky, váš čas věnovaný komunitě nebo jakýmkoli způsobem, kterým jste se snažili přispět k něčemu většímu.

Když se zamýšlíte nad svým životním dílem, musíte vidět obraz v celku, nikoli jen jeho jednotlivé části. Musíte se podívat za hranice své kariéry, i když ta může být významnou a podstatnou součástí vaší mozaiky. Zvažování o tom, jakým způsobem služba druhým obohacuje nejen jejich, ale i váš život, vám může dát pocit skutečné hodnoty a úspěchu. Dáváte lidem svůj čas a energii a na oplátku získáváte uspokojení a vědomí, že jste svůj čas strávili smysluplně. Vaše mozaika pak září barvami a hloubkou, a každý, kdo se na ni podívá, vidí krásu, kterou jste vytvořili.