Vývoj ve vztazích a přátelství

 

Na počátku vztahu je to, jako když dva lidé stojí na prahu nové cesty, každý s jiným mapovým plánem. Neznají ještě terén, který je čeká, a jejich kompas se teprve kalibruje na společný směr. V dobrém vztahu je to však právě tento společný kompas, který se postupně vyladí. Oba partneři se učí číst v mapách toho druhého a společně objevují nové cesty, které by sami nikdy nenašli. Roste nejen jejich vzájemné porozumění, ale i jejich individuální schopnosti. Klíčové je, aby oba měli pocit, že jsou na stejné lodi – každý je kapitánem svého směru, ale loď vždy směřuje kupředu jen díky jejich společnému úsilí.

Podobně je to i v přátelství, které je jako zahrada, kde každý přítel přináší svou vlastní rostlinu – někdo pěstuje růže, jiný slunečnice. Společně se navzájem podporují v růstu, zalévají půdu moudrostí a odvahu činit důležitá rozhodnutí. V této zahradě je úcta a respekt k rozdílům klíčem ke květu. Přátelé se mohou vzájemně ujistit o svých dobrých vlastnostech, ačkoli chvála musí být pečlivě dávkována, aby zahrada nepřerostla v džungli. Občasné ujištění je ale jako sluneční paprsek, který umožňuje květinám rozkvést do plné krásy.