Vyšší úroveň čakerní soustavy

Máme za sebou povídání o základních 7 čakrách a nyní bych vás ráda seznámila s dalšími vysokovibračními čakrami. Ve Zlatém věku Atlantidy jsme měli aktivních dalších 5 čaker. Byly zavřeny v době, kdy Atlantida nebyla v jednotě a lidé se začali oddělovat. Přístup k těmto čakrám se začíná otevírat a lidé mají možnost zažít jednotu přes spojení všech 12 čaker tím, že přinášejí na Zem přes toto napojení energii, aby vyléčili sebe a Zemi.

Naše čakry nám umožňují spojení mezi okolím a námi a také nám umožňují spojení s naší vnitřní moudrostí. Čakry, se kterými máme možnost se spojit:

Čakra duše

15cm nad naší hlavou a krystal selenit nám ji pomáhá otevřít. Má červenofialovou barvu, zvanou magenta. Vytváří spojení mezi čakrou hvězdná brána, příčinnou čakrou a korunní čakrou. Její účel je nabírat energii vesmíru z hvězdné brány a posílat ji do energie duše. Duše vstupuje do čakry duše když člověk zemře.

V tuto dobu se duše učí jednotě se vším a poté je připravena se posunout na další úroveň. Čakra duše má schopnost udržovat světlo. Je důležité, aby při aktivaci této čakry byla otevřená i čakra Země, protože tyto dvě čakry tvoří dvě půlky jednoho celku a obě musí být v rovnováze.

Jestliže tuto čakru otevřeme v průběhu života, máme jedinečnou možnost si znovu vytvořit to, co chceme zažívat na velmi hluboké úrovni. Znamená to, že si můžeme libovolně měnit životní lekce.

Když si uvědomíme, že všechny bytosti a věci, ať už na Zemi nebo ve vesmíru, se nacházejí v tom samém prostoru a mají tu samou esenci, vrátí se na naši planetu vědomí bezpodmínečné lásky. Naše mužská a ženská energie uvnitř každého z nás bude v rovnováze a vědomí oddělení zmizí z této planety. Je čas poslouchat naše srdce a naši duši, protože některé věci nikdy nepochopíme naší myslí.

Čakra hvězdná brána

30cm nad hlavou a tuto čakru nám pomůže aktivovat kámen kalcit.  Má zlatou barvu. Umožňuje nám kontakt se zdrojem, se základním vědomím. Abychom se s tímto vědomím spojili, musíme upustit od všeho, co se ztotožňuje s naší osobností. Při otevření této čakry se na Zem vrátí čistota a půvab z dávného Zlatého věku Atlantidy. Při otevření této čakry se spojíme se vším. Čakra hvězdné brány a čakra duše umožňuje spojení spirituálních a zemských energií. Hvězdná brána čerpá božskou energii seshora, zatímco čakra duše čerpá energii kundalíní a živočišnou energii ze Země. Tyto energie se pak v nás mísí a my se pak stáváme svým vlastním božstvím.

Čakra Země

15cm pod nohama a kámen hematit nám pomůže se s ní spojit. Má černou barvu. Tato čakra spojuje energii  vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

Hvězdná čakra

čakra duše a příčinná čakra mohou plně propustit své světlo pouze když je činná čakra Země. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě a vyléčit Zemi od všech škodlivin. Až dostatečné množství lidí ponese tuto energii, síla ukrytá v pyramidách bude aktivována. Až bude čakra Země činná, duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme. Pokud se naše animální stránka spojí s naším vyšším vědomím, můžeme být povzneseni do základního vědomí.

Příčná čakra

8 – 10cm za zadní stranou středu hlavy. Spojit se s ní nám pomůže krystal kyanit. Má bílou barvu. Touto čakrou proudí energie duše do mentálního těla a pomáhá nám oprostit se od naučených přesvědčení. To znamená, že se musíme naučit otevřít pravou mozkovou hemisféru, abychom uviděli celý „celý obraz“ a byli schopni se na věci podívat z nadhledu. Aby čakra duše mohla posílat svou energii do těla, musí být mysl otevřená. Touto čakrou dostáváme zprávy z vyšších dimenzí a pouze tím, že zvládneme svou mysl, čakra se může otevřít a propojit se s hvězdnou bránou.

Nižší čakry pomáhají přenést informace z příčné čakry do celého těla.

Sakrální čakra je v dolní části břicha, mezi známou první, červenou čakrou, a druhou, oranžovou čakrou. Má růžovou barvu. Je to barva něhy, která vyjadřuje jemnější stranu sexuality. Spojení s touto čakrou nás uklidňuje a povznáší a dává nám pocítit krásu a radost sexuality. K tomuto spojení nám může pomoci krystal jantar, červený nebo oranžový karneol, žlutý křemen, rubín nebo wulfenit.

Vedlejší čakry máme na dlaních, ramenech, loktech, kolenech a chodidlech. Pokud člověk léčí rukama, energie prochází čakrami dlaní.

  První známkou, že se člověk otevírá jako kanál pro léčení je ten, že s někým soucítí a jeho ruce se stávají teplými a mírně se chvějí, a mezi léčitelem a léčeným začíná proudit energie jejich srdečními centry. Čakry ramen jsou spojeny se srdcem a energie jím dál postupuje do chodidel. Když léčitel položí ruce na ramena léčeného, čakry chodidel léčeného se automaticky otevřou, což pomáhá jeho uzemnění. Tento systém umožňuje světlu, aby procházelo celým tělem.  Čakry kolen jsou spojením mezi Zemí a základní čakrou. Čakry loktů jsou spojením mezi rameny a dlaněmi. Čakry pod chodidly jsou spojeny se Zemí. V době Atlantidy lidé chodili bosky každý den několik kilometrů, což jim umožňovalo silný kontakt se Zemí a proto si mohli dovolit nechat svou duši poletovat.