Učinek vašich slov

 

Představ si svůj život jako přehrávač hudby v nekonečné symfonii vesmíru. Zákony fyziky jsou jako noty a akordy, které určují strukturu a melodii skladby, i když nemusíme vždy chápat, jak a proč do sebe zapadají. Duchovní zákony, jako zákon příčiny a následku, jsou pak jako skrytý rytmus, který vede hudbu vpřed, ačkoliv ho nevidíme, cítíme jeho vliv na celkovou harmonii.

Zákon mysli je jako neviditelný dirigent této symfonie. Když vyšleme myšlenku nebo vyslovíme slovo, je to, jako bychom dirigentovi dali pokyn k určitému taktu či tempu. I když nemusíme rozumět, jak přesně náš pokyn působí na celou skladbu, výsledkem je, že se k nám vrací v podobě určité melodie či harmonie, která rezonuje s naším původním impulsem. Tento dialog mezi námi a neviditelným dirigentem utváří naši zkušenost, stejně jako noty a rytmy utvářejí hudbu.