Přeměna

Každá částice světla, kterou vidíme, je tvořena z fotonů, které jsou určeny k tomu, aby držely vícerozměrnou energii cestující vesmírem obsahující data a informace staré miliony let. Když cítíme a dekódujeme zprávy skryté uvnitř částic světla, pak se otevřeme na nejvyšší úroveň vědomí, probuzení a osvícení.

Tento proces se nazývá Nanebevstoupení, protože překračujeme fyzický stav a komunikujeme s nefyzickým absorbováním a nasměrováním vysoce nabité energie prostřednictvím našich čaker. Metafyzické je slovo používané k popisu životní energie, která není fyzická; proto to není vždy možné vidět. Bohužel, když se spoléháme pouze na našich pět smyslů, chybí nám obrovská část naší lidské zkušenosti, protože neviditelná energie je životně důležitá. Intuitivní energie životní síly, plná moudrosti a znalostí, která může vést a proměňovat naše životy.

Kosmické události jsou mnohými přijímány a oslavovány jako období duchovního probuzení nebo očištění; ti, kteří jsou vysoce citliví na energii, si často všimnou, že kdykoli se ve vesmíru něco stane, zažijí vylepšenou intuici, živé sny, předtuchy, zvýšené emoce a jejich fyzické tělo se cítí, jako by vysoce vibrovalo. To může způsobit, že se budou cítit podrážděni nebo unavení v důsledku výskytu energetického posunu, který by měl vést k buněčným změnám a upgradu DNA. Když se vnímáme jako energetické bytosti světla bez oddělení nebo omezení, naše energie je nesmírně zvýšena a získáváme přístup k nekonečným možnostem a příležitostem.

Jednou z hlavních věcí, které si všimneme během energetické směny, je to, že začneme hledat hlubší význam v našich životech, a důvodem je to, že jsme tlačeni, abychom rozpoznali naši misi zde na planetě Zemi. Zjistili jsme také, že jsme v situacích, kdy jsme nuceni rozlišovat, zda jsou naše záměry a motivace autentické, a jestli jsme v souladu. I když jsme se již rozhodli pro postup, který musíme podniknout, abychom dosáhli cíle naší duše, kosmické události nás otřásají tak, aby cokoli, co není v souladu s našimi plány, odpadlo a my můžeme pokračovat ve světlejších a svobodnějších volbách pro všechno, co děláme.

To je často důvod, proč se lidé cítí úzkostně a podrážděně během Slunečních bouří, Úplňků, Zatmění, Planetárních pohybů a Meteorických sprchách. Okna, známé jako portály, se otevírají, abychom jasně viděli naše životy a lidi kolem nás a zaměřujeme se zejména na naše intimní vztahy. Kdykoli dojde k vesmírné činnosti, iluze zmizí a masky, které lidé nosí, vypadnou, takže jsme schopni jasně vidět celou naši existenci.

To nám však nabízí příležitost detoxizovat a vyčistit cokoli nebo kohokoli, kdo je pro nás škodlivý nebo který nás drží zpět.

Chystáme se zažít vrchol sprchy Capricornids a Delta Aquariids Meteor. Padající hvězdy, mají metafyzickou energii, která obsahuje obrovské množství dat. Někteří také věří, že světlo, které vidíme, je andělská entita z vyšší dimenze, která cestuje k naší planetě nesmírně vysokou rychlostí. To je důvod, proč se používá věta „padá hvězda něco si přej“, protože se předpokládá, že když se dostaneme do kontaktu s pohybující se hvězdou (andělem), naše vědomí interaguje s jeho silnou metafyzickou energií; tak se naše přání splní.

V kosmu se všechno děje v sekvencích, a my v současné době končíme jednu z těchto sekvencí, cyklus Zatmění a začíná nový cyklus s “Černým” Novým měsícem. Tím se odstartuje první ze tří Super měsíců v řadě, známý jako Super Moon Triad.

Na rozdíl od běžné měsíční energie, která trvá několik dní, bude tato vysoce nabitá, intenzivní a život měnící energie této trojice cítit od tohoto Super Měsíce až do Super Měsíce koncem září velmi důsledně. Ti, kteří jsou vysoce citliví na energii, již budou vnímat intenzitu v atmosféře a všimli si, že ačkoli byla vysoká a nízká období, intenzita zůstala na vrcholu. Během Super Moon Triads masy světelné energie pronikají do atmosféry Země a absorpce může být nadměrná, což může způsobit, že se cítíme emocionální a vyčerpaní.

Vesmír s námi neustále komunikuje tím, že nabízí synchronicity, známky, symboly a nabízí podprahové zprávy, které můžeme dekódovat, abychom zlepšili náš pozemský zážitek. Když obdržíme tyto informace, naše smysly jsou upozorněny a všimneme si jich jako husí kůže, déjà vu, zimnice, chvění nebo prostřednictvím vizí a snů. Mohli bychom také cítit energii, jako jsou koule, jiskry nebo záblesky světla, a můžeme si všimnout energie zahřívající dlaně rukou.

Je také běžné, že se lidé z naší minulosti znovu objeví, takže máme šanci konečně se naučit hodnotnou lekci, provést změny nebo odpustit a uvolnit minulost jednou provždy.

Teď také vstupujeme do Sluneční bouře kvůli koronální díře na Slunci. Výzkum zjistil, že Geomagnetické bouře mohou způsobit obrovské energetické posuny, protože naše elektromagnetické lidské pole absorbuje přicházející nebeské prvky. Což nás může změnit a transformovat na buněčné úrovni. Během Slunečních bouří pronikne do atmosféry Země hmota světelné energie, což nás může nadměrně stimulovat.

Můžeme si všimnout naší energie, stejně jako energie lidí kolem nás. Je známo, že sluneční bouře desynchronizují náš cirkadiánní rytmus (naše vnitřní biologické hodiny, které řídí náš spánek a časy probuzení.) Je to způsobeno tím, že naše Šišinka (Pineal Gland) je ovlivněna elektromagnetickou energií, což vede ke zvýšení Melatoninu, čímž narušuje náš spánek, vyvolává naši intuici a vlastní orientaci mimo synchronizaci. Proto můžeme během sluneční bouře trpět narušenými spánkovými schématy, vyčerpáním a živými sny a také můžeme mít zvýšené psychické vědomí.

Naše Šišinka (Pineal Gland), také známé jako naše „třetí oko“, snímá Světlo a je spojeno s Osvícením. Předpokládá se, že zvyšuje psychické vědomí, aktivuje vědomí a je spojením mezi fyzickým a duchovním světem.

Když je naše třetí oko zcela otevřené, máme možnost vidět věci, které nejsou normálně vidět, jako jsou minulé a budoucí události, myšlenkové formy, energie a různé entity.

Celkově dostáváme příležitost k velké osobní transformaci. Odstranit blokády a staré vzorce, realizovat a projevovat náš účel a rozšiřovat naše vědomé vědomí.

Pokud jsme ochotni aktivně přitahovat a integrovat tuto kosmickou energii, místo toho, abychom se jí báli, pokud jsme schopni zůstat pozitivní a otevření, abychom se rychlým tempem přizpůsobili neustálým změnám, můžeme využít této příležitosti