Od Ega k Srdci 3

Nechejte odejít staré já

Přeměna z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci postupuje několika fázemi:

1. Být nespokojení s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po ?něčem jiném?: počátek konce.

2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: střed konce.

3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř vás zemřít, zbavení se ochranného obalu, stání se novým Já: konec konce.

4. Probuzení vědomí uvnitř vás, které je založené na srdci, motivováno láskou a svobodou; pomáhání druhým v přeměně.

Nyní budeme hovořit o třetím stádiu. Předtím, než tak učiníme, bychom rádi upozornili na to, že se tato přeměna neodehrává po přímé a lineární cestě. Existují v ní momenty, ve kterých se můžete vrátit zpět do stádia, které jste již nechali za sebou. Avšak takový ústup vás může později vést k velkému kroku vpřed. A tak se objížďky mohou ukázat jako zkratky. Rovněž je spirituální cesta každé duše jedinečná a individuální. A tak toto schéma o čtyřech fázích, které vám poskytujeme, může snadno představovat cestu zdůrazňující některé rozhodující momenty v tomto procesu. Schémata a kategorie jsou pouze nástroji, které zviditelňují skutečnost, jenž nemůže být uchopena myslí, vaši mentální částí.

Po tom, co jste přijali svá vnitřní zranění a vyléčili jste traumatizované části vědomí, jak jsme popsali v předchozí kapitole, vaše energie se mění. Propouštíte své staré Já. Děláte místo pro naprosto odlišný způsob bytí a prožívání. V této kapitole bychom vám rádi vysvětlili, co se děje energeticky, když opouštíte egoisticky zaměřené vědomí. To, co se děje energeticky, když se přesouváte z dominance ega k vědomí založenému na srdci, je, že srdeční čakra dostává přednost před vůlí či třetí čakrou.

Čakry jsou otáčející se kola energií umístěné podél vaší páteře. Tato energetická centra souvisí s konkrétní životní tématikou, například ?spiritualitou? (korunní čakra), ?komunikací? (krční čakra) nebo ?emocemi? (pupeční čakra). Čakry jsou do jisté míry součástí hmotné reality, protože souvisí s konkrétními místy ve vašem těle. Avšak nejsou viditelné fyzickému zraku a tak byste mohli říci, že dlí mezi duchem a hmotou; přemosťují propast. Utváří vstupní bod pro ducha (vaše vědomí duše), jenž mu umožňuje zaujmout fyzickou formu a utvářet věci, ke kterým ve vašem životě dochází.

Srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudi, je nejzákladnějším místem energie lásky a jednoty. Srdce nese energie, které sjednocují a harmonizují. Když na chvíli zaměříte svoji pozornost na toto centrum, můžete cítit teplo nebo že se něco otevírá. Když necítíte nic, nechejte to zkrátka být a zkuste to třeba jindy.

Čakra pod srdcem se nazývá ?solar plexus? a je umístěna u pupíku. Je to sídlo vůle. Je to centrum, které zaměřuje vaši energii na fyzickou realitu. Proto je tato čakra spojena s otázkami tvořivosti, vitality, ctižádosti a osobní moci.

Ego a vůle spolu úzce souvisí. Schopnost vůle vám umožňuje zaměřit se na něco buď vně anebo venku. Vaše vnímání reality vás i druhých, je vysoce ovlivněné tím, co chcete – vašimi touhami. Vaše touhy jsou často smíšené se strachem. Často chcete něco proto, že cítíte, že to potřebujete; vespod je pocit nedostatku či nouze. Protože je strach přítomen v mnoha vašich přáních, solar plexus je často poháněn energií ega. Zvláště ego samo sebe vyjadřuje skrze solar plexus.

Skrze schopnost vůle ego doslova vytváří tlak na realitu. Realita musí být vtěsnána do toho, čemu ego chce, abyste věřili. Ego pracuje dle souboru základních předpokladů o tom, jak funguje realita, které jsou všechny založeny na strachu. Obdařuje vás vysoce vybraným obrazem skutečnosti, protože jeho způsob pohledu je zaujatý vlastními potřebami a strachy. Stejně tak musí hodnotit vše, s čím se setká. Není zde místo pro prosté pozorování věcí. Vše musí být rozděleno do kategorií, označené jako dobré či špatné.

Když žijete ze srdce, neexistuje žádný pevný soubor přesvědčení, kterými vysvětlujete či hodnotíte činy. Nedržíte se již jakýchkoli silných přesvědčení o čemkoli. Stali jste se více pozorovateli. Odsouváte morální soudy na jakoukoli záležitost stranou, protože cítíte, že nemůžete rozumět všemu, co je v situaci potřeba pochopit. Soudy v sobě mají něco definitivního, ale srdce se nezajímá o definice. Vždy se snaží jít za to, co se zdá konečné a definované. Srdce je otevřeno hledání a připraveno k přezkoumání, připraveno odpustit.

Když použijete egocentrickou sílu vůle, můžete pocítit, že vás něco tahá za čakru solar plexu. Používání vůle takovýmto způsobem je energetické dění, kterého si můžete být vědomi, když budete chtít. Kdykoli cítíte tento tah doprovázený silnou touhou mít věci podle sebe, snažíte se formovat skutečnost dle vašich přání. Snažíte se vnutit svá přesvědčení realitě.

Když konáte ze srdce, jdete spolu s proudem věcí tak, jak se samy ukazují; netlačíte a nenutíte.

Když pracujete velmi tvrdě, abyste něčeho dosáhli a čas od času selžete v dosažení svého cíle, ptejte se prosím sami sebe, z které čakry, z kterého energetického centra jednáte. Stejně tak se můžete naladit na své srdce a zeptat se, proč tato věc nefunguje nebo proč do ní vkládáte tolik energie.

Často se snažíte uskutečnit jisté cíle, aniž byste šli skutečně dovnitř a zjistili svým srdcem, zda vám doopravdy slouží na vaší vnitřní cestě moudrosti a kreativity. Dokonce, i když vaše cíle představují nejhlubší touhy pociťované srdcem, můžete mít nerealistické očekávání ohledně časového rámce, ve kterém se věci stanou. Můžete být v časové linii, která nepramení ze srdce, ale z osobní vůle.

Všechny věci mají přirozený rytmus a to není nutně tempo, které vy považujete za žádoucí. Uskutečnění vašich cílů vyžaduje, aby byla změněna energie. Změna energie často zabere více času, než čekáte nebo než si přejete. Ve skutečnosti není přesun energie nic jiného než to, že se měníte vy.

Jakmile jste dosáhli svých cílů, nebudete to již více vy. Stanete se rozšířenou verzí svého současného Já naplněnou větší moudrostí, láskou a vnitřní silou. Čas, který zabere naplnění vašich cílů je časem, který je potřeba na změnu vašeho vědomí tak, že vaše vytoužená realita může vstoupit do vaší současné reality. A tak, když chcete věci urychlit, zaměřte se na sebe a ne tolik na realitu.

Často dokonce musíte své cíle nechat odejít, abyste byli otevřeni přijímání. Tohle zní paradoxně. My vám tím však ve skutečnosti říkáme, že potřebuje plně přijmout svoji současnou realitu předtím, než jste schopni vstoupit do nové. Jakmile nepřijmete svoji současnou realitu a strnule lpíte na svých cílech, nepohybujete se vpřed.

Nic neopustí vaši realitu, pakliže to nemilujete. Milující je rovno ?osvobozujícímu?.

Pokud skutečně přijímáte svoji současnou realitu a přijímáte ji jako svůj výtvor, nemůže vás opustit, protože byste tím popřeli část sebe sama. Říkáte ?ne? části sebe sama, která pro vás tuto realitu vytvořila. Chtěli byste uříznout tuto nechtěnou část a pohnout se kupředu.

Vy však nemůžete vytvořit více milující realitu ze sebe-nenávisti. Nemůžete ?být sami sebou? v nové realitě tak, že odsunujete nechtěné části stranou. Síla vůle vám tu neposlouží.

To, co potřebujete je, dostat se do spojení se svým srdcem. Energie pochopení a přijetí jsou skutečnými stavebními kameny nové a více naplňující reality.

Když působíte na realitu srdcem, necháváte realitu být. Nesnažíte se ji změnit; jen si pečlivě všímáte toho, jaká je.

Když se stane srdce správcem vaší bytosti, centrum vůle (solar plexus) ho bude doprovázet. Ego, schopnost vůle nebude potlačena, protože přirozeně slouží roli překladatele energie z úrovně vědomí do fyzické reality. Když je tento přenos či manifestace řízena srdcem, energie vůle tvoří a proudí bez námahy. Není zapojeno žádné tlačení či nucení. To je ve chvíli, kdy nastane synchronicita: významná shoda událostí, která obrovsky zvýší realizaci vašich cílů. Zdá se vám zázračné, když věci pracují společně takovým způsobem. Ve skutečnosti se to však děje vždy, když tvoříte srdcem. Lehkost je známkou tvoření ze srdce.

Vytvářejte svoji realitu ze srdce

Skutečná tvořivost není založena na vymezení a silné vůli, ale na otevřeném srdci. Být otevřený a přijímající nové a neznámé je podstatné pro vaši bytost skutečného tvořitele.

Jedním klíčem ke skutečné tvořivosti je tedy schopnost nedělat nic: odepřít si konání, určování, koncentraci. Je to schopnost umístit své vědomí do výhradně vnímavého, ale živého režimu.

Pouze neznalostí, udržováním věcí otevřených, můžete vytvořit prostor něčemu novému, co vstupuje do vaší reality.

Tohle je opak toho, co novodobá literatura prohlašuje o ?tvoření vlastní reality?. Je pravda, že neustále vytváříte vlastní realitu. Vaše vědomí je tvořivé, ať už si toho jste nebo nejste vědomi. Avšak když chcete tvořit svoji realitu vědomě, jak vás učí mnoho knížek a terapií, je podstatné pochopit, že nejmocnější forma tvoření není založena na vůli (být aktivní), ale na sebe-uvědomění (být vnímavý).

Vše, co se mění v hmotném světě, například pracovní oblast, vztahy či materiální prostředí, je odrazem změn na vnitřní úrovni. Pouze když je vnitřní transformační proces dokončen, hmotná realita může odpovědět zpětným zrcadlením skrze měnící se okolnosti ve vašem životě.

Když se snažíte tvořit z vůle, například tím, že se stále zaměřujete na své cíle nebo si je neustále vizualizujete, ignorujte vnitřní transformaci, která je skutečným předpokladem změny. Vytváříte umělou cestu a směřujete k tomu, že budete zklamaní. Netvoříte z hloubky své duše.

Duše k vám promlouvám ve chvílích ticha. Když skutečně nevíte co dál, opravdově nasloucháte jejímu hlasu. Duše často mluví velmi jasně ve chvílích, kdy se vzdáte a přiznáte porážku. To, co se stane, když to vzdáte a zoufáte si, je, že se otevřete novému. Propustíte všechna svá očekávání a jste skutečně vnímaví k tomu, co je.

Zoufalství je způsobeno silným přesvědčení, že víte, co by se mělo ve vašem životě stát. Když realita na tato přesvědčení neodpoví, jste zklamaní a někdy dokonce zoufalí.

Když však vzdáte silná očekávání a odvážíte si otevřít se novému, nebudete muset dosahovat tohoto bodu zoufalství předtím, než se znovu dostanete do spojení se svojí duší. Budete se moci stát klidnými, vnímavými a otevřenými tomu, co vám duše říká, bez toho aniž byste museli být nejdříve zklamaní.

Dokud ?přesně víte, co chcete?, omezujete často možnosti, které jsou vám energeticky dostupné. Tato nová realita, kterou hledáte, ať už práce, vztah či přinejlepším zdraví, obsahuje mnoho faktorů, které jsou vám neznámé. Často si myslíte, že to, po čem toužíte, je něco, co znáte (dobrá práce, milující partner) projektující se v budoucnosti. Ale tak to není. Co skutečně děláte, když vytváříte novou realitu, je to, že jdete za své vlastní duševní hranice. A vy nyní nemůžete vědět, co za těmito hranicemi leží.

Velmi jasně můžete cítit, že je zde něco velmi žádoucího, ale musíte to zúžit tím, že se na to zaměříte či že si to vizualizujete. Můžete se na to zkrátka s pocitem otevřenosti a zvědavosti těšit.

Ve skutečnosti k tomu abyste pro sebe vytvořili tu nejpřitažlivější realitu, je sebe-přijetí mnohem důležitější než to, zaměřit se na své myšlenky a vůli. Nemůžete vytvořit něco, co nejste. Můžete tisíckrát recitovat mantry a vytvořit spoustu pozitivních obrazů ve své mysly, ale dokud neodráží to, co skutečně cítíte (například vztek, deprese, nepokoj), nevytvoří nic než zmatek a pochyby. (?Pracuji tak tvrdě, ale nic se neděje.?)

Sebe-přijetí je forma lásky. Láska je největší magnet pro pozitivní změny ve vašem životě. Když milujete a přijímáte se za to, kým jste, budete přitahovat okolnosti a lidi, kteří vaši sebe-lásku budou odrážet. Je to takto jednoduché.

Pociťte svoji vlastní energii, všechny své pocity. Pociťte, jak krásní a opravdoví právě teď jste, ve všech svých zápasech a trápeních. Jste krásní se všemi svými ?nedokonalostmi? a ?chybami?. A to je jediné poznání, které se počítá.

Přijměte toho, kým jste, buďte sami se sebou uvolnění, třeba se podívejte na ?mnoho vašich trhlin? s humorem. Vy víte, že dokonalost není volba. Je to jen iluze.

Vytváření vaší reality srdcem znamená připustit své Světlo tady a teď. Jeho poznáním, uvědoměním si ho, zaséváte semínko, které bude růst a nabývat tvar na fyzické úrovni.

Když vás Bůh stvořil jako individuální duše, nepoužil svou vůli. Byl zkrátka sám Sebou a v nějakém bodě pocítil, že je ?venku? něco, co stojí za prozkoumání. Nevěděl přesně, co to bylo, ale pocítil trošku něco jako zamilovanost. A převzal bez dalších okolků to, že se vyplatí prozkoumat tuto novou a přitažlivou realitu. Byl taktéž trošku zamilovaný do sebe!

A tak jste nabyli tvaru individuálních duší a Bůh započal zakoušet skrze vás život. Jak k tomu došlo ? detaily tvořícího procesu ? Boha skutečně netrápilo. On prostě miloval sám sebe a byl otevřený změně. A to jsou právě ty faktory potřebné k tomu, abyste vytvořili svoji vlastní dokonalou realitu: sebe-láska a ochota pustit se do nového.

Sladění žití dle srdce

Tvořit ze srdce je efektivnější a vyžaduje menší námahu než tvořit z ega. Nemusíte se obtěžovat detaily; musíte být jen otevření všemu, co zde je ? uvnitř i venku.

Z této otevřenosti můžete tu a tam cítit jistý tah. Můžete se cítit taženi k jistým věcem. Tento tah je ve skutečnosti tichý šepot vašeho srdce; je to vaše intuice. Když jednáte dle intuice, budete taženinamísto tlačení. Nejednáte, dokud na vnitřní úrovni necítíte, že je vhodné jednat.

Protože jste tak zvyklí na tlačení, tj. používání své vůle k vytvoření věcí, je pro vás energetická přeměna od ega k srdci skutečnou výzvou. Změna vyžaduje ohromné ?zpomalení?. K tomu, abyste se skutečně dostali do spojení s proudem své intuice, musíte vědomě vynaložit úsilí k ?nic-nedělání?, k tomu nechat vše být. Tohle jde tak moc proti tomu, co jste se učili a na co jste byli zvyklí. Máte tolik ve zvyku zakládat své činy na myšlenkách a síle vůle. Necháváte své myšlení určovat vaše cíle a používáte svoji vůli, abyste je realizovali. Je to skutečný opak tvoření ze srdce.

Když žijete ze srdce, nasloucháte svému srdci a poté v souladu s ním jednáte. Nepřemýšlíte, posloucháte s pohotovým a otevřeným vědomím to, co vám říká srdce. Srdce promlouvá skrze vaše pocity, nikoli skrze vaši mysl. Hlas srdce může být nejlépe vyslyšen, když se cítíte klidně, uvolněně a zakotveně.

Srdce vám ukazuje cestu k nejvíce milující a k nejradostnější realitě právě teď. Jeho šepot a návrhy nejsou založeny na racionálním myšlení. Hlas srdce můžete poznat díky jeho lehkosti a radosti, která v něm je. Je v něm lehkost, protože srdce nenutí; neexistují žádná vlákna napojená na jeho návrhy. Vaše ?srdeční-Já? není napojeno na vaše rozhodnutí a miluje vás, ať děláte cokoli.

Žití ze srdce neznamená, že se stanete pasivními či letargickými. Nechat věci bez jejich označení na dobré či špatné, bez tlačení je jednou cestou spíše než druhou, vyžaduje mnoho síly. Je to síla být plně přítomen, čelit všemu, co je a jen to pozorovat. Můžete se cítit prázdní, deprimovaní či nervózní, ale nepokoušejte se tyto věci zahnat. Udělejte jen to, že je obklopíte svým vědomím.

Nechápete skutečnou sílu vědomí. Vaše vědomí je zhotoveno ze Světla. Když držíte něco v podvědomí, díky tomu se to mění. Vaše vědomí je léčivou silou, pakliže ho nesvážete svých myšlením a dodatečným ?konáním?.

Vaše životy jsou naplněny diktaturou mysli a vůle, prvenstvím myšlení a konání.

Vezměte na vědomí, že mysl i vůle pracují s všeobecnými pravidly. Existují obecná pravidla logického myšlení; jsou to pravidla logiky. Existují všeobecné strategie pro vkládání myšlenky do hmoty; jsou to pravidla ?řízení projektu?.

Avšak tohle vše jsou obecná dogmata. Všeobecné návody a pravidla mají vždy mechanický prvek. Jsou použitelná pro všechny či většinu jednotlivých případů; jinak by měly malý užitek.

Intuice pracuje naprosto odlišně. Intuice je vždy šitá na míru jedinci v jeden určitý moment. Je vysoce individualistická. Proto nemůže být podrobena racionálním analýzám či obecným pravidlům.

Žít a jednat v souladu se svojí intuicí tudíž vyžaduje vysokou úroveň důvěry, neboť vaše volby jsou pak čistě založené na tom, co cítíte, že je správné místo toho, co o tom říkají pravidla druhých lidí.

Žít ze srdce po vás žádá nejen to, abyste se zbavili návyků přetěžování vaší mysli a síly vůle; ale také vás vyzývá k tomu, abyste skutečně věřili sami sobě.

Naučit se naslouchat svému srdci, věřit jeho sdělením a na základě nich jednat, zabere nějaký čas. Ale čím více tak učiníte, tím více pochopíte, že je to jen o tom, odevzdat vaše trápení a pochyby moudrosti vlastního srdce, abyste nalezli vnitřní mír.

Když postupujete po této cestě a vstoupíte do třetí fáze přeměny od ega k srdci, poprvé naleznete vnitřní mír. Uvědomíte si, že to, co vás činí neklidnými a úzkostlivými je naléhání na kontrolu realitu skrze myšlení a vůli.

Když se zbavíte kontroly, umožníte otevření se kouzlu života. Vše, co musíte udělat je naslouchat. Být ostražitý k tomu, co se ve vašem životě děje, jaké jsou pocity vůči druhým lidem, jaké jsou vaše sny a touhy. Když budete ostražití k tomu, co se děje uvnitř vás, realita vám poskytne všechny potřebné informace k přiměřenému jednání.

Například si jste možná vědomi touhy ve svém srdci po milujícím vztahu, ve kterém s partnerem upřímně komunikujete. Když si jen všimnete a přijmete tuto touhu bez pokusu něco dělat, budete ohromeni tím, jak na to vesmír odpoví. Nikoli přes vyvození důsledků, ale pouhým udržováním touhy ve Světle vašeho vědomí bude vaše volání vyslyšeno a zodpovězeno.

Může to trvat déle, než čekáte, protože se tu musí odehrát jisté energetické posuny, než se jisté touhy naplní. Avšak vy jste mistrem, tvořitelem vaší energetické reality. Když ji tvoříte ze strachu, realita obdobně odpoví. Když tvoříte z víry a odevzdání se, dostanete vše, po čem toužíte a ještě víc

Od Ega k Srdci 2

Zkoumání vašich vnitřních zranění

Rozlišili jsme čtyři kroky v transformaci vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srci.

1. Být nespokojen s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po ?něčem jiném?: počátek konce.

2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, poznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: střed konce.

3. Nechat staré energie založené na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu, stát se novým Já: konec konce.

4. Probuzení vědomí uvnitř vás, které je založené na srdci, motivováno láskou a svobodou; pomáhání druhým v přeměně.

V této kapitole budeme hovořit o druhém kroku.

Když se přestanete identifikovat s egem, nejprve vstoupíte do fáze zmatení, které se týká toho, kým jste. Toto zmatení může být hluboké a mít filozofickou povahu. Začnete si klást otázky ohledně smyslu života, o dobrém a zlém, o tom, co skutečně cítíte a co si myslíte protichůdně k tomu, co vás učili ostatní. Tyto otázky vám připadají rázem velmi skutečné a mají přímý vztah na vaše životní volby, jenž činíte. Díváte se sami na sebe a myslíte si: jsem tohle já? Je to to, co chci? Je těžké učinit volby nyní, jelikož ještě není nic samozřejmé.

Ve skutečnosti teď činíte krok zpět, krok do hloubky, krok do nitra. Uvědomujete si hlubší části vás samotných, části, které jsou méně podmíněné vaší výchovou a společností. Přijímáte záblesky toho, kým skutečně jste: vaši jedinečnost, individualitu. Vzpomínáte si, že ve vás existuje část, která není závislá na čemkoli kolem vás, na vašich rodičích, vaší práci, vašich vztazích, dokonce ani na vašem těle. To je tehdy, když ? nejasně ? cítíte svoji božskost, tu část vás, která je zcela nespoutaná a věčná.

Ve skutečnosti jste všichni multidimenzionální bytosti; můžete se manifestovat v několika různých realitách zároveň. Nejste vázáni na lineární časový rámec. Vaše současná osobnost je jen jedním aspektem multidimenzionální bytosti, kterou jste. Kdykoli si uvědomíte, že vaše současné vyjádření jakožto fyzické lidské bytosti je jen jedním aspektem vás samých, přesáhnete ho a můžete být ve spojení se svým vyšším Já, kterým jste.

Ale předtím než tam dojdete, potřebujete uzdravit zraněné části uvnitř sebe.

Žití v souladu s diktáty a požadavky ega uvnitř vás vytvořilo duševní rány. Propouštěním vědomí založeného na egu zpočátku vytváříte zmatení, pochyby a desorientaci. Po tomto první kroku vstupujete do nové fáze: je to fáze pozorování, pochopení a léčení svých vnitřních zranění. Nyní o této fázi budeme hovořit.

S vládou ega byly vaše činy a myšlenky dlouhou dobu založené na strachu. V jiném smyslu jste nemilosrdně pronásledovali svojí touhu po moci, uznání a kontrole. Tímto jste popírali svoji skutečnou podstatu. Vaše chování bylo založeno na vnějších měřítkách, místo na svých vlastních skutečných potřebách. Taktéž jste nebyli schopni milovat někoho jiného, protože láska je naprostým opakem potřeby kontroly a dominance. Toto celistvé stádium vědomí zaútočilo na integritu vaší duše. Duše pod vládou ega trpěla.

Když se vymotáte ze sevření a vlády ega, tato vnitřní bolest se vám více zviditelní. Je vám vystavena nahá a syrová, zbavená masek. Avšak vy ještě nevíte, jak se s touto bolestí vypořádat, protože jste stále ve fázi zmatení a dezorientace. Dost často procházíte fází hodnocení svých vnitřních zranění, neboť se vám zdá, že vás vedou do negativních vzorců chování: závislosti, deprese, neovladatelné výkyvy nálad, problémy v komunikaci, těžkosti v intimních vztazích.

Toto hodnocení vás samotných způsobuje více bolesti na duši, která se právě začala obracet ke Světlu. Duše propouští potřebu moci a kontroly, roste v citlivější?. a potom se zachytí v sebe-hodnocení.

Mnozí lidé bloudí v této zemi nikoho mezi egem a srdcem. Hledají více milující realitu, ale stále jsou na dosah biče ega.

Ve skutečnosti to není vaše vnitřní zranění, které z vás činí kořist toho, co v sobě považujete za ?negativní rysy?. Je to souzení tohoto ublížení, které tuto negativitu způsobuje. Když se na sebe podíváte s akceptujícím postojem, nevidíte závislou, depresivní či neúspěšnou osobu. Vidíte jen vnitřní bolest, kterou je třeba opatrovat a starat se o ni tím nejjemnějším a nejlaskavějším možným způsobem.

Nejdůležitějším krokem v druhé fázi přeměny z ega k srdci je to, že jste ochotni porozumět své vnitřní bolesti: přijmout ji, pochopit její původ a dovolit ji existovat.

Když si můžete uvědomit jádro strachu, které se skrývá ve všech vyjádřeních vědomí ega, vstoupili jste do reality vědomí založené na srdci. Jakkoli je něčí chování hanebné, když rozpoznáte bolest, samotu a potřebu sebeobrany v pozadí, dostanete se do spojení s duší zobrazující toto negativní chování. Jakmile pochopíte strach v duši, jste schopni odpustit. Nejprve používejte tohle a především na vás samotných.

Vezměte si v sobě něco, co skutečně nenávidíte, něco co vás doopravdy souží, o čem si myslíte, že jste se toho měli už dávno zbavit. Může to být nejistota, lenivost, netrpělivost nebo závislost: cokoli cítíte, že by tu nemělo být. Nyní se snažte pochopit skutečný motiv za tímto rysem či návykem. Co vás nutí cítit či dělat tuto věc stále znovu? Dokážete si ve své motivaci uvědomit faktor strachu?

Všímáte si, že jakmile si uvědomíte, že je zde strach, zrajete uvnitř, cítíte něco jako: ?Panebože, nevěděl/a jsem, že jsi se tak bál/a! Pomůžu ti.? Nyní je ve vašem postoji tolerance. Je zde láska a odpuštění.

Dokud soudíte chování založené na strachu jako je agrese, závislost, podřízenost, marnost, atd. jako ?špatné?, ?hříšné? či ?hloupé?, hodnotíte. Avšak hodnocení samo o sobě je činnost založená na strachu. Všimli jste si, že když soudíte, narůstá uvnitř vás nevrlost. Něco se svírá jako rty stlačované k sobě a chladnoucí oči. Proč potřebuje věci hodnotit? Co je to za nutkání zužovat věci na dobré a špatné? Co je to za strach, ležící vespod naší potřeby soudit? Je to strach čelit naší vlastní vnitřní temnotě. Je to v podstatě strach ze života.

V propouštění vědomí založeného na egu budete chtít rozvinout celý nový způsob pohledu na věci. Tento pohled by mohl být nejlépe popsán jako neutrální, znamenající, že si jen všímá věcí takových, jaké jsou, a nemá zájem o to, jaké ?by měly být?. Příčiny a účinky chování založeného na egu jsou pozorovány, jádro strachu je uvnitř rozpoznáno a tak se pro vás stane ego opravdu transparentní. Vše, co je pro vás transparentní, můžete, pokud chcete, nechat odejít.

Každá lidská bytost zná strach. Každý z vás zná temnotu a osamělost, když je lapen ve strachu. Když se strach otevřeně ukazuje tváří v tvář dítěti, mnoho lidí reaguje okamžitě tak, že natahují své ruce. Když je ovšem strach ukázán nepřímo skrze masky násilí a brutality, zdá se být neodpustitelný. Čím destruktivnější a krutější chování je, tím těžší je, uvědomit si strach a opuštěnost za ním.

Nicméně jste toho schopni.

Z hloubek vašich vlastních prožitků strachu a prázdnoty se můžete dostat do styku s hlubokým strachem v duších vrahů, násilníků a kriminálníků.

Je možné, abyste pochopili jejich činy. A když tak učiníte na základě svých vlastních důvěrných zkušeností s temnotou, budete to moci propustit. Budete to moci nechat být bez jakékoli potřeby soudu. Když skutečně chápete strach jako sílu, která existuje a se kterou jste důkladně obeznámeni skrze své životní zkušenosti, můžete nechat soudy odejít. Strach není ani dobrý ani špatný. Strach JE a hraje jistou roli.

Ve způsobech, které je velmi těžké vyjádřit v lidském pojetí je strach požehnáním právě tak jako muka. V každém případě volba připustit strach do vaší reality nebyla namířena proti vám. Byli jste tak říkajíc Bohy, kteří dovolili strachu hrát podstatnou roli ve vaší realitě. Učinili jste tak ne proto, abyste mučili sami sebe, ale abyste tvořili, tvořili realitu, která má v sobě více podstaty, větší ?naplnění?, než ve světě výhradně založeném na lásce. Uvědomuji si, že to může znít neuvěřitelně, ale možná budete moci uchopit to, co se vám tu snažím říci, intuitivně.

Strach je živou částí tvorstva. Kde je strach, není láska. Kde není láska, tam může být láska nalezena novými a neočekávanými způsoby. Může být prozkoumána celá škála emocí, třebas jen vytvořené nedostatkem lásky. Nedostatek lásky může být pociťován mnoha způsoby. Přítomnost lásky může být pociťována pouze na pozadí strachu. Jinak by prostupovala vším a vy byste ji tolik nezaznamenali

A tak vytvořením strachu, katapultováním sebe sama mimo oceán lásky, který vás obklopoval, jste si dovolili poprvé prožít lásku.

Chápete?

Nestvořili jste lásku, avšak prožitek lásky. Abyste tak učinili, potřebovali jste opak, něco jiného než lásku, použili jste strach jako nástroj. My na druhé straně opony můžeme jasně vidět spirituální roli, kterou hraje ve vaší realitě strach. Proto vás prosíme znovu a znovu, abyste nesoudili. Prosím, nesuďte strach a temnotu, kterou přináší, ať už uvnitř vás samotných nebo v jakýchkoli jiných bytostech. Všichni jste stvořeni z lásky a k lásce se musíte vrátit.

Když vstoupíte do druhé fáze transformačního procesu od ega k srdci, jste konfrontováni se svým vnitřním zraněním, vy a váš strach jste požádáni, abyste na něj pohlédli s pochopením a přijetím.

Po tom, co jste si vědomi svého vnitřního zranění a strachu, můžete projít nejprve obdobím sebe-hodnocení, ve kterém můžete projevovat destruktivní chování. Může se zdát, že jdete zpět, místo dopředu. V tom bodě jste v nebezpečné zóně, v zemi nikoho mezi egem a srdcem. Víte, že se chcete zbavit starého, ale stále nemůžete skutečně uchopit nové, a tak jste lapeni v sebe-pochybování a sebe-hodnocení. Přelom nastane, když se přestanete soudit ? přinejmenším na chvíli.

Je to pouze tehdy, když jste připraveni podívat se sami na sebe se zájmem a otevřeností, se kterou vstupujete do reality vědomí založené na srdci. Předtím jen sami sebe srovnáváte s vykonstruovanými standardy či ideály, které po většinu času nesplňujete. Týráte se za to a pak se pokoušíte znovu přinutit ke vzoru, který jste si vytvořili v hlavě.

Chci vám říct, že tento druh perfekcionismu je vražednou zbraní. Je to skutečný opak lásky. Skutečná láska se nesrovnává, a co je důležitější, nikdy vás nechce do ničeho nutit nebo vás jakkoli měnit. Láska nemá oči pro to, co by mělo být. Sama kategorie ?měl/a bys? postrádá vědomí srdce. Viděno srdcem, morální kategorie jsou zkrátka způsoby interpretující či ?rozdělující? realitu. Jsou myšlenkami ve vaší hlavě, a jak víte, mohou se hlava od hlavy významně lišit. Skutečná potřeba nastavit standardy a definovat dobré je předchůdce lidského konfliktu a války. Není tolik idejí jako u základní potřeby kontroly a upevnění, která způsobuje agresi a konflikt.

Politické, osobní či duchovní ideály, normy zdraví, krásy a rozumu vám všechny poskytují standardy, jak by měly věci být, jak byste se měli chovat. Všechny se snaží upevnit a definovat, co je Bůh.

Avšak Lásku nezajímá definování Boha. Nemá zájem o ideje, ale o realitu. Láska se obrací k tomu, co je skutečné.

Srdce se zajímá o vše, co je, o každé aktuální vyjádření vás samotných, toho destruktivního i konstruktivního. Jednoduše si všímá; je zkrátka tam, obklopuje vás svou přítomností, pokud jí to dovolíte.

Když se otevřete realitě lásky, realitě srdce, propustíte soudy. Přijmete se takoví, jací v tuto chvíli jste. Uvědomíte si, že jste tím, kým jste z mnoha důvodů, které si nyní chystáte prozkoumat a probádat.

Když tato chvíle nastane, je to pro vaši duši velkým požehnáním. Nyní jste schopni léčit sami sebe. Čas od času se uchýlíte k sebe-hodnocení, ale nyní máte vědomou vzpomínku na to, jak chutná láska. A jakmile tohle máte, vrátíte se, abyste ji znovu nalezli, neboť jste znovu ochutnali sladkou vůni Domova.

V druhé fázi přeměny od ega k srdci jste se dostali do bližšího kontaktu se sebou samými. Díváte se bližším pohledem na své zátěže z minulých životů. Znovu zažíváte bolestné vzpomínky, vzpomínky z tohoto života, možná vzpomínky s životů minulých. Duševní zátěž, kterou nesete ze všech svých životů až do přítomnosti, utváří vaši současnou identitu. Můžete se na tuto zátěž podívat jako na kufr plný oblečení. V minulosti jste hráli mnoho rolí, převzali mnoho totožností, stejně jako kusy oděvů. Tak silně jste věřili v některé role, že jste se na ně začali dívat jako na součást své identity. O takových rolích či ?oblečení? si myslíte, ?tohle jsem já?.

Když skutečně prozkoumáte, co s vámi tyto role mají společného, zjistíte, že jimi nejste. Nejste duševními rolemi či identitami, které si osvojíte. Nejste svým oblečením. Používali jste tyto role z pociťované potřeby duše po zkušenosti.

Duše má radost ve všech prožitcích, protože jsou součástí vzdělávacího procesu, kterému se duše oddala. Všechny zkušenosti jsou v tomto ohledu velmi užitečné a cenné.

Když se podíváte na své vlastní role a identity blíže, brzy zjistíte, že ve vaší minulosti byly tyto zkušenosti bolestné, ba dokonce traumatické, což se vás stále ?drží?. Zdá se, že je nedokážete propustit. Staly se ?druhou kůží?, kůží místo pouhého kusu oděvu.

Tohle jsou těžké faktory ve vaší minulosti, kousky, které vás nyní drží od skutečného žití a užívání si života. Tolik jste se s těmito částmi identifikovali, že si myslíte, že jimi jste. Kvůli tomu cítíte, že jste obětí a vytváříte z toho negativní názory na život. Tyto názory však pro život jako takový neplatí; platí jen pro traumatizované části ve vašem vědomí duše.

Jsou to ty části, které potřebují nyní vyléčit. Učiníte tak, když vstoupíte znovu do minulosti, avšak s vědomím, které je více milující a moudřejší než jaké jste měli kdy předtím. V druhé fázi transformačního procesu od ega k srdci léčíte příhody z minulosti tím, že je obklopíte svým současným vědomím. Tím, že je znovu prožijete v přítomnosti z ohniska srdce a necháte traumatické části ze své minulosti odejít.

Trauma se objeví, když prožijete velkou ztrátu, bolest či zlo a nedokážete pochopit, proč se to stalo. Všichni jste v mnoha svých životech zažili trauma. Ve skutečnosti je vědomí během fáze ega traumatizováno od počátku: je zde ztráta Jednoty či Domova, které si pamatuje a které nechápe.

Když jdete pomocí imaginace zpět k původní traumatické události a obklopíte ji vědomím srdce, měníte svou původní reakci na událost. Změníte ji z hrůzy a nedůvěry v jednoduché povšimnutí toho, co se stalo. V tomto návratu si jednoduše všimnete toho, co se stalo a tento skutečný čin vytvoří místo pro pochopení, místo pro duchovní pochopení toho, co se ve skutečnosti v této události odehrálo. Když je toto místo ukázáno, stáváte se znovu mistry své reality. Nyní jste schopni dojít k přijetí celého příběhu, protože ze srdce chápete, že vše, co se děje má svůj důvod a smysl. Můžete ze srdce pociťovat, že zde existuje faktor svobodné volby, který je přítomen ve všem, co se přihodí, a tím rostete vstříc přijetí vaší vlastní zodpovědnosti za tuto událost. Když přijmete svoji vlastní zodpovědnost, můžete se posunout dál.

Jen tehdy, když porozumíte svým vlastním minulým identitám, tak jako herci hrají své role, budete moci jít kamkoli chcete. Potom můžete vstoupit do vědomí založeného na srdci. Nepokračujete již déle v jakémkoli ohledu v tom, čím jste byli v minulosti: oběť nebo útočník, muž nebo žena, černý či bílý, chudý nebo bohatý, atd. Když dokážete být hraví k polohám duality a jednoduše je používáte kdykoli vám přináší radost a tvořivost, uchopili jste smysl života na Zemi. Budete prožívat velké štěstí a jakýsi návrat domů. To je proto, že se dostáváte do spojení s vědomím tvořící základ vašich rozmanitých rolí a identit. Znovu se spojíte se základem svého božského vědomí s poznáním, že vše je jedno: zkrátka se spojíte s realitou lásky.

Tuto kapitolu uzavřeme tím, že vám poskytneme dvě meditace, které vám mohou pomoci, spojit se s proudem jednoty, s proudem božského vědomí, který tvoří spodní tón všech vašich zkušeností.

Meditace 1

– Které duševní charakteristiky, které tolik považujete za součást vás samých, vám způsobují nejvíce problémů ve vašem životě? Jmenujte dvě takové.

– Zaměřte se na protiklady těchto charakteristik. Tak, že když vyberete ?netrpělivost? či ?nejistotu?, zaměříte se nyní na jejich protipóly: trpělivost a sebedůvěra. Pociťte na moment energii těchto charakteristik.

– Běžte dovnitř a hledejte tyto energie v sobě. Vyjmenujte tři příklady ze svého života, ve kterých jste projevovali tyto pozitivní charakteristiky.

– Nyní, když jste ve spojení s těmito pozitivními charakteristikami, nechejte jejich energii vámi protékat a pociťte, jak vás uvádí do rovnováhy.

Meditace 2

– Uvolněte se a nechejte svoji představivost cestovat do momentu, ve kterém jste se cítili velmi šťastní. Vezměte první věc, která vás napadne. Pociťte toto štěstí znovu.

– Nyní běžte do momentu, ve kterém jste se cítili navýsost nešťastní. Pociťte podstatu toho, co jste tehdy cítily.

– Zachyťte to, co bylo pro obě zkušenosti společné. Pociťte, co je pro oba momenty společné.

Obě meditace vám mají pomoci uvědomit si základní vědomí, vždy přítomné ?sebe-uvědomění? ve všech svých prožitcích. Tato všudypřítomná nádoba vědomí, nositel vašich prožitků, je vaše božské Já. Je to váš vstup do reality mimo dualitu: do reality srdce

Od ega k Srdci 1.

Od Ega k Srdci

Čtyři stádia v transformaci vědomí

V předchozích kapitolách jsme popsali historické pozadí cesty pracovníka světla od vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci. Tato část bude plně určena duševním charakteristikám této transformace. Tento proces jsme rozdělili do čtyř kroků či fází, které pro jasnost znovu zrekapitulujeme:

1. Být nespokojen s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po ?něčem jiném?: počátek konce.

2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, poznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: střed konce.

3. Nechat staré energie založené na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu, stát se novým Já: konec konce.

4. Probuzení vědomí uvnitř vás, které je založené na srdci, motivováno láskou a svobodou; pomáhání druhým v přeměně.

První stádium: ego již neuspokojuje

Přeměna z vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci začíná prožitím vnitřní prázdnoty. Věci, které v minulosti plně poutaly vaši pozornost či situace, do kterých jste byli lapeni, vás nyní zanechávají prázdné nebo bez inspirace. Z nějakých důvodů věci ztratily svůj obvyklý význam a smysl.

Předtím, než je zakoušena tato prázdnota, je vědomí v sevření strachu a následné potřeby neustále se ujišťovat. Ustavičně hledá vnější potvrzení, protože nerado čelí vespod ležícímu strachu z odmítnutí či samoty. Tento hluboký strach a potřeba vnějšího potvrzení můžou být dlouho skryty jako skutečné motivy mnoha vašich činů. Celý váš život na nich může být postaven, bez toho aniž byste si toho byli vědomi. Možná jste si uvnitř vědomi nejasného neklidu či napětí. Často však musí přijít významná událost jako je například rozchod ve vztahu, odchod milované osoby či ztráta práce, aby vás vybídla ke skutečnému prozkoumání toho, čeho se napětí či nepokoj týká.

Když je ego centrem vaší bytosti, vaše vědomí a emocionální život jsou ve stavu sevřenosti. Krčíte se strachy a z této pozice jste permanentně v obraně. Když jste ve fázi ega, vždy prožíváte nedostatek, potřebu něčeho víc. Základem vašich myšlenek, pocitů a činů je černá díra, prázdno, které nemůže být nikdy zcela vyplněno. Je to díra strachu, místo obalené stínem, protože jste od něj obrátili své vědomí. Ve stínech je prázdnota, kterou si nejasně uvědomujete, ale nechcete tam jít.

V této fázi je váš vztah s Bohem či Vším-Co-Jest vyznačován pocity odloučení. Hluboko uvnitř se cítíte osamělí a opuštění. Cítíte, jako byste byli zlomení, jako byste byli bezvýznamnou částí bez jakéhokoli záměru. A jak svůj strach z toho maskujete, prožíváte ho pouze nepřímo, jako stín.

Lidé jsou vyděšeni čelit s plným vědomím vnitřní prázdnotě. Bojí se setkat se svojí vnitřní temnotou zpříma a prozkoumat ji. Pokud jí však nečelíte, je stále přítomná a vy budete muset rozvinout ?krycí strategie?, abyste učinili život snesitelným. Strategie ega je vždy o vypořádání se s problémem na okraji, místo v centru. Ego hledá řešení problému tím, že obrátí vaše vědomí ven. Snaží se utišit vnitřní bolest tím, že vás krmí vnějšími energiemi. Tyto energie mají obzvlášť rády ocenění, obdiv, moc, pozornost atd. Takto ego zdánlivě vytváří odpověď na touhu duše po jednotě, bezpečí a lásce.

Tato touha je sama o sobě zcela oprávněná a ryzí. To vás volá Bůh. Je to vaše přirozenost, která vás sama volá. Vy jste Bůh! Bůh je energií jednoty, bezpečí a lásky. Každý touží po bezpodmínečné lásce a po přijetí Energie, kterou nazýváte Bůh. V podstatě je toto toužení, toužením po tom, být naprosto vědomý a tudíž za jedno se svým vlastním božským Já. Vaše vlastní božskost je vstupem do bezpodmínečné lásky. Můžete ji nalézt pouze tak, že projdete skrze strach a temnotu, která ho obklopuje a to učiníte tak, že se obrátíte dovnitř místo ven.

Uděláte to tím, že použijete svého vědomí jako světla, které stíny zažene. Vědomí je světlo. Proto není třeba s temnotou bojovat; pouhá jeho přítomnost temnotu rozpouští. Tím, že obrátíte své vědomí dovnitř, se vám budou vskutku dít zázraky. Ego nicméně postupuje v přesně opačnou cestou. Registruje potřebu lásky a bezpečí, ale usiluje o odpověď na tuto potřebu, bez toho aniž by čelilo vnitřní temnotě a strachu. Aby toho dosáhlo, používá jistého ?triku?: přemění potřebu lásky v potřebu souhlasu a uznání od ostatních lidí. Přeměňuje potřebu jednoty a harmonie v potřebu vyniknout a být lepší než ostatní. Jakmile si myslíte, že být milován znamená být obdivován pro své úspěchy, nemusíte již pro lásku chodit dovnitř; prostě musíte víc pracovat! Tímto způsobem se snaží ego držet pokličku na nádobě strachu.

Vaše původní dychtění po lásce a blažené jednotě se nyní překroutilo v touhu po uznání. Nepřetržitě očekáváte vnější potvrzení, které vám poskytne nějakou dočasnou útěchu. Vaše vědomí je v zásadě zaměřeno na vnější svět. Spoléháte se na úsudky ostatních lidí a jste velmi citliví k tomu, co si o vás myslí ostatní. Je to pro vás velmi důležité, neboť na tom závisí vaše sebeúcta. Ve skutečnosti je váš pocit vlastní hodnoty menší a menší, protože dáváte svoji energii vnějším silám, které vás posuzují za vaše vnější konání a ne za to, kým skutečně jste.

Mezitím však nedošlo ke zmírnění hluboce zakořeněného pocitu opuštěnosti a osamělosti. Ve skutečnosti se tento pocit zhoršil, protože na něj odmítáte pohlédnout. To, nač se nechcete dívat, se stane vaší ?stinnou stránkou?. Strach, hněv a negativita posílené vašim odmítnutím jít do svého nitra mohou bloumat kolem a ovlivňovat vás. Ego dokáže být velmi tvrdohlavé, když přijde na potlačování nějakých pochyb, tušení a pocitů; nezbaví se kontroly snadno.

To, co ve svém světě vidíte jako ?zlo?, je vždy výsledkem lpění na osobní moci. Je to odmítnutí vzdát se kontroly a přijmout vnitřní strach a temnotu.

Prvním krokem k osvícení je vzdát se ?tomu, co je?. Osvícení znamená, že dovolíte všem aspektům své bytosti vpustit světlo do svého vědomí. Osvícení neznamená, že jste si plně vědomi všeho uvnitř sebe, ale že jste ochotni vědomě čelit každému aspektu.

Osvícení je rovno lásce. Láska znamená, že se přijímáte takoví, jací jste.

Vnitřní temnota, onen pocit opuštěnosti v hlubinách vaší duše, jehož se všichni tolik bojíte, je dočasný. Tato fáze ega je pouze jedním krokem v rozsáhlém vývoji a rozvíjení vědomí. V tomto stádiu první skok, který uděláte, vede k individualizovanému božskému vědomí.

Zrození individuálního vědomí, zrození vás jako ?oddělené bytosti?, jde ruku v ruce s prožitím opuštění, oddělení od vaší Matky/Otce. Je to srovnatelné s traumatem zrození ve vašem fyzickém světě. V děloze dítě prožívá oceánský pocit jednoty s matkou. Když se narodí, stává se samo jednotou.

Následkem tohoto traumatu zrození ? mluvíme-li nyní o zrození duše ? sebou duše nese pocit oddělení; musela se rozloučit se vším, co považovala za dané.

Novorozená duše touží po návratu do polovědomého stavu jednoty, z kterého přišla a jenž považuje za svůj Domov. Jelikož je to nemožné, duše zažívá velký strach a pocity opuštění a nejistoty. Tato vnitřní bolest a zmatek bude postupně formovat živnou půdu pro převzetí moci egem. Duše se musí vypořádat se strachem a bolestí a ego slibuje, že poskytne řešení. Ego ukazuje vědomí duše naději na moc a kontrolu. Duše se cítí bezmocná a ztracená, ustupuje a dává egu velitelství.

Ego je tou částí duše, která je orientovaná na hmotný, vnější svět. Ego je v podstatě nástroj duše pro její manifestaci jako fyzické bytosti v čase a prostoru. Ego poskytuje vědomí ohnisko zájmu. Činí vědomí určité, místo oceánské, ?tady a teď? místo ?všude?. Ego přenáší vnitřní impulzy do určité hmotné formy. Je to ta část vás, která přemosťuje propast mezi vaší nehmotnou spirituální částí a částí fyzickou.

Pro duši coby nehmotnou spirituální bytost je poměrně nepřirozené být upevněná v čase a místě. Duše je v zásadě nezávislá na jakékoli hmotné formě. Když se vám zdá o létání, kontaktujete tuto nezávislou a svobodnou část sebe sama. Ego naproti tomu svazuje a upevňuje. Umožňuje vám fungovat ve fyzické realitě. Ego jako takové hraje velmi cennou roli, která nemá nic společného s ?dobrem? či ?zlem?. Když ego funguje ve vyvážené situaci, je neutrálním a nepostradatelným nástrojem duše, která na Zemi sídlí ve fyzickém těle.

Když však ego začne vládnout vědomí duše místo toho, aby fungovalo jako její nástroj, duše se dostane z rovnováhy. Když ego přikazuje duši (to je známka vědomí založeném na egu), nepřevede zkrátka vnitřní impulsy do hmotné formy, ale bude tyto impulsy kontrolovat a selektivně potlačovat. Ego vám pak předkládá překroucený obraz reality. Nevyrovnané ego je vždy v honbě za mocí a kontrolou a bude interpretovat všechna fakta, jak pozitivní nebo negativní, právě v tomto světle.

Je skutečně poučné, když ve svém každodenním chování odkryjete vlastní motivy založené na kontrole a moci. Pokuste si všimnout, jak často chcete přinutit věci či lidi své vůli, i když k tomu máte vznešený důvod. Jak často jste znepokojeni věcmi, které nejsou podle vás? Je důležité, abyste si uvědomili, že vespod této potřeby kontroly je vždy strach ze ztráty kontroly. A tak se ptejte sami sebe: jaké je riziko ztráty kontroly, propuštění potřeby předvídatelnosti? Jaký je můj nejhlubší strach?

Cena, za kterou nyní platíte, abyste udrželi věci ?pod kontrolou? je, že je váš postoj k životu napjatý a odměřený.

Když si dovolíte žít dle vnitřních podnětů a budete dělat jen to, co vám přináší radost, vytvoří to ve vašem životě přirozený a skutečný pořádek. Budete se cítit uvolněně a šťastně bez potřeby utváření proudu života. Tohle je žití beze strachu: žití s plnou důvěrou v to, co vám život přinese. Dokážete to?

Pro mladou duši je past vědomí založeného na egu téměř nevyhnutelná. Ego nabízí cestu ven z problému strachu a opuštění; přesunuje vaši pozornost od ?toho, co je uvnitř? k ?tomu, co můžete získat z vnějšího světa?. Tohle není skutečné řešení problému, ale může se zdát, že na chvíli přináší úlevu. Používání moci a kontroly nad svým okolím vám může poskytnout dočasné uspokojení či ?vzrušení?. Je to krátký pocit, že jste milováni, obdivováni a respektováni. To na chvíli zmírňuje vaši bolest. Jenže je to krátkodobé a vy se musíte opět snažit, abyste vyčnívali, abyste byli ještě lepší, hodnější či prospěšnější.

Uvědomte si prosím, že pod vlajkou ega můžete být obojí, milí i protivní, dávající i beroucí, dominantní i sloužící. Mnohé z toho, co je dáváno zdánlivě nezištně je nevědomým voláním o pozornost, lásku a uznání od toho, kdo přijímá dar. Jestliže druhým stále dáváte a staráte se o ně, jednoduše se skrýváte sami před sebou. Proto k tomu, abyste pochopili dominanci ega, nemusíte nutně myslet na kruté tyrany, jako byli Hitler či Saddám Hussain. Vezměte to jednoduše; pozorujte sami sebe ve svém každodenním životě. Přítomnost vědomí založeného na egu se pozná podle potřeby věci řídit. Příkladem je, že chcete, aby se jistí lidé chovali jistým způsobem. Abyste toho dosáhli, předvádíte konkrétní způsoby chování. Například jste ochotní a příjemní a snažíte se o to, abyste nikdy neranili něčí city. Za tímto chováním je ukryta potřeba kontroly. ?Jelikož chci, abyste mě milovali, nepůjdu proti vám?. Tento způsob myšlení je založen na strachu. Je to strach postavit se sám za sebe, strach z odmítnutí a opuštění. To, co se jeví jako milé a příjemné je ve skutečnosti forma sebezapření. Tohle je ego v činnosti.

Dokud vládne vaši duši ego, budete se muset krmit energiemi druhých, abyste se cítili dobře. Zdá se vám, že si musíte zasloužit přijetí od ostatních lidí, od nějaké autority mimo vás. Nicméně svět kolem vás není stálý či trvalý. Nikdy se nemůžete spolehnout na stálou oddanost čehokoliv, na co se spoléháte, ať je to váš choť, šéf či rodiče. Právě proto musíte nepřetržitě ?pracovat?, být vždy na pozoru ?porci uznání?, která vám přichází do cesty. To vysvětluje napjatý a nervózní stav mysli, v němž se ustavičně nachází ten, jenž uvízl ve fázi ega.

Ego vám nemůže poskytnout skutečnou lásku a sebeúctu. Řešení, které nabízí pro trauma z opuštění je ve skutečnosti bezednou jámou. Skutečné poslání vědomí mladé duše je, stát se rodičem, jehož ztratila.

Uvědomte si, prosím, že struktura pozemského života, znamenající proces, kdy začnete jako bezmocné miminko a vyrostete v nezávislého dospělého člověka, si často vyžaduje, abyste právě tohle učinili. Kolikrát spočívá klíč ke skutečnému štěstí ve vašich životech právě v tomto: že se stanete svým vlastním otcem a matkou a poskytnete sami sobě lásku a pochopení, které jste postrádali a postrádáte od ostatních. Na širší metafyzické úrovni, o níž jsme mluvili, to znamená: dojdete k poznání, že jste Bůh, ne jedna z jeho ztracených oveček. Tohle je uvědomění, které vás přivede zpět domů. To je uvědomění, které vás přenese k jádru toho, kým jste, tedy láskou a boží silou.

Konec fáze ega je na dohled, když si duše uvědomí, že opakuje stejný cyklus činů a myšlenek stále dokola. Ego ztrácí svoji dominanci, jakmile je duše znavena a vyčerpána neustálým bojováním o nepolapitelný poklad. Duše poté začne tušit, že přísliby hry, ve které se nachází, jsou falešné a že ve skutečnosti neexistuje nic, co by mohla vyhrát. Když se duše unaví snahou být stále na vrcholu, poněkudpropustí kontrolu.

Jakmile ke kontrolním myšlenkám a chování vychází méně energie, otevře se energetický prostor, jenž umožní nové a odlišné prožitky. Když zpočátku vstupujete do této fáze, můžete se uvnitř cítit oprávněně unavení a prázdní. Věci, které jste v životě považovali za důležité, se nyní mohou jevit naprosto bezvýznamné. Taktéž se mohou na povrch dostat strachy, které nemají jasné či bezprostřední příčiny. Mohou to být nejasné strachy ze smrti nebo ze ztráty vašich milovaných. Taktéž se může objevit hněv související s událostmi ve vaší práci či manželství. Vše, co se zdálo samozřejmé, je nyní nejisté. To, čemu se vědomí založené na egu snažilo předejít, se nakonec stalo.

Postupně je z nádoby zvedána poklice, všechny druhy nekontrolovatelných emocí a strachů vykouknou, vstupují do vašeho vědomí zasévajíce pochyby a zmatek do vašeho života. Až do onoho momentu jste velkou měrou fungovali na autopilotovi. Mnoho myšlenkových a pocitových vzorců uvnitř vás se odehrávalo automaticky; nechali jste je projít bez pochybností. To dalo vašemu vědomí jednotu a stabilitu. Nicméně když se vaše vědomí vyvíjí a rozšiřuje, vaše osobnost se rozděluje ve dví. Jedna část vás samých chce pokračovat ve starých způsobech; druhá část o těchto způsobech pochybuje a konfrontuje vás s nepříjemnými pocity jako hněv, strach a pochyby.

Rozšíření vědomí, které nastává na konci fáze ega, je proto často vnímáno jako nezvaný host, který kazí hru. Toto nové uvědomění otřásá vším, co se zdálo předtím jasné a probouzí uvnitř vás emoce, se kterými si nevíte rady. Když začnete zpochybňovat vzorce myšlení a konání založené na egu, do vašeho vědomí vstoupí zcela nová stránka vás samotných. Je to ta část vás, která miluje pravdu místo moci.

Žití v souladu s příkazy ega je plné potlačování. Sloužíte poněkud ustrašenému diktátorovi, který se zaměřuje na moc a kontrolu nejen nad vaším prostředím, ale především nad vámi samotnými. Váš spontánní tok pocitů a intuice je tímto diktátorem potlačen. Ego nemá příliš rádo spontaneitu. Drží vás zpět od svobodného vyjádření vašich pocitů, protože pocity a emoce jsou nekontrolovatelné a nepředvídatelné, což je pro ego nebezpečné. Ego pracuje s maskami.

Když vám ego přikazuje ?buď milý a ohleduplný, abys získal sympatie lidí?, budete uvnitř sebe systematicky potlačovat pocity nevole a hněvu. Když začnete zpochybňovat životaschopnost tohoto diktátu, tyto potlačené emoce se znovu rázem vynoří. Pocity neodstraníte tím, že je potlačíte. Žijí dál a získají na intenzitě tím více, čím déle je potlačujete.

Jakmile duše zakouší prázdnotu a pochyby, které jsou charakteristické pro konec fáze ega, je možné poznat a čelit všem pocitům a emocím, které byly předtím skryty ve stínu. Tyto zadržované emoce a pocity jsou vstupní branou k vašemu vyššímu Já. Tím, že prozkoumáte to, co skutečně cítíte místo toho, co byste měli cítit, uzdravujete svoji spontaneitu a integritu, tu část vás samotných, která je taktéž nazývána vašim ?vnitřním dítětem.? To, že jste ve spojení s vašimi skutečnými pocity a emocemi, vás staví na cestu k osvobození. Přeměna k vědomí založenému na srdci tedy započala.

Máří Magdaléna promlouvá

Chci, abyste věděli, že kolem vás je nepřetržitá pomoc a vedení. V dimenzi, která leží nad tou pozemskou, jsou spřízněné duše, duše, které vás milují hluboce osobní cestou a ne pouze abstraktním způsobem. Jsou to duše, které vás znají a se kterými jste byli spolu v jiných časech a na jiných místech

Když se inkarnujete, je to skok důvěry, neboť tak činíte sami. Přesto zůstáváte spojeni s týmem přátel na druhé straně. Někteří jsou vyspělejší ve svém vývoji a dohlíží na vaši životní cestu širším pohledem, než máte vy. Jsou těmi, kterým říkáte průvodci. Jsou tu však také další, podobně naladěné bytosti, které jsou vám blízko, vaše rodina nebo přátelé. Vnímejte jejich přítomnost, i když nevíte, kdo jsou. Vězte však, že jste viděni a slyšeni. Ctí si vás za potřebný risk ponoření se do hlubiny.

Život na Zemi – každý jeden z vašich životů na Zemi – je důležitým a cenným přínosem vaší cestě duše, který zahrnuje také zkušenosti negativní. Bolest, kterou nyní v této době prožíváte, je jako kámen, který padá do vody a způsobuje na hladině mnoho vln. Efekt bolestivé nebo traumatické situace vytváří skrze čas vlny: znovu budete zakoušet tato zvlnění v jiných časech a na jiných místech. Výsledek toho je, že plně pochopíte minulé zkušenosti a oceníte je. Když tak činíte, posíláte léčení zpátky do onoho bodu bolesti ve své historii.

Všechny body v čase – všechny přítomné chvíle v životě a na cestě vaší duše – jsou společně propojené a mají jedna na druhou vliv. Když tedy cestujete časem do minulého života (jak jsme právě učinili), tato jiná místa v čase, tyto jiné chvíle, aktivujete. Vytváříte proud, který probíhá v obou směrech: z minulosti do současnosti a ze současnosti až do minulosti. Tím se obohacujete. Stále více si uvědomujete, že jste mnohem víc, než tato jedna osoba, muž nebo žena, mladý nebo starý, v konkrétním čase dějin, v této přítomné chvíli. Osoba, kterou jste nyní, je jen jednou bránou k vaší duši, existuje mnoho dalších možných bran.

Vnímejte, jak je vaše duše nesmírně bohatá a jaký nespočet zkušeností nahromadila. Tyto zkušenosti jsou všechny dílky puzzle, které jsou součástí ohromného Celku. Žádám vás, abyste ctili velikost toho, kdo jste: nedokážete to lidskou myslí ani obsáhnout. Řekněte „ano“ své duši z hloubky svého srdce. Vnímejte, že tam ve vašem srdci je moudrost, kterou vaše lidská mysl nemůže zcela obsáhnout, která však nese a podporuje vše, co jste, a která dává smysl každému jednotlivého kousku puzzle.

Pro vše existuje čas a místo. Někdy musíte projít hlubokými zkušenostmi bez pochopení, proč se tak děje, a jedině později pochopíte jejich hodnotu. Žádám vás, abyste k sobě měli úctu a respektovali se, neboť jste měli odvahu ponořit se poslepu do hloubky. Řekli jste „ano“ životu na Zemi – nyní říkáte „ano“ sobě – je to součást lidské zkušenosti. Neodmítejte negativní zkušenosti, neboť tak budete bojovat sami proti sobě, což rozptýlí vaši energii a odvede dál od srdce. Jednoduše přijímejte to, co ve vás je, včetně vašich strachů a pochyb.

Nyní vás vezmu do počátku vašeho života. Pojďte se mnou do svého dětství a představte si na chvíli, že vaše tělo mládne a zmenšuje se. Vnímejte, co se děje, když překlene hranici puberty a vrací se ještě dál. Prožijte, jak je při vstupu do vašeho dětství méně důležité pohlaví, když je vám méně než 10 let. Vzpomínáte si, jaké to bylo: neurčováno tolik tím, co na vás bylo kladeno jako na muže nebo ženu. Vzpomeňte si na svou nevinnost a běžte v čase ještě dál. Tak daleko, že překročíte hranici, kde jste se naučili jazyk, pojmy, nálepky, oceňování a hodnocení.

Když jdete celou cestou zpět do svého raného dětství, vaše vědomí se otevírá a je vnímavější. Nesoudí, jednoduše přijímá dojmy. Snažte se znovu vnímat toto otevřené vědomí ke světu kolem vás. Je to jako byste přišli čerstvě z nebe, což znamená, že nejste tak určeni vlivy pozemské dimenze. Stále jste velmi otevření k dosahu své duši.

Jak nyní jdete zpět z přítomnosti do minulosti, můžete tento čas ovlivnit, ovlivnit to, kým jste tehdy byli. Představte si, že se ve svých nynějších podmínkách skláníte k tomu malému dítěti, kterým jste tehdy byli. Vnímejte, jaký věk se vám vybaví. Zvláště vnímejte vědomí, které jste měli a své spojení s dimenzí duše. Byli jste tak trošku nezasvěcencem k životu zde na Zemi, stále jste měli svěžest a otevřenost nově příchozího.

Běžte k tomuto dítěti v přítomné formě a vnímejte ho očima obdivu. Vnímejte nebeské energie přítomné v tomto dítěti. Poklekněte k tomuto dítěti, kterým jste byli a ptejte se: „Co jsi sem přišlo dělat? Co jsi přineslo z dimenze za Zemí, co je pro Tebe opravdu důležité?“ Řekněte mu: „Pomohu ti s tím, přicházím z budoucnosti, abych tě podpořil/a a vedl/a.“ Vnímejte, zda vás dítě vidí a vnímá. Nebo se ho jemně dotkněte a podívejte se mu do očí. Pakliže cítíte jeho skutečnou sílu a jeho původní přínos, dejte mu ruku na rameno a řekněte mu: „Budu tě chránit, podporovat a zajistím, že dosáhneš svého cíle.

Když tak činíte, vnímejte svou vlastní sílu, své znalosti pozemského života, svou zkušenost vybudovanou mnoha lety své minulosti. Vnímejte moudrost přítomného já a pošlete ji k malému dítěti, kterým jste byli. Jak dáváte tomuto dítěti svou moudrost a životní zkušenost, dostáváte od něj i něco nazpět. Budete obdarováni originalitou, spontaneitou, autenticitou a pravdivostí, která v tomto dítěti je a proudí přímo do vašeho srdce. Vnímejte znovu ve svém srdci tuto energii, která je pro vás správná – je to energie vaší duše.

Pak vyzvěte sílu a moudrost, která se nahromadila uvnitř vás a kterou nyní v tomto životě máte. Stala se ochranným štítem kolem vašeho srdce. Malé dítě ve vás v sobě nese moudrost dimenze duše: čistotu, originalitu, nevinnost a také zranitelnost. Potřebuje vaši pozemskou moudrost, vaši životní zkušenost, aby se bylo schopné rozvinout, aby zde jeho světlo zářilo.

Ráda bych vám nyní pověděla něco o lidské historii. O tom, proč se pro energii vaší duše stalo tak obtížné sestoupit do pozemského života a energeticky vstoupit do břicha – ze srdce – sídla vaší duše – dolů do vašeho břicha – sídla vašeho pozemského já a osobnosti. V historii Země existovalo tabu proti individualitě. V činnosti byly síly, které se silně projevovaly zvláště v hlavních náboženstvích a tyto síly měly za cíl smazat a potlačit individualitu. V kolektivní atmosféře Země existovaly ohromné proudy strachu a mnoho tohoto strachu je výsledkem nerovnosti mezi silou a bezmocí.

Ti, co byli u moci chtěli, aby je ti pod nimi poslouchali. Proto se velmi obávali individuality, originality, těch, kteří byli jiní, protože měli svou vlastní vůli. Ti u moci nepodporovali svobodný rozvoj jedince. Stručně řečeno, mocní proti bezmocným byli v lidské historii mnoho staletí. Je to možná poněkud přehnaný obraz, ale používám ho, abych něco vyjasnila. Moc byla nad lidmi uplatňována prostřednictvím specifických pohledů na podstatu toho, co znamená být člověkem, například, že ve své podstatě jsou lidé hříšní, špatní, podřízení a bezcenní.

Tyto pohledy diktují, že jedině skrze něco zvnějšku může být lidská osoba zachráněná od hříchu a viny, která je v ní vrozená. A to, co může lidi zachránit, je autorita, která je výš než lidé, například Bůh, který předepisuje jistá pravidla. A také, že jsou jistí lidští představitelé Boha, kteří mají zvláštní přístup k těmto pravidlům: elita, která má privilegované poznání morálky. Tento koncept byl lidem nucen a důvod, proč to dovolili, je proto, že v nich byl nejprve zaset strach. Skutečný strach o přežití: strach z hladu, smrti, nemoci, násilí, který způsobil v lidské historii hluboké otisky.

Nyní se však na Zemi rozvíjí nová kapitola, ve které se rodí opačná energie. A není to ta, ve které je individualita popírána s důrazem na přizpůsobení se a souhlas. Je to energie, ve které je individualita patřičně oceňovaná stejně jako originální energie duše. Důvodem, proč se život na Zemi v mnoha ohledech vykolejil – stal se násilný jak mezi lidmi navzájem, tak vůči přírodě – je, že se toto spojení s duší ztratilo, srdce se zavřela a vládl strach.

Vnímejte tíhu této historie. Ačkoli její vliv ubývá, má stále vliv na způsob, jak lidé přemýšlí a vnímají. Dostat se do styku se svou duší a skutečně důvěřovat svým individuálním schopnostem a talentům ještě stále není zřejmá a obvyklá věc. Stát za sebou a říci „ano“ svému původnímu volání po hluboké vnitřní síle.

Jste těmi, kdo vytváří otvor, který znovu vytvoří přístup k dimenzi duše. To znamená, že jste se také stali extrémně citliví: otevřeli jste svá srdce a naučili jste se sestoupit do svých emocí a intuice namísto jednání z hlasů strachu a nátlaku ve vaší hlavě. Vytvořili jste tento průlom zevnitř a to nejen v tomto životě, ale také v životech minulých. Jste pracovníky světla, vědomými pracovníky a nyní přišel pro toto světlo čas, čas pro tento průlom, který jste vytvořili – někdy z nutnosti životní izolace – tak, aby mohlo být zaseto a klíčit mezi lidmi na Zemi v celé společnosti.

Tento způsob v mnohých z vás vyvolává staré strachy: vzpomínky na to, kdy jste byli ovládáni strachem a zneužíváním moci. V tomto smyslu pokládáte první kroky na nový terén, kde se mohou nyní na Zemi zakořenit. Když stojíte ze své duše a hovoříte a jednáte z tohoto zdroje, může to způsobit prašná oblaka strachu a pochybností, která ve vás víří, dokonce i smrtelný strach. Proto je nezbytně nutné hovořit ze síly břicha, což je skutečný výsledek sestoupení energie vaší duše. Nehovořit jen z energie pocházející z vašeho srce, ale také z energie, která je jádrem vašeho pozemského bytí, ze své tělesnosti jako muž nebo žena.

Ráda bych tu vysvětlila několik věcí ohledně této energie. Energie ve vašem břiše, tato primární energie – když je v harmonii – je velmi ukotvenou energií. Když jste plně přítomni svým vědomím ve svém břiše, pak jste dobře ukotvení. Cítíte se pevní, vnímáte, že můžete být tím, kým jste, a tak se cítíte v bezpečí a respektovaní. Z tohoto základu nasloucháte zprávám ze svého srdce, své duše a tyto zprávy integrujete.

Často se stává, že obdržíte zprávy od vaší duše nebo své intuice, ale nevíte, jak zůstat dobře ukotveni. Je to tehdy, když přístup do svého vlastního břicha popíráte, a to souvisí s historií, ve které vám nebylo dovoleno myslet a jednat za sebe nebo se vychýlit z normy a být jiní. Právě zde se mužská energie, mužská síla, potřebuje osvobodit z tradice, říci „ne“ tomu, co se očekává, a odmítnout zapadnout do formy. Cítit svobodu jednat mimo pravidla, prozkoumávat a bádat, to je místo, kde vám mužská energie pomáhá sestoupit níž do vašeho břicha. Takto mužská energie pramení, aby pomohla vašemu původnímu světlu duše: „on“ pro vás vytváří prostor.

Mužská energie je extrémně důležitá, vnímejte, jak vám slouží, když je mužská energie ukotvena. Během minulosti, existovala mužská energie, která oplývala přehnanou autoritou a nátlakem a zasela v lidech strach. To je neukotvená mužská energie, energie, která není spojená a cítí se vytlačena, proto chce řídit a kontrolovat život. Skutečná mužská energie je však jako štít, silná ochrana pro vaši srdeční energii. Když toto spojení existuje, můžete sestoupit hlouběji ze své duše do svého břicha. Pak se cítíte neseni samotnou Zemí.

Vnímejte rytmus, který vyhovuje vaší životní cestě. Být skutečně intuitivní souvisí s vnímáním rytmu života. „Co je pro mě dobré, co skutečně potřebuji?“ Je to něco, co nemůžete vnímat jen ze srdce. Vyžaduje to takřka fyzické, instinktivní zaměření na úroveň břicha: být ukotvenými a odtud činit svá rozhodnutí.

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste si přestavili, že to malé dítě, které jste viděli na začátku, je nyní přítomno ve vašem břiše se svou spontánní a otevřenou energií, čímž činí přímé spojení k vašemu srdci a duši. Zároveň kolem sebe vnímá pevný ochranný štít. Tak se vytváří prostor pro dítě, aby na sebe nezapomnělo při vstřebávání podnětů a vlivů, které přicházejí zvenčí: staré ideály, zásady a jak to bývalo. Štít ve vás je mužskou energií, která říká těmto vlivům „ne“, zatímco zároveň odhodlaně naslouchá vašemu vlastnímu zdroji moudrosti.

Vnímejte hlubokou ochranu ukotvené mužské energie ve svých zádech a kostrči, ve svých nohách a chodidlech, ve svých pažích a rukách. Nyní může být dítě ve vás zakořeněné a vyrůstat chráněném prostředí, aby mohlo rozvinout svou vlastní přirozenou energii duše. Vnímejte, jak pod touto ochranou začíná přicházet k životu a začíná si uvnitř vašeho břicha hrá

Jste nositelé pochodní nové doby. Ochraňuje sebe, abyste umožnili světlu proudit a mohli jste zasévat svá semínka. Tímto způsobem zrealizujete své životní cíle.

Přerod mužského srdce skrze přijetí ženy

V minulých letech probíhalo mocné léčení ženského srdce a lůna. Proto mnoho žen, které již prošly zacelením základních ženských zranění lásky, je nyní připraveno na další transformační vlnu:

úlohou žen v současnosti je být PORODNÍMI ASISTENTKAMI PRO ZNOVUZROZENÍ MUŽSKÉ SÍLY -LÁSKY.

Jakkoli vznešeně to může znít, v praxi se jedná o velmi náročnou iniciaci, která prověřuje, zda je žena skutečně již natolik vyléčená a vyzrálá, aby dokázala být stabilním světlem Lásky i v těžkých chvílích, kdy je muž ovládán svým vnitřním zraněním.

Je součástí velkého kosmického plánu, aby ženy byly v předvoji transformace a prošlapávaly cestičku jako první. Proč? Protože žena disponuje velkou vnitřní silou lásky – schopnosti přetavovat a přerozovat temnou energii ve světlo.

Ve skutečnosti je to přirozená schopnost každého člověka, jenž  má propojenou božskou korunu (moudrost, nadhled a milost) se srdcem (schopnost cítit, přijímat a odpouštět) a s pánevním dnem (ohnivá voda země, schopná transmutovat bloky v těle).

Napříč historií lidstva to však byli právě muži kteří tato centra museli zavřít, aby dokázali čelit tvrdým podmínkám válek, a plnit svou úlohu bojovníka bez výčitek svědomí.

Naopak ženám božská koruna, srdce, a pánevní dno zůstalo otevřené. Namísto toho  zavřely své centrum moci a vůle (třetí čakra), a komunikační centrum v hrdle. Tato centra pro změna zůstala u mužů silně otevřená.

MUŽ A ŽENA TVOŘÍ JAKÉSI KASKÁDOVITÉ VODOPÁDY OTEVŘENÝCH A ZABLOKOVANÝCH CENTER: TAM, KDE PROUDÍ VODOPÁD SVĚTLA U JEDNOHO, U DRUHÉHO JE NA TOMTÉŽ MÍSTĚ TVRDÝ KÁMEN.

PROTO PRVNÍ NÁRAZ TAK BOLÍ – JE AŽ MOC KONTRASTNÍ. JAKMILE VŠAK PROJDEME PRVNÍMI NÁRAZY, POCHOPÍME, ŽE NEJSOU ÚMYSLNĚ ZRAŇUJÍCÍ.

Jsou tu od toho, aby muži a ženy přestali mezi sebou bojovat, a naučili si pomáhat skrze vzájemné doplňování: ,,To, co chybí mě, je v tobě silné, a naopak. Proto se tomu otevřeme a pojďme růst do lásky společně.”

JSME V PROCESU UČENÍ, KDY UŽ TO NENÍ JEN O PŘIJETÍ SEBE A SVÝCH ZRANĚNÍ, ALE TAKÉ PŘIJETÍ SVÉHO NEJMILEJŠÍHO A JEHO ZRANĚNÍ. TO DOKÁŽE ZACELIT JEDINĚ BEZPEČNÝ PROSTOR ABSOLUTNÍHO PŘIJETÍ.

Ženy, nezazlívejte proto svým mužům, pokud jsou stále ovládáni svými zraněními lásky a mají tendence je na vás projektovat. Oni zatím nemohou být ve stejném láskyplném přijetí jako vy, neboť po věky věků měli tato centra zavřená.

Ano, někdy je těžké nespadnout do starých přesvědčení, že muž na vás svým zraněním útočí, odmítá vás, nebo vás jakkoli jinak ponižuje.

Můžete cítit pnutí spadnout do zraněné reakce, převlečené za zdravou sebeúctu. Ne vždy však obrana vychází ze zdravé sebeúcty. Někdy je to převlečená hrdost a pýcha, obalená odporem vůči mužské síle.

Pokud si muž prochází zraněnou reakcí a ženu to stále zraňuje, je to zrcadlo Lásky, které jí ukazuje, kde nemá sebe samu ráda, a kde nemá ráda mužství.

JAKMILE ŽENA ZAČNE MÍSTO VÝČITEK VŮČI MUŽSKÉMU ZRANĚNÍ ČERPAT SVOU ZTRACENOU SÍLU Z OCENĚNÍ OTEVŘENÝCH CENTER MUŽE – PŘEDEVŠÍM Z JEHO TŘETÍ ČAKRY A KOMUNIKAČNÍHO CENTRA, PROJDE HLUBINNÝM ODPUŠTĚNÍM A POSTAVÍ SE TAK DO SVÉ SKUTEČNÉ SÍLY.

Ženy, které mají silně otevřené srdce a lůno, ale nemají pročištěné své vnitřní slunce a hrdlo, jsou letargicky pasivní a měkké, anebo naopak příliš tvrdé a nepoddajné.

Ženy, jakmile vystoupíte ze začarovaného kruhu zraněných dívek, ztělesníte svou ženskou zralost a moudrost. Stanete se ztělesněnou Láskou.

Ta nebojuje, ani se nebrání. Není reaktivní feministkou, ani bezmocnou chudinkou. Jen stojí pevně v proudu lásky, z něhož ona sama mocně pije, sytí se jím a vyživuje. A z jejího poháru láska přetéká. Přetéká do prostoru k muži a zalévá ho svým bezpodmínečným přijetím.

Ona stojí jako maják uprostřed bouře. Nezhasíná, ani se nevrhá do rozbouřených vln. Pouze JE, září, a trpělivě – nikoli útrpně, vyčkává. Dává prostor tomu momentu, kdy se muž zklidní, ztiší, a podívá sám do sebe. Pochopí, co se stalo, a v sebereflexi pocítí vesmírnou vděčnost a lásku ke své ženě, která dokázala jeho reaktivitu ustát a přijmout ho v jeho zranění.

Prožitek takového přijetí je pro muže neuvěřitelně cenný, hojivý balzám na srdce zlomené zklamáním z žen. Díky ženskému přijetí jeho zranění se muž přirozeně otevírá. Znovuožívá v něm důvěra, láska a pocit bezpečí v prožívání svých emocí. Jeho podvědomí dostává novou informaci:

,,,NEBUDEŠ ODSOUZEN, NAPADEN, ANI OPUŠTĚN ZA SVŮJ PLÁČ, ANI KŘIK. ZA SMUTEK, ANI ZA HNĚV. JSI STÁLE MILOVÁN. O TO VÍC, KDYŽ SI DOVOLUJEŠ PROCHÁZET TEMNÝM ÚDOLÍM SVÉHO NEPROBÁDANÉHO SRDCE. O TO VÍC TĚ TVÁ ŽENA PODPORUJE SVÝM LÁSKYPLNÝM PŘIJETÍM. JSI SPRÁVNĚ, JSI V POŘÁDKU, JSI MUŽ HODEN LÁSKY.“

Ženy, připadá vám to občas nefér? Že muž si může vylívat svou zlost a slzy, a vy musíte všechno ustát? Pak dovolte svým dávným zraněním, ať se již nadobro odplaví z vašeho srdce.

To se ve vás ozývá minulost. Ta zhrzená služka, otrokyně a rodička dětí, která musela vydržet vše, co jí muž nařídil. Nemohla se rozhodovat za sebe a musela být poslušná. Polykala svůj hněv po litrech a zastínila ho mořem slz.

Zatvrdla a přijala roli oběťi. Záznam ,,zhrzené služky“ je stále v kolektivním vědomí lidstva velmi silný. Ačkoli ženy dnešního světa mají mnohem více svobody a možností se realizovat, duše si pamatuje tolik životů, kdy tomu tak nebylo. Proto reaguje skrze  buněčnou paměť na situace, které jí toto primární ponížení a pokoření připomínají.

Otevřete se svým emocím z těchto životů, a dosyťte si vnitřně vše, co vám v té době chybělo. Dovolte si vydupat se, vykřičet, ale také si na jemněhmotné úrovni, i v životě, darovat tolik úcty a lásky od muže, kolik se vám tehdy nemohlo dostat.

PŘEDSTAVTE SI, JAK VÁS MUŽ NĚŽNĚ HLADÍ, NASLOUCHÁ VÁM A ROZUMÍ VAŠIM POTŘEBÁM. VYCHÁZÍ VÁM VSTŘÍC A JE VÁM OPOROU V DOBRÉM I ZLÉM, PROTOŽE MU NA VÁS SKUTEČNĚ ZÁLEŽÍ. MÁTE VŠE, CO JSTE POTŘEBOVALY, A TEHDY JSTE TO NEMOHLY OD MUŽŮ DOSTAT.

DOSYŤTE SVÉ POTŘEBY, AŤ SE ČERNÉ DÍRY VE VAŠEM HRDLE A V BŘIŠE ZAPLNÍ LÁSKYPLNÝM, HŘEJIVÝM, VÝŽIVNÝM SVĚTLEM POZORNOSTI VŮČI VNITŘNÍMU STRÁDÁNÍ A NENAPLNĚNÍ.

Pak už přítomnost mužského zranění nebude výzvou k aktivaci té prastaré zhrzené reakce, která jde do feministického útoku, anebo do bezmocné chudinky.

Možná se na okamžik ta stará služka ozve, a zeptá se vás: ,,Tak co, uhájíš si svojí sílu? Postavíš se mu do obrany?“ V té samé chvíli však uvidíte, že MÁTE VOLBU SVÉ REAKCE: máte na výběr. Můžete vystoupit z toho zacykleného kolečka a přestat v něm běhat.

Můžete vystoupit nad to a pocítit, jak se vaše ženská síla lásky rozpíná a napřimuje. Místo zraněné ženy se náhle začnete identifikovat se zralou, moudrou ženou, jejíž láska svou září zaceluje veškerá zranění.

Jasně pocítíte, jak se vás osobně mužské zranění nedotýká. Ať už muž přechází do obrany či útoku, vy jasně vnímáte, že se vás to již ne(do)týká. Jste díky tomu schopné stát uprostřed bouře jako vodopád světla.

Jeho zranění ve vás už nerozvibrovává emoční vzruchy. Ano, je to zpočátku nepříjemné a chce to sílu odvahy odevzdat se. Ale už vás to vnitřně neničí, nevysává, nevyhazuje z těla.

Víc než cokoli jiného cítíte soucit (nikoli lítost) vůči tomu, čím si muž právě prochází. Už nereagujete na to, zda je to ,,nefér“, pokud  jde o jeho projekci. Vidíte jeho zraněného chlapečka a toužíte po tom, aby cítil, že je přijímaný a milovaný za všech okolností.

A MUŽ TO VNÍMÁ. VELMI DOBŘE TO CÍTÍ I KDYŽ SE V JEHO REAKCI MŮŽE ZDÁT, ŽE VAŠI SNAHU A ODVAHU STÁT V PŘIJETÍ PŘEHLÍŽÍ, NENÍ TOMU TAK.

CÍTÍ VELMI JASNĚ, KDYŽ Z ŽENY VYZAŘUJE TO JEDNODUCHÉ, VZÁCNÉ PŘIJETÍ. JE VESMÍRNĚ VDĚČNÝ ZA TO, KDYŽ SI MŮŽE DOVOLIT DÁT PRŮCHOD SVÝM EMOCÍM, ANIŽ BY TÍM VYVOLAL ODMÍTNUTÍ A ODSOUZENÍ ŽENY.

Žena tak dává muži ten nejcennější dar: vystoupení z bludného kruhu boje – obrany a útoku. Kdo jiný by to měl zvládnout, než žena, která má stále otevřené srdce v propojení se Zemí?

Vždyť muži byli v historii lidstva bojovníky a zabijáky, kteří se od srdce a od Země museli odpojit, aby vůbec přežili. Není divu, že vyplavování mužských zranění někdy působí tak, jako když se přetrhne vodní přehrada.

Ženy, vy máte tu sílu ustát bouřlivé výrony mužského srdce, které tolik touží být zhojeno. Přijmete-li mužskou sílu a odpustíte jí pokřivenou verzi minulosti, kdy síla přecházela v agresivitu a aroganci, pak můžete z mužské síly čerpat životodárnou mízu pro stabilitu svých kořenů.

VAŠE SRDCE UŽ PAK NEBUDE PADAT NA DNO PŘI KAŽDÉM ZÁCHVĚVU VĚTRU, ALE BUDE PEVNĚ A STABILNĚ ZÁŘIT. NE V ÚTRPNÉM ČEKÁNÍ, KDY BOUŘE PŘEJDE. ALE VE VĚDOMÍ, KÝM JSTE.

KDYŽ CÍTÍTE, ŽE JSTE LÁSKA, ZRANĚNÍ DRUHÉHO VÁS NEMŮŽE ZRANIT A STRHNOUT S SEBOU. VY SE STÁVÁTE OPOROU A KOTVOU BEZPEČÍ PRO SEBE, PRO ŽIVOT, PRO PŘEROD MUŽSKÉHO SRDCE DO JEHO BOŽSKÉ ŽENSKÉ SÍLY, KTERÁ ZNOVUZROZUJE JEHO MUŽSKOU SÍLU.

A tak si navzájem pomáháme, aby se zraněné léčitelky stávaly zhojenými šamankami, a zranění léčitelé zhojenými šamany.

Ženy skrze prožívání mužských zranění vnitřně posilují svou duchovní imunitu a rodidla, a muži vnitřně roztávají a otevírají svá srdce skrze bezpodmínečné objetí ženské lásky.

Každý připravený muž a každá připravená žena mají v sobě tu sílu projít touto branou transformace do realizace zdravých, harmonických vztahů Nové Doby. Stačí se otevřít, pochopit smysl toho, co se odehrává, a svézt se na vlně proměny v kontrakcích porodních cest Nového Vědomí-Srdce.

Kéž se tak děje víc a víc, v soucitné síle našeho skutečného Já.

Muž je strážcem prostoru

Muž je strážcem prostoru. Pro jasnou představu vám ukáži, jak funguje mužský a ženský princip na příkladu s pomocí užití posvátné geometrie. Představte si, že nakreslíme na zem protínající se kruhy, vesicu piscis a do nich přímé čáry, které vytvoří trojúhelníky a čtverce. Aniž byste teď viděli výsledný obraz, představte si, že pokud nakreslíte, či vystavíte na zemi tyto tvary posvátné geometrie, muž se postaví na místo průniků přímých čar, do rohů, do spojení dvou linií. Sám má tendenci postavit se tak, aby viděl prostor před sebou. Aby vnímal celou situaci a viděl odkud co přichází – vidí směr, cestu, linie. Velmi přirozeně si vezme tento prostor za svůj a začne jej chránit a střežit.


Je-li muž ve své síle, stojí na místě klidně a relaxovaně.


 Je-li muž ve své síle, stojí na místě klidně a relaxovaně. Je  sice plně připravený do akce, ale ne dříve než ona skutečně přijde. Nevyvolává akci, či spor a to ani svými myšlenkami. Naopak je velmi uvolněný a pohled do prostoru, který pak je přirozeně vyplněn ženou a dětmi jej fascinovuje a on si užívá  této energie a situace. Takový stav je pro něho podporující a i vyživující.

Takto to funguje i v rodině a v domácnosti.  Muž má pozornost na prostoru, ochraňuje a střeží území, přináší domů “hojnost,“ “potravu.“ Muž pozoruje toto své teritorium, pozoruje co se děje okolo něho a uvniř. Je připraven na akci, mělo by mu být vlastní, chtít věci řešit a vyřešit. Je-li ve své síle, pak chce svou energií konat.

U ženy je to jiné. V ženě se odehrává mnoho věcí naráz. Pocity a logické spoje, intuitivní vhledy a AHA efekty jsou k dispozici současně. Její vnímání není lineární a tedy pro muže těžko pochopitelné. “Jak jsi se z úvahy o tom jakou barvu dáme na stěnu tak rychle dostala ke svačině našich dětí ve školce?”  “Snadno:).” Toto je ženská kvalita a ženská dovednost.

Je-li žena ukotvená a spojená se Zemí její vnímání je velmi silné a záběr může být velmi široký. Ona uvnitř sebe tomu všemu rozumí, její obrazy jsou jasné a srozumitelné, spoje “logické”. Pokud by to, ale měla přednést svému muži, jemu se může zdát, že toho je až moc, že by mu z toho praskla hlava a může jí nabádat k tomu aby zvolnila. Může mu to připadat jako přehlcený počítač. To nedá vydržet.

Ano, je-li žena spojena se Zemí a se sebou její vnímání je velmi silné a kvantové. Vnímá, jakoby svá čidla měla rozprostřena všude v prostoru a chytá vše co přichází. Občas je toho moc. To, co je vnímáno, je velké. Vnímá a cítí svou bolest ze svých iluzí, kterými každý na Zemi procházíme. Vidí sebe sama v různých situacích, kde není ještě plně svobodná, uvědomuje svou krásu, volnost i momenty, kde je závislá.

Stejně jako každého jiného ji zasáhne, když uvidí své slabé místo, své závislosti na ostatních, své nezpracované lekce. K tomu může vnímat a cítit bolest matky Země, volání jiných bytostí o pomoc a může se tím cítit unavená a zmatená.

Ne vždy víme co dělat, i když se projev může zdát suveréní.

Žena pro svou úlevu a vyčištění od velkých emocí a bolestí používá své tělo. A mnohdy pláče… pláče … A je-li v tu chvíli na blízku její muž, nechť otevře svou náruč, svůj prostor, který umí strážit a dovolí jí v něm být.

Ať jí dovolí do prostoru vejít a spočinout.

Ať jí dovolí pobýt tam, jak dlouho ona sama potřebuje. Ať je plně přítomen jejím emocem, ač se s nimi nespojuje. Jsou její. Ona se s tím vypořádá. Ona je na to dost silná, ale v této chvíli potřebuje cítit, že není opuštěná. Ona ví, že to musí zvádnout sama a zvládne – ale muži netuší, jak velkou podporou a pomocí jsou právě v této chvíli. Jak velké to pro ženu je být držena v náruči BEZPEČNĚ. Ne tak, že po mně bude něco chtít. Ať milování, sex či zda se bude pokoušet mne roztýlit.

Pro muže tohle není snadné. Rád by pomohl. Pokud není vědomý a toto nezná, má tendenci něco dělat. Rychle něco udělat. Rychle ji z takové bolesti vytáhnout. Ale on si neuvědomuje, že i pro něho je zde velmi vzácný okamžit, že u toho může být.

Mohl by snadno minout ten moment, kdy je mu ukazována probíhající bolest, kdy je na dotek s ukazovanou zranitelností. Kdy je v kontaktu s největší odvahou lidí – ukázat svou bolest.

Zranitelnost je velká síla.

Tomu, kdo jí umí přiznat sám sobě, dává obrovskou sílu a moudrost. Vše co se nám v životě děje, může přinášet možnosti bolesti a ztráty. Tato skutečnost je tu stále.

Pokud například milujete a dojde ke zklamání, máte možnost se napříště chránit. Po této zkušenosti se můžete rozhodnout nedat své city najevo. Uzavřít své srdce a již lásku neprojevit… tím, ale přestanete žít. Nebo budete napříště milovat stejně… se stejnou hloubkou, velikostí a naplno. Ale s tím rozdílem, že víte, že můžete být zraněni a velmi vás to může bolet. Vaše zranitelnost je obnažena. Dáváte se cele a můžete být i zraněni. Ale odpovězte si sami – co vyžaduje větší odvahu?

Pro muže bývá zprvu těžké být přítomen pocitům a emocím. A to jak u sebe – tak u kohokoli jiného. Často si sám není vědom svých pocitů, či si nimi ještě neví rady.  Mnohokrát jako klučík mohl slyšet: “Nebreč, kluci nebrečí!” Což je pro mne jedna z nejhorších vět, kterou malí chlapci slyší.

Jak daleko je pak držíme od toho aby si uvědomovali své pocity a míru své bolesti. Kdy pak vědí, že mají říci dost, tohle se mi nelíbí, když mají od dětství pocit, že musí všechno vydržet a ten kdo vydrží nejvíc je nejlepší. Opak je pravdou. Ani ženy a tím spíš muži tu nejsme od toho, abychom toho tolik vy_drželi.

Máme tím jen projít. Projít zkušeností. Zjistit jaké to je?  Jaké to je být smutný? Jaké to je, cítit marnost či opuštění?  Chápejte, že je pro muže těžké, držet ženu v náruči, která pláče upřímnou bolestí z hlouby svého srdce, pokud sám jako dítě slyšel, nebreč, kluci nebrečí.

Rodiče ho drželi dál od pláče, zakazovali mu plakat, říkali, že se to nehodí – a teď u toho má být???? Jaké to je držet ženu v náruči, která prožívá hlubokou bolest a nechat jí to zažít A ZŮSTAT U NÍ, ZŮSTAT S NÍ, BÝT U TOHO, i když nemohu nic dělat. Je to větší než já. Ale vybrala si mne, v důvěře plakat v mé náruči.


Síla náruče je obrovská.


Síla náruče, která miluje je obrovská, síla objetí, které chrání a nesvazuje je nedocenitelná. V tomto momentu dvou lidí je vše… muž tím říká jsem u tebe, neopustím tě a mohu být blízko, když ti je zle. Neuteču od toho, spolehni se, že ti dovolím tím projít a budu tady. Je-li v síle, je-li dospělý toto dokáže.

 A co tím říká žena? Vybrala jsem si v důvěře TEBE.

Akáša, kniha života

Kronika Akáša je jedinečné úložiště informací o všem, co bylo, je a dost možná bude, je zcela mimo prostor a čas, jak je běžně chápeme a dostat se tam lze jen mentální cestou. Tato kronika je slovy vyjádřeno kolektivní knihovna života na planetě Zemi. Je to souhrn činů, myšlenek a zkušeností všech živých bytostí napříč časem. V Akašických záznamech je však minulost, přítomnost i budoucnost zahrnuta v jednom velkém věčném TEĎ.

Jak víme, energie se nikdy nikam neztrácí a veškeré naše činy i události jsou zaznamenány. Akášické záznamy jsou dimenzí vědomí, která obsahuje záznam každé duše a její pouti. Obsahují vše, co si kdy duše pomyslela, řekla a vykonala. Zahrnuje i její budoucí možnosti. Během procesu vstupu do Akášických záznamů přecházíme ze stavu běžného lidského vědomí do stavu univerzálního Božského vědomí, kde si na všech rovinách uvědomujeme svou jednotu s Bohem. Záznamy slouží lidstvu po celý jeho vývoj, protože nám umožňují v námi zvládnutelné míře přijímat Božské osvícení a zapojit ho do své lidské zkušenosti.

Akáša je slovo ze sankrstu a znamená elementární hmota, z níž jsou utvořeny všechny další věci. Akášické záznamy jsou řízeny a spravovány skupinou nehmotných bytostí, nazývaných vládci záznamů. Ti se starají o bezpečí a soudržnost záznamů, ale též určují, kdo může získat oprávnění ke „vstupu“ a jaké informace mohou být sděleny. Každý má možnost (pokud je toho schopen) nahlížet do svých vlastních záznamů, avšak nahlížet do záznamů jiných lidí je třeba s jejich svolením a nebo z těch nejčistších důvodů a s povolením strážců záznamů. Nečisté a nízké úmysly mohou vést jen k tomu, že pro příště nám bude vstup do této dimenze zapovězen.

Práce v Akášických záznamech vyžaduje pochopení a přijetí představy převtělování. Z pohledu kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. Je zde archiv každé duše, průběh její existence ve všech životech, včetně období, kdy byla mimo fyzické tělo.

Vstup do Akáši neslouží k předvídání budoucnosti, ale k hlubšímu pochopení souvislostí, které nám umožní, vytvořit naši budoucnost coby osvícených a láskyplných bytostí. Budoucnost mocných stvořitelů, kterými ve skutečnosti všichni jsme.

Zlepšení stavu imunity pozitivními emocemi

Chcete-li najít nový,lepší způsob,jak reagovat v náročných situacích,požádejte andělské léčitele,aby pracovali s vaším energetickým tělem a tím posilovali vaší imunitní soustavu.Zklidněné emoce,podporované touhou necítit žádnou vinu,spolu s vůlí pomáhat světu a uzdravovat ho,vám přinesou vnitřní harmonii,která posílí vaší imunitní soustavu.

Radostné, optimistické a povzbudivé pocity plné sebedůvěry a odvahy jsou léčivé: navracejí mládí celému vašemu tělu,. Ani tak běžné choroby jako nachlazení a bolesti v krku se u vás pravděpodobně nezdrží ,cítíte-li se spokojení a veselí.

Dobrá nálada podporuje zdravý smysl pro humor, radost ze života a pozitivní životní naladění. Dokážete s důvěrou přijímat všechno, co přijde. I když jsou vaše emoce klidné a stabilní, pro vaši imunitní soustavu je důležité, abyste si našli čas, kdy se naprosto uvolníte zábavou a něčím, co vás potěší.

Dělejte si radosti, smějte se a bavte se každý den.Začněte tím,že si uděláte jasnou představu o tom, jak by tyto příjemné chvíle měly vypadat.Zavolejte někomu kdo vidí slunce ve vašem srdci a váží si ho.

Udělejte tento týden alespoň jednu věc, kterou jste ještě nikdy neudělali. Překročte hranice každodenní rutiny, abyste pocítili svit svého vnitřního slunce. 🙂

S Láskou Lení

Esence Země

ESENCE ZEMĚ ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

ESENCE BOHYNĚ ZEMĚ A SVĚTLO NEBESKÉ MATKY ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

NECHME VŠE PŘIROZENĚ DÝCHAT

JSEM V SOULADU S VIBRACÍ NOVÉ ŽIVÉ ZEMĚ
ODEVZDÁVÁM SE, DÁVÁM I PŘIJÍMÁM

Jsem na cestě dokončení jedné etapy, stojím v bráně nového počátku.

Když se ozve impulz z nitra, co je pro mě nejlepší, pro nejvyšší dobro všech, pouštím se do díla.

ŽIJI TO, CO VNÍMÁM … CO HOVOŘÍM … CO TVOŘÍM … OTEVÍRÁM SE VŠEMU

Žiji svoji sílu, moudrost a tvořím svobodu a hojnost. Naslouchám, důvěřuji sobě, svému vedení, srdci, duši, Zemi.

OTVÍRÁM SE SPOLUTVOŘENÍ … DŮVĚŘUJI

Každý jsme jedinečný, doplňujeme se navzájem, propojujeme svoje schopnosti, dovednosti, talenty, sdílíme a tím spolutvoříme. Beze strachu a hodnocení, s odvahou, odhodlaní, s jasnou myslí, opravdovostí, upřímností. Obohacujeme se navzájem. Jsme součástí celku, celek ovlivňuje nás a naše jednání celek.

Zodpovědnost, svobodné rozhodnutí … dávání a přijímání.

Když se dostanu do okamžiku, kdy cítím ublížení, zranění, smutek, nespravedlnost … okamžitě si uvědomím, že jsem ve stavu oběti. Procítím si tento pocit a odcházím z tohoto strachu, odpouštím ho vědomě ze svého
těla a jdu do přítomného okamžiku. V tuto chvíli se to přestává dít. Jen jsem si prošla nějakou vzpomínkou, ale teď to odchází, teď se to už neděje. Opouštím pocit ukřivdění, bolest, odpouštím všem, kteří mi tento stav způsobili i sama sobě, že jsem dovolila, aby k tomu došlo.

Dovolila jsem, abych prošla touto zkušeností, poučila se a už je to za mnou, už je to minulostí.

Už se k tomu nevracím, přijímám a nehodnotím své pocity, jdu dál, do svého klidu, míru a lásky.

Uklidila jsem ve svém nitru a posílena, o tuto zkušenost, prošla jsem další zkouškou a jdu dál.

Tak postupně odbourávám bloky, zranění. Čistím své tělo a připravuji prostor pro Lásku, Světlo, opravdový život.

Situace, které přichází, už lépe zvládám, a už se mě tolik nedotýkají, nezraňují.

Stávají se ukazatelem toho, co je třeba očistit, odpustit ze svého těla ven.

Už neřeším, že je to nespravedlivé, že mi někdo ublížil.
Vím, že jsem potřebovala touto zkušeností projít, právě pro toto pochopení.

Nehodnotím, nekritizuji toho, kdo mi to způsobil ani mu nevysílám negativní energii.

Dám si svůj čas, ať vztek a bolest odezní a vše se spálí v samotném jádru Země.

Jako zázrakem vše odezní a je zase dobře.

Uvědomím si, že LÁSKA TVOŘÍ … okamžitě reaguji a vysílám LÁSKU …

Čistí se mezilidské vztahy i vztah sama k sobě a tím i milovaná Země.

ZEMĚ potřebuje, abychom toto pochopili.

Když očišťujeme sebe, očišťujeme a odlehčujeme i Zemi.
Nabíráme vyšší vibrace … jdeme v souladu s vibrací Země.

Děje se rozpad starého … přecházíme …

Naše těla se aktivují … osvětlujeme vlastní temnotu …
vytváříme nového člověka, přetváříme novou buněčnou strukturu.

Vše vychází zevnitř ven … aktivace světelného těla v souladu s fyzickým tělem.

Stáváme se pozorovateli.

Na základě pochopení děláme změny.

Pokora, vděčnost a uvolnění vede k manifestaci … sebe sama.

Odevzdejme se, otevřeme se plně. Ponořme se hluboko do svého nitra a rozpusťme vše, co nás blokuje. Když máme možnost uvidět své zranění … proměňme ho v něco nového.

Ať vidíme pravdu a cítíme lehkost svého bytí. Uvidíme svou pravou podstatu, svou zář.

PRAVDU UVIDÍME OTEVŘENÝM SRDCEM
KRÁČÍME DO NOVÉ BUDOUCNOSTI …

POČÁTKU SPOLUTVOŘENÍ NOVÉHO ČLOVĚKA … NOVÉ ZEMĚ

NOVÉ TĚLO … NOVÁ ZEMĚ

V přítomném okamžiku si sním o krásné vysněné budoucnosti, vědomě si to užívám všemi smysly a těším se na její příchod.

Když vědomě očišťujeme, věnujeme pozornost svému nitru, sobě, nekritizujeme, nehodnotíme … procházíme malou smrtí … otvíráme srdce … a tak krůček za krůčkem přirozeně přicházíme k BRÁNĚ POČÁTKU … BRÁNĚ SRDCE NOVÉ ZEMĚ.

TVOŘÍME

SPOLUTVOŘÍME

SJEDNOCUJEME SE

VZESTUPUJEME

CÍTÍM VŮNI ZEMĚ … LÁSKY … SVOBODY … KRÁSY … SÍLY … VÁŠNĚ … OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA …

Tvořím si bezpečný prostor pro vlastní tvorbu …

Žiji svoji cestu v souladu se svojí duší, vychutnávám si krásu, svobodu a propojení s esencí, se vším …

Tajemstvím skutečného bohatství života je tvořit a žít vědomě plnohodnotně opravdový život.

Odhrňme závoje, ať spatříme to, co je očím neviditelné … 
PRAVDOVÝ ŽIVOT

Děti Slunce

Je vědecky dokázáno, že děti nové doby, které se rodí od roku 20018, se rodí s 13. Vláknovou DNA, což znamená, že budou mít daleko větší schopnosti, než jsme kdy měli my sami.
Tyto děti jsou duše, které se sem dobrovolně rodí proto, aby se staly NOVÝMI VŮDCI, kteří povedou svět od roku 2050 a dál. Do té doby bude Nový Zlatý Věk ukotvován Indigovými, Krystalovými a Duhovými dětmi, kteří se na Zemi inkarnovali po 2. Světové válce.
Mnoho Indigových, Krystalových a Duhových dětí jsou kosmické duše, z jiných galaxií a hvězdných systémů, které byly zapojeny do projektu vytvoření této planety, při jejím zrodu. Tyto duše byly vysoce školení vědátoři Vznešeného Řádu, které pracovaly v tandemu s Božským zdrojem a Zákony kosmického tvoření, aby pomohly stabilizovat nejen tuto planetu, ale také první podzemní vesmírné stanice a osídlení ve středu Země.
Mnohem později 840 000 dobrovolných duší (většinou potomci těch, kteří pomáhali tvořit planetu), zůstalo zde, aby osídlili planetu, a byli si plně vědomi toho, že to má být pouhý experiment, a že všichni, kdo poskytnou své duše, aby zde na planetě strávili nějaký čas, mají podle toho jednat, a být zde také s vědomím toho, že je to tady simulované prostředí, ne realita….něco jako když se pilot učí létat v simulovaném kokpitu.

Je velmi důležité pro rodiče těchto dětí Slunce, aby pochopili, že to, co fungovalo jim a jejich rodičům, jednoduše NEBUDE fungovat pro tyto děti!
Faktem zůstává, že díky jejich 13. vláknové DNA budou mít všech 12 čaker plně aktivních, což znamená, že mají své hvězdné brány otevřeny dokořán. To znamená, že jsou extrémně citliví na světlo, zvukové vibrace, frekvence, a ze všeho nejvíc na neviditelný svět – který pro nás neexistuje – ale pro ně ano. Tohle z nich dělá vysoce duchovní bytosti se schopnostmi, které jsme my zapomněli, jak je používat, jsou jimi: teleportace, kineze, telepatie, změny tvarů, pohyby objektů, slyšení toho, co se říká v jiných místnostech, schopnost vidět na dálku, atd.
To znamená, že tyto děti by měly být drženy daleko od elektronických zařízení, které ruší jejich frekvence, a kterými budou fascinováni: TV sety, počítače, mobily atd. Buďte si vědomi i toho, že určití členové skupin lidí na této planetě o tomto jevu ví a účelově ruší frekvence těchto dětí i dospělých skrze satelitní komunikační systém. Je to prováděno skrytými frekvencemi, kterých si nejsme vědomi, že by nás takto ovlivňovaly. 
Zvláště to platí u videoher a playstationů, které mají za účel deaktivovat tyto děti, aby se planeta nemohla posunout kupředu a vstoupit do Nového věku. Většinou kvůli strachu ze ztráty kontroly nad masou lidí.

Někteří rodiče jsou úplně nevšímaví k potřebám těchto dětí….. Ne úmyslně, ale kvůli životnímu stylu, který si sami osvojili. Děti jsou ponechány v raném věku na starost úplně cizím lidem, a pak jednoduše vhozeny do školského systému, který považují za zmatený a od základu nudný. 
FAKTEM ZŮSTÁVÁ, ŽE TYTO DĚTI JSOU KRYSTALICKÉ VE SVÉ PODOBĚ. ONI ZNAJÍ, JAK PROGRAMOVAT KRYSTALY, JAK SE SKRZE NĚ VZDĚLÁVAT. DĚTI VIBRUJÍ NA TAK VYSOKÝCH FREKVENCÍCH, ŽE VŠE, CO NENÍ TVOŘENO TĚMITO NEJČISTŠÍMI FREKVENCEMI, JE BUDE OTRAVOVAT A VELMI JE TO ZASÁHNE. PROTOŽE NEUMÍ VYJÁDŘIT SVOJI FRUSTRACI TOHO, ŽE JSOU NEPOCHOPENI A ŽE JEJICH VNITŘNÍ LÁSKA A SVĚTLO NENÍ VYŽIVOVÁNO.
UČTE JE MEDITACÍM JIŽ OD RANÉHO VĚKU. PŘEHRÁVEJTE JEMNOU A KLIDNOU HUDBU. DÁVEJTE JE DO SVĚTLÉHO A VZDUŠNÉHO PROSTORU S KRÁSNÝMI JEMNÝMI BARVAMI. BERTE JE DO PŘÍRODY – ONY MILUJÍ ZVÍŘATA, PTÁKY, VODU A ROSTLINY. UMÍSTĚTE VŠUDE KRYSTALY A NECHTE JE S NIMI SI HRÁT. 
ČIŠTĚTE ENERGII PROSTORŮ, VE KTERÝCH SE NACHÁZEJÍ. A POŽÁDEJTE O POMOC A OCHRANU JEJICH STRÁŽNÉ ANDĚLY A ARCHANDĚLY JOFIELA, RAFAELA A MICHAELA. BERTE JE K ENERGETICKÝM LÉČITELŮM, ABY JSTE UDRŽOVALI JEJICH ENERGETICKÉ POLE V SOULADU. NEMAJÍ ŽÁDNOU KARMU, A PROTO JE JEJICH AURICKÉ POLE KRYSTALICKY ČISTÉ. 
POTŘEBUJÍ LÁSKU, LÁSKU A VÍC LÁSKY A S TÍM VŠÍM I MILUJÍCÍ VEDENÍ. PROTOŽE MAJÍ SILNOU VŮLI, POTŘEBUJÍ PEVNÉ VEDENÍ A NĚKOHO, KDO ZDE BUDE VŽDY PRO NĚ, KDYŽ TO BUDOU POTŘEBOVAT. TAKÉ BUDOU POTŘEBOVAT VELMI SILNOU OCHRANU A VEDENÍ SVÝCH RODIČŮ, KTERÉ SI PRO SEBE VYBRALY S PŘÁNÍM TOHO, ŽE TITO RODIČE TO PRO NĚ ZKRÁTKA UDĚLAJÍ. NEBUDOU ŠŤASTNI V PÉČI NĚKOHO JINÉHO – PŘESNĚ SI VOLÍ SVÉ RODIČE, TYTO SPECIFICKÉ DUŠE, ABY S NIMI (A S OSTATNÍMI SOUROZENCI A PRARODIČI) BYLI ZDE V TOMTO ČASE. 
Tak to prosím respektujte a nenechejte je v péči institucí nebo lidí, kteří jim nebudou rozumět a nebudou je milovat pro to, kým skutečně jsou.
Jsou vysoce trénovaní specialisté, kteří mají takové schopnosti, na které jsme my zapomněli. Jakmile jednou zvládneme opravit náš WEB ŽIVOTA, energetická mřížka a vortexy budou přivedeny zpět do své plné funkčnosti a budou schopny se poskládat takovými způsoby, jakými nikdy předtím nemohly.
VYŽIVUJTE JE JEDNODUCHOU A ŽIVOU STRAVOU, POUŽÍVEJTE ORGANICKY PĚSTOVANÉ POTRAVINY A ZELENINU. VYVARUJTE JE ŽIVOČIŠNÉ STRAVĚ, KDE ZVÍŘATA BYLA VYSTAVENA TRAUMATU, PROTOŽE DĚTI TO JEDNODUŠE UCÍTÍ, KDYŽ TUTO STRAVU BUDOU JÍST. 
Bude to vyžadovat speciální rodičovské techniky, ale právě proto tito rodiče byly vybráni, protože mají tyto schopnosti, většina z nich jsou ony zmiňované krystalové nebo duhové děti, některé na to mohli zapomenout, ale i oni mají stejné schopnosti, které jenom leží ve spící podobě uvnitř a jejich děti jim je pomůžou připomenout!
Některé děti mohou mít obtížnosti s mluvením, protože byly zvyklé komunikovat telepaticky. Pro některé může být obtížné začít chodit, protože byly zvyklé používat těla na lehčích frekvencích. Nejlepší je stát při nich ve všem, jak můžete, s milující trpělivostí. Také koně jim můžou pomoci, protože koně jsou schopni se naladit na jejich energetická pole, a můžou jim je pomoci vyrovnat, a také jim můžou pomoci s jejich emocemi, stejně tak jako psi a kočky.
SNAŽTE SE MÍT ROSTLINY A KRYSTALY PO CELÉM DOMĚ A VODNÍ PRVKY. VŠECHNO TOTO JE ZTIŠÍ A UKLIDNÍ. PŘIDEJTE ZVUKY S VYSOKOU FREKVENCÍ, KTERÉ JSOU UKLIDŇUJÍCÍ A POMŮŽOU JIM UVOLNIT SE. 
JSOU TO OPRAVDU NÁDHERNÉ DUŠE A OBROVSKY NADANÉ.
JEDNODUŠE JE MILUJTE, MILUJTE, MILUJTE JE!