Oko duše 6.čakra

ČAKRA   čakra čela, „třetí oko“, příkazová čakra, vnitřní oko, oko moudrosti

NÁZEV   ádžňa – vědět, vnímat

BARVA  indigově /tmavě/ modrá, žlutá, fialová

SMYSLOVÁ FUNKCE        všechny smysly a nadsmyslové vnímání

POLOHA              je uprostřed čela mezi obočím, jeden prst nad kořenem nosu, otvírá se směrem dopředu                                                         

ČÁSTI TĚLA         obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém, hormonální systém

ŽLÁZY    podvěsek mozkový – hypofýza

HORMONY         vasopresin /adiuretin/, pituitrin

AROMATERAPIE               máta peprná – osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezených myšlenkových struktur. Posiluje sílu koncentrace.

Jasmín – jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

KAMENY              indigově modrý safír, sodalit, ametyst, lapis lazuli, fluorit, nachový apatit, azurit

SPÁNEK spánek a bdělý spánek, 4 hodiny

Vyživuje: orgány hlavy, kromě toho toho je spojena s meridiány močového měchýře a střevního traktu

Symbol: lotos s 96 /2×48/ okvětními lístky – základní symbol kruh se dvěmi lístky ham a kšam

Tón: A – hláska I

Mantra: KŠAM nebo ÓM

Příslušná božstva: Paramašiva, Šaktí, Hakini

Planeta: Uran

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, intuice, moudrosti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.

Každé realizace v našem životě předcházejí myšlenky a představy, fantazie, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.

Harmonická funkce: Čakra funguje harmonicky i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech, sebevědomí, tvůrčí energie, síla představivosti, jsme otevřeni novým myšlenkám a přístupní změnám. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak poznání hlubokých fylozofických pravd. Pravděpodobně máš také dobře vyvinutu schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám. Možná někdy pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontáně uskutečňují.

Disharmonická funkce: Nejčastější projev této čakry je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti. Přináleží tu sobectví, narcismus, touha po moci, nezodpovědnost.

Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace, vlastní moci nebo uspokojení vlastních myšlenek. V takovém případě bývá ještě obvykle porušena čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy.

Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte však opravdový význam vnímaných obrazů a informací.

Nedostatečná funkce: Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomnětlivý Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

Řeč těla: Obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči zakrývající si oči rukama. V podstatě se lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie.Tito lidé jsou citlivý na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.

Nemoci spojené s třetím okem: Tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin. Poruchy koncentrace a učení, máme strach z pocitu ztráty smyslu, jsme pověrčiví a může tu být duševní pomatenost.

Jak očistit a harmonizovat čakru

Účinky přírody: Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Tento zážitek otevírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření.

Tóny- Všechny zvuky, které otevírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky jsou vhodné k harmonizaci a oživení šesté čakry. např. skladba v hudbě New age. Tímto způsobem také působí některá klasická díla např. J.S. Bach.

Barvy- Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje temně modrá barva (indigo). Dává vnitřní klid, jasnost, a hloubku, posiluje a uzdravuje smysly a otevírá je jemnějším úrovním vnímání.

Drahokamy-

Lapis lazuli – dává hloubkovou radost ze zázraku života a vesmíru. Zprostředkovává duši zážitek z kosmu a otvírá ji věčnému životu. Vede tvého ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a pomáhá k poznání vyšších souvislostí.

Indigově modrý safír – otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám.Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.

Sodalit – rozjasňuje rozum, vede ho k hlubokým myšlenkám. Dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá odstraňovat zavedené způsoby myšlení. Dává důvěru a sílu zastávat vlastní názory a přináší ideje a poznatky do běžného života.

Komunikace skrze boha- čakra 5

ČAKRA   krční čakra, komunikační centrum

NÁZEV   višuddha – čistit

BARVA  světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá

ELEMENT            éter – symbol dálek, prostoru a čistoty

SMYSLOVÁ FUNKCE        sluch

POLOHA              je mezi krční jamkou a ohryzkem, je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         oblast krku/šíje, týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže                 

ŽLÁZY    štítná žláza, žláza příštítných tělísek

HORMONY         thyroxin

AROMATERAPIE               šalvěj – čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuhliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe – eukalyptus. Čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.

Olej – směs pro koncentraci – přírodní éterický olej

KAMENY              chalcedon, modrý akvamarín, avanturín, achát, modrý fluorit, lapis lazuli, tyrkys, chalcedon, celestín, modrovrstvený achát, aqua aura

SPÁNEK na obou bocích, 4 – 5 hodin

Vyživuje: dýchací orgány, krk, čelisti, hrtan, jícen, hltan, průdušnice, hlas, krční páteř, šíje, ramena, orgány sluchového aparátu, kůži.

Symbol: lotos se šestnácti okvětními lístky

Tón: G – hláska: E

Mantra: HAM

Příslušná božstva: Sakiní, Sadašiva

Symbolická zvířata: Bílý slon

Planeta: Mars

Pátá čakra je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace, přispívá k uvědomění slov, inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mentální energií, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše – smích, pláč, pocity, radosti strachu, vzteku, lásky, přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimikou, uměleckými projevy /tanec, kreslení, hudba…/ Vyjadřujeme jí naší vlastní pravdu a svou nezávislost na druhých.

Harmonická funkce: Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujeme otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky, do popředí se vkrádá harmonické vědomí našeho Já. Jsme schopni přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Máme schopnost vyjádřit tvořivě sebe samého s celou svou osobitostí, ale umíme stejně tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máme dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Nenecháváme se ovlivňovat nebo „předělávat“ jinými lidmi, zachováváme si naopak svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Máme schopnost učit se a koncentrovat, racionálně myslet a rozlišovat mezi pravdou a lží. Mluvíme a vyjadřujeme se sebejistě a bez obav. Umožňuje proniknout hluboko do světa zvuků – slov a hudby.

Disharmonická funkce: Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. Bude vám zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevujete své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřete ve své intelektualitě. Místo toho se pokoušíte vše zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými skutečně skrýváte svou skutečnou podstatu. Vaše řeč je buď neuhlazená a hrubá, nebo spíše věcná a studená. Možná i koktáte. Váš hlas je poměrně silný, vaše slova, ale nemají hlubší význam, toužíte po moci. Nesnesete, abyste působili dojmem slabocha a pokoušíš se stát za každou cenu silným, toužíte po slávě a hodnocení. Tak se dostáváte pod velký tlak, výsledek je ten, že se schováváte do krunýře, vystrčíte ramena a schováte hlavu mezi ně, aby jste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo novým útokem. Unikáte z reality různými záminkami či dokonce závislostmi. Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí. Tvé vnitřní poznání se neodvažuješ nikomu ukázat a projevovat ho. Toto poznání se, ale někdy domáhá projevu, můžou tak vzniknout básně, obrazy, písně.

Nedostatečná funkce: Při nedostatečné funkci páté čakry upadáte do těžkostí, jak se projevit, vyjádřit, představit. Držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření, nebo mluvíte jen o nedůležitých věcech. Když se musíte projevit máte jakoby knedlík v krku a váš hlas je stísněný. Ještě častěji než v disharmonické funkci zde častěji nacházíme koktání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte co chcete. Nemáte přístup k vaší duši a jejím poselstvím a a ni důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastává celkové ztuhnutí. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíte život a vyjadřujete svůj potencionál, je velmi úzký, jedinou realitu považujete vnější svět.

Řeč těla: Stáhlo se mi hrdlo, Mám v krku knedlík, zadrhnutí hlasu, když se narazí na něco nepříjemného. Sklon k červenání, ostýchavost, strach z izolace, strach z vlastního názoru. Lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku nebo mají vysoký límec, šátek, šálu. Do oblasti krční čakry patří také uši, lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.

Nemoci těla: Astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí, sluchové potíže, ušní šelesti, horní cesty trávicí soustavy, afty, zuby a dásně, mentální anorexie, roztroušená skleróza, potíže v oblasti krční páteře, poruchy řeči – koktání.

Příroda- Jasná a průhledná modrá barva bezoblačného nebe nebo mořská voda vyvolává rezonanci v tvé krční čakře. Abyste mohli plně vnímat lehněte si v přírodě a pozorujte modrou oblohu. Pocítíte jak vaše úzkosti a fixace se postupně v krční čakře a jejím dosahu uvolní. Zrcadlení modrého nebe na vodní hladině působí na tvé pocity osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln bude přinášet poselství tvých skrytých emocí.

Tóny- Hudba a zpěv na horní harmonické tóny, sakrální a meditativní zpěv působí na krční čakru oživujícím dojmem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má hudba New Age s dozvukem /ozvěnou/.

Barvy- 5. čakře přináleží jasná modrá barva. Tato barva dává klid a otevírá duchovní inspiraci.

Drahokamy –

Akvamarín – světle modrá barva akvamarínu má povzbuzující účinek na duši. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno do duše. Vlivem akvamarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé síly. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku.

Tyrkys – pomáhá vyjadřovat duchovní idey a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.

Chalcedon – působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otevírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebe výrazu slovem a písmem.

Čakra Lásky 4

ČAKRA   Čakra srdce, srdeční centrum

NÁZEV   anahata – neporažená, nepoškozená

BARVA  zelená, růžová a zlatá

ELEMENT            vzduch

SMYSLOVÁ FUNKCE        hmat

POLOHA              uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

ŽLÁZY    brzlík – který je ovlivňován čtvrtou čakrou, hraje důležitou roli v systému obrany-schpopnosti lidského těla. Tato čakra působí přímo na  dozrávání lymfocytů. 

HORMONY         thymohormon

AROMATERAPIE               růžový olej – jeho něžné láskyplné srdce hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.

KAMENY              růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, aventurín, sugilit

SPÁNEK na levém boku, 5 – 6 hodin

Vyživuje: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Symbol: lotos s dvanácti okvětními lístky – kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chám, jam , jham, njam, tam, tham

Tón: F – hláska A

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Isa, Kakini

Symbolická zvířata: Antilopa, holub, ptáci

Planeta: Jupiter

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzické – emoční centra se třemi horními duchovními. Nacházíme zde schopnosti empatie, soucitu, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní „ano“ naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíš-li nějakou bolestí, nebo nemocí, můžeš pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Aktivujeme ji pohledem na les, neporušenou panenskou přírodu, louky a pole.

Harmonická funkce: Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat tvůj svět, sjednocovat a usmiřovat.Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota josu pro vás samozřejmostí.

Disharmonická funkce: Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste i odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní. Bezcitnost, něha vás přivádí do rozpaků.

Řeč těla: Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma rukama na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak, kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal z jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.

Účinky přírody: Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.

Účinky zvuků: Každá klasická hudba.

Účinky barev: Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzuje pocit lásky a něhy.

Účinky drahokamů:

Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibrace, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Tvá duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.

Turmalín – růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce.

Kunzit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.

Smaragd – je to kámen všeobjímající lásky, posiluje a harmonizuje lásku, dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.

Nefrit /Jadeit/ – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu, podporuje klidné sny

ČAKRA   Čakra srdce, srdeční centrum

NÁZEV   anahata – neporažená, nepoškozená

BARVA  zelená, růžová a zlatá

ELEMENT            vzduch

SMYSLOVÁ FUNKCE        hmat

POLOHA              uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu

OTÁČENÍ             u ženy se otáčí doprava a u muže doleva

ČÁSTI TĚLA         srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

ŽLÁZY    brzlík – který je ovlivňován čtvrtou čakrou, hraje důležitou roli v systému obrany-schpopnosti lidského těla. Tato čakra působí přímo na  dozrávání lymfocytů. 

HORMONY         thymohormon

AROMATERAPIE               růžový olej – jeho něžné láskyplné srdce hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.

KAMENY              růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, aventurín, sugilit

SPÁNEK na levém boku, 5 – 6 hodin

Vyživuje: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Symbol: lotos s dvanácti okvětními lístky – kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chám, jam , jham, njam, tam, tham

Tón: F – hláska A

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Isa, Kakini

Symbolická zvířata: Antilopa, holub, ptáci

Planeta: Jupiter

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzické – emoční centra se třemi horními duchovními. Nacházíme zde schopnosti empatie, soucitu, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní „ano“ naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíš-li nějakou bolestí, nebo nemocí, můžeš pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Aktivujeme ji pohledem na les, neporušenou panenskou přírodu, louky a pole.

Harmonická funkce: Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat tvůj svět, sjednocovat a usmiřovat.Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota josu pro vás samozřejmostí.

Disharmonická funkce: Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste i odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní. Bezcitnost, něha vás přivádí do rozpaků.

Řeč těla: Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma rukama na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak, kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal z jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.

příroda- Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.

Každá klasická hudba.

tóny- Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzuje pocit lásky a něhy.

drahokamy-

Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibrace, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Tvá duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.

Turmalín – růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce.

Kunzit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.

Smaragd – je to kámen všeobjímající lásky, posiluje a harmonizuje lásku, dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.

Nefrit /Jadeit/ – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu, podporuje klidné sny

Inkarnační čakra 3

ČAKRA   Čakra solar-plexu, čakra pupku

NÁZEV   Manipura – zářivý klenot

BARVA  žlutá, zlatožlutá

ELEMENT            oheň

SMYSLOVÁ FUNKCE        zrak

POLOHA              přibližně dva prsty nad pupkem, v břišní dutině, mezi prvním bederním obratlem a dvanáctým bederním obratlem   otvírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         spodní část zad, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, tenké střevo, dutina břišní, žlučník, vegetativní nervový systém

ŽLÁZY    slinivka břišní, játra Slinivka produkuje četné trávící enzymy, vylučuje inzulín a ovlivňuje regulaci matabolismu cukrů.

HORMONY         insulin /žluč/

AROMATERAPIE               levandule – levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivitu třetí čakry, rozmarýn – rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry, oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednání , bergamot – vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamont, v sobě mají mnoho světla. Jeho vůně posiluje životní energie. Dodává sebedůvěru a sebejistotu.

KAMENY              tygří oko, jantar, topas, citrín, růženín, avanturín, malachit, záhněda, sluneční kámen, žlutý jadeit, fluorit, zlato 

SPÁNEK na zádech, 7 – 8 hodin

Vyživuje: játra, slezinu, zažívací orgány

Symbol: lotos s deseti okvětními lístky da, dha, na, ta, tha, da, dhá, na, pa, pha

Tón: E – hláska: otevřené O

Mantra RAM

Příslušná božstva: Lakiní, Agni, Rudra

Symbolická zvířata: Skopec

Planeta: Mars

Třetí čakra je sídlem emocí – síly, moci, sebekázně, hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Čakra přestavuje naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě toho vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke třetím lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud, jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost trvalých vazeb a mezilidské vztahy. Čakrou vnímáme přímé vibrace ostatních lidí, když cítíme hrozící nebezpečí- čakra se stáhne, což je obranný mechanismus. Nenastává to, ale v případě, máme-li hodně světla v sobě, které vytváří kolem nás ochranný obal.

Harmonická funkce: Třetí čakra, když je otevřená a funguje harmonicky, máte v sobě pocit míru, vnitřní harmonie, jste spokojeni s postavením v životě, cítíme soucit s druhými. Můžete být sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektujete přání a pocity druhých. Máte v sobě jas, který obklopuje i vaše tělo, chrání vás před negativními vibracemi a vyzařuje do vašeho okolí. Máte-li navíc otevřenu šestou a sedmou čakru, poznáváte, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se vám přání, protože jste úzce spojeni se silou světla. Co si přejete přitahujete jako magnet. Jste plně empatičtí, senzibilní. Aktivujeme ji pohledem do slunce, rozkvetlá řepková pole či jarní pohled na rozkvetlou louky pampelišek, otevřeného ohně.

Disharmonická funkce: Při jednostranném vlivu, nebo chybné funkci třetí čakry. Všechno má být podle vašeho názoru, chcete ovládat svůj svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíte, že jste k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jste zažili mnoho uznání a potvrzení sebe sama, proto jsi si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, která se vám nedostávala a kterou teď hledáte ve vnějším světě. Chybí vám vnitřní uvolněnost, připadá vám těžké vypřáhnout a uvolnit se, jste citově chladní, lítostiví, sentimentální, žárlivost, bezohlednost, spontánnost.. Také lehce vybuchnete, ve své podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, které jste během času spolykal bez dalšího zpracování.

Nedostatečná funkce: S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíte často bez odvahy a poražený. Všude vidíte překážky, které se vám stavějí do cesty. Rozvoj osobnosti byl již pravděpodobně v dětstvím poškozen. V obtížných situacích máte houpavý strach v žaludku nebo jste nervózní, máte těkavé jednání. Neobvyklé zážitky vám přinášejí strach a neklid.

Řeč těla: Solar plexus je čakra, která nejčastěji potřebuje ochranu, protože touto čakrou člověk vnímá změny vibrace v atmosféře, zvlášť pokud se týkají emocí. Ruce překřížené na žaludku mohou znamenat rozvážnost, ale i  že je vám někdo nesympatický. V tomto případě ukazuje na potřebu ochránit se před člověkem.

Nemoci spojené se Solar plexem: Cukrovka, zánět slinivky břišní, nemoci jater, žaludku, trávicí problémy, žlučové kameny, dvanácterníkový vřed, kýla, jícnový reflex, slezina, celiakie – tenké střevo. Nadváha, bolesti v zádech v bederní oblasti páteře, nervová onemocnění, artritida. Chybí sebevědomí, odvaha, všude vnímáte překážky, předrážděnost.

Účinky přírody: Zlaté světlo Slunce, koresponduje se světlem, teplem, silou čakry solar-plexu. Pozorování ozářeného pole zralého obilí nebo řepky vám dá zážitek hojnosti a odezvy na teplo a sílu Slunce.

Účinky hudby: Třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita orchestrální hudba. Při hyperaktivitě je vhodná každá uvolňující hudba.

Účinky barev: Třetí čakru posiluje aktivuje žlutá sluneční barva. Oživuje nervovou činnost a myšlení, podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu únavy, dává veselost, volnost, uklidňuje duševní problémy a onemocnění.

Účinky drahokamů:

Tygří oko  – podporuje vnější a vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznat vlastní chyby a těžit z nich.

Jantar  – dává teplo, naději, radost, ukazuje jak život realizovat, propůjčuje šťastnou ruku při podnikání. V tělesné rovině očišťuje organizmus, vyrovnává trávicí systém, posiluje a čistí játra.

Topas – zlatožlutý topas tě naplňuje silou slunce, prohlubuje vědomí, bdělost, jasnost, radost živost. Zbavuje zatěžujících pocitů, temných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a podporuje tělesné trávení. Citrín – poskytuje pohodu, teplo, živost, jistotu a naději, pomáhá zpracovat životní zážitky a integrovat je do osobnosti. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost, podporuje při uskutečňování cílů.

Vztahová čakra č.2

NÁZEV   Švadhisthana – sladkost

BARVA  oranžová

ELEMENT            voda

SMYSLOVÁ FUNKCE        chuť

POLOHA              Druhá čakra se nachází uprostřed mezi pupíkem a spodním koncem páteře, nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté /krev a její oběhový systém, míza, sperma, trávicí šťávy atd./           

ŽLÁZY    varlata, vaječníky, prostata, u žen i regulace cyklu – na funkci zárodečných žláz závisí produkce zárodečných  buněk a pohlavních hormonů. Prostřednictvím svého vlivu na zárodečné buňky působí druhá čakra také na pocity a nálady.

HORMONY         estrogen, testosteron

AROMATERAPIE               ylang-ylang je jedno z nejznámějších afrodiziak. Otvírá se smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně dává pocit bezpečí. Nahromaděné a zadržované emoce se rozplynou. Santal používá se na zlepšení sexuality. Povzbuzuje fantazii a probouzí radost z činnosti.

KAMENY              oranžový avanturín, karneol, ohnivý opál, medový opál, medový kalcit, sluneční kámen.

SPÁNEK poloha embrya, 8 – 10 hodin

Vyživuje: střední trakt, ledviny, močový – pohlavní systém

Symbol: lotos se šesti okvětními lístky -bam, bham, mam, jam, ram, lam

Tón: D – uzavřená hláska O

Mantra: VAM

Příslušná božstva: Višnu, Rakini

Symbolická zvířata: Ryba, mořští živočichové, krokodýl

Planeta: Venuše

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, naší kreativity, kterou projevujeme skrze pocity a tvořivého jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očišťuje to se projeví v oblasti detoxikační a vyměšující. Na úrovni duševní To prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů. 

Harmonická funkce: Harmonická funkce se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity, vitalitou, tvořivostí, léčivou energií, vášní a radosti ze života. Tělesná vitalita, přirozená radost a léčivá energie Jste vůči lidem a hlavně kvůli druhému pohlaví přirozená/ý a otevřená/ý. Sexuální spojení s druhým člověkem je radost a láska v jednom. Aktivujeme ji pohledem na na měsiční svit a tekoucí vodu.

Disharmonická funkce: Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to, ale také nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti v dětství.  Jiný možný následek tohoto přístupu je, že používáte sex jako drogu. To znamená, že jste správně nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a použili je nesprávným směrem. Často inklinujete k závislostem, chtíči na sexu, drogách, alkoholu, kterým si lásku nahrazujete. Jste agresivní a tíží vás nutkavý vztek, máte pocity viny a strach ze ztráty, častá žárlivost.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství. Možná vám chyběli dotyky, mazlení a něžnosti. V pubertě jste deroucí se sexualitu zablokovali, potlačili. Možná to zapříčinila malá sebedůvěra. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. 

Řeč těla: Rozhodující oblast je křížová čakra. Představuje schopnost tvořit a mít prostor k tvoření. Položení rukou do oblasti podbřišku může být výrazem strachu z citového ranění a nebo odmítnutí. Tyto věci je třeba mít na paměti, když jednáme s někým, jehož řeč těla má vztah ke křížové čakře. Takový člověk potřebuje prostor spojený s nepodmíněnou láskou, aby se mohl plně projevit. 

Nemoci spojené s druhou čakrou: Dráždivý tračník, menstruační cyklus, premenstruační syndrom, menstr. krvácení, cysty na vaječníkách, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty. Problémy v mezilidských vztazích, nepřijímání druhého pohlaví bez podmínek, nedostatek sebeúcty,  neprůchodnost emocí a sexuální chladnost, přehnané sexuální fantazie.

Účinky přírody: Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc obzvlášť v úplňku, stimuluje pocity. Tiché posezení u čisté vodní hladiny, koupel v ní nebo pár doušků čistého pramene pomáhá očistit tvou duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život mohl zase volně proudit. 

tóny: K aktivování se hodí plynulá hudba, vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Ke zklidnění čakry naslouchejte zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody, vodotrysku, nebo meditační hudbu se zvuky přírody. 

Barevnost: Druhou čakru aktivuje jasná oranžová barva, která zprostředkovává oživující energii. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků. 

Pojďme se probudit

V tomto článku vám povím něco o čakrách jak s nimi pracovat jak nám pomáhá čištění na náš zdravotní stav, jaké mantry se používají k jednotlivým čakrám a jaké tony a kameny léčí naše tělo, duši, mysl.

ČAKRA   Základní čakra, čakra kořene

NÁZEV   Muladhara /ze Sanskritu: mula a adhara/ – kořen a opora

BARVA  červená

ELEMENT            země

SMYSLOVÁ FUNKCE        čich

POLOHA             

Kořenová čakra se nachází na spodním konci páteře, je mezi konečníkem a pohlavními orgány, je spojena s kostrčí a otvírá se směrem dolů.

ČÁSTI TĚLA         vše pevné – tzn. kosti, zuby, páteř, nehty, tlusté střevo, prostata, tvorba krve, stavba buněk, konečník, nohy, chodidla

ŽLÁZY    Nadledvinky – prostřednictvím nadledvinek působí tato čakra na tvorbu tělu vlastnímu hormonu kortizonu a také produkci adrenalinu a noradrenalinu. Ovlivňuje odolnost proti stresu, přecitlivělosti či alergii.

HORMONY         Produkují adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo připravené k akci a může okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Také mají vliv na vyrovnávání teploty v těle.

AROMATERAPIE               Hřebíček – olej hřebíčku pomáhá při uvolňování nahromaděné energie v základní čakře. Podporuje schopnost uvolňovat všechny úzkostně struktury vzniklé z ochrany a bezpečnosti, a otevřít se tak čerstvým energiím.

Cedr – vůně cedru spojuje se zemitými silami a podstatou přírody, dodává klid a bezpečí.

KAMENY              achát, krvavý jaspis, hematit, kalcit, záhněda, býčí oko, tygří oko, rubín, granát český, granát čínský, červený korál, heliotrop, rodochrozit, karneol  

SPÁNEK

na břiše, 10 – 12 hodin

Vyživuje: tlusté střevo a pohybový aparát

Symbol: lotos se 4 okvětními lístky – vam, am, sham, sam

Tón: C – hláska U

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Bráhma, Dakini

Symbolická zvířata: Slon, býk, vůl

Planeta: Merkur

Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává nám životní sílu prosadit se, vytrvat a přežít. Převádí kosmické energie na tělesno – pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie země do celého našeho systému. Působí na budování existence, materiální zabezpečení a uchování si vlastního druhu rodiny. První čakra je životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry, spojení se Zemí a přírodou. Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život, přináší nám prvotní důvěru, odolnost, důraz. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní rovnováhu. Pokud čakra je otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a jejími tvory, vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při zablokování nebo uzavření čakry je tělesná konstrukce slabá a máme málo duševní síly a sebedůvěry. Aktivujeme ji pohledem na ranní červánky a podvečerní sumrak, pohledem do ohně či čevené pudy.

Harmonická funkce: Je-li první čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváte hluboké osobní spojení se Zemí a jejími tvory, spokojenost, vitalitu, stabilní a vnitřní sílu, materiální jistotu. Cítíte se být zařazeni do přirozeného běhu života a její součástí, jsme šťastni. Máme schopnost se prosadit, jsme odolní, vytrvalí. Zažíváte zemi, kde můžete dostat všeho co je zapotřebí – jídlo, bezpečí, ochranu… Tím se otevíráte zemi a vše co se vám dostává přijímáte s vděčností.

Disharmonická funkce: Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží vaše myšlení jen kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků … jídla, alkoholu, sexu. To co se vám líbí chcete také vlastnit, aniž by jste přemýšleli o následcích. Zároveň vám může být velmi zatěžko otevřeně brát i dávat. Máte tendenci se pojistit. Neschopnost něčeho se vzdát je nezřídka vyjádřena ve formě zácpy a tloušťky. V extrémních případech jednáte předrážděně a hněvivě, zuřivě či agresivně. Nesmírné prosazování vlastních přání. Jste egoističtí, sobečtí, leniví a máte existenční obavy.

Nedostatečná funkce: Máte málo tělesné a duševní síly na překonávání problémů. Mnoho věcí vám způsobuje hodně starostí, ztrácíte půdu pod nohama, chybí vám síla se prosadit, můžete pociťovat velký strach,  nedostatek energie, nejistota hlavně o přežití a hmotné zabezpečení, toužíte po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný Proto vám život připadá jako břímě ne jako život. Nezdravé ztahy čověka k Zemi a přírodě.

Tělo nám vždy něco říká, to něco je bolest těla, abychom si uvědomili co nám tělo říká- Základní čakra je umístěna v oblasti křížové kosti, kostrče, konečníku. Když se někdo necítí bezpečně nebo pociťuje úzkost, je běžné, že si tuto oblast chrání rukama nebo nohama. Obtočené nohy kolem sebe značí hlubokou nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Tito lidé mají často obranné postavení, odmítají nové myšlenky, které by jim mohli otřást jejich vratkým životem. Nevyrovnanost také můžete vidět u lidí, kteří nejsou schopni klidně stát nebo posedět. Je to výraz jejich pocitu, že neumějí pevně stát na zemi. také oblasti, kde se v těle nadměrně ukládá tuk, vyjadřuje potřebu ochrany v těchto místech. Velký zadek znamená přání být ochraňován v bezpečí, silné nohy /hlavně u žen/ slouží jako zátěž někomu, kdo tu ve skutečnosti nechce být a odráží nejistotu a přecitlivělost.

příčiny nemocí spojené s čakrou první-Zácpa, hemeroidy, zánět tlustého střeva, střevní onemocnění – průjem, chladné neprokrvené prsty u nohou a rukou, frekvence močení, zánět močového měchýře, ledvinové kameny, hypertenze, hypotenze, impotence, vrozené deformace chodidel, obezita, strachy – obavy – pocit bezmoci, nejistoty, pochybnosti sami o sobě, ztráta koncentrace, hněv, deprese…

tony- Je vhodná monotónní hudba se silným zdůrazňovaným rytmem.

barevnost- Aktivujte se jasně svítící červenou barvou.

typy kamenů-drahokamů, které pomáhají s léčením:

Achát – podporuje vážnost, pevnost, vyrovnanost, pomáhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člověka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně na rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s jeskyňkou krystalickou uprostřed, poskytuje rostoucímu životu v tobě bezpečí a ochranu /ať tělesnému nebo duchovnímu/. Dodává důvěru, ulehčuje porod.

Hematit – dává pevnost, sílu, působí stavebně na tělo, mobilizuje skryté síly, pomáhá při stavech slabosti a podporuje uzdravování po nemoci.

Krvavý jaspis – zeleno-červený jaspis tě spojuje s elementární silou země. Učí nesobeckosti, skromnosti, posiluje krev, půjčuje vitalitu, stabilitu, trpělivost. Pročišťuje tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí.

Granát – dává životní sílu, vůle, úspěch. Povzbuzuje sexualitu. Pomáhá při nemoci pohlavních orgánů, posiluje krevní oběh

Červený korál – dodává životní sílu a energii, podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a pružnost.

Rubín – energie, harmonie mezi tělesnou a duševní láskou, což přináší nové zážitky, čistí pleť

Vnitřní Spokojenost

Každé dítě se ve věku od cca 3 měsíců prenatálního věku – do 7 let nachází v tzv. programovatelném stavu. Jejich mozek vibruje na nižších frekvencích, žijí v přítomném okamžiku, komunikují zejména na pocitové a emoční úrovni. Skrze pocity a emoce v tomto období absorbují do svého buněčného systému veškeré informace z prostředí, které je obklopuje. Také absorbují veškerá přesvědčení, názory, vzorce, programy, a také emoční zranění z celé rodové linie matky a otce. A je úplně jedno, zda dítě vozíme ve značkovém kočárku, či oblékáme do značkového oblečení nebo kupujeme mraky hraček. A protože dítě v tomto věku nemá dostatečně vyvinutou schopnost rozlišovat, a hlavně je to dítě, a to přeci nemůže za sebe nést plnou zodpovědnost, vše dobré a pozitivní i to nesloužící a negativní jako houbička do sebe nasaje, uloží ve svém buněčném systému, v kódech DNA a nosí v sobě do dospělosti nebo tak dlouho, než se vědomě rozhodne, jak s tím naloží.

Všichni chceme žít šťastně, cítit se uvnitř svobodní, volní, ale celý náš život a naše realita zvenku je složena, postavena a řízena právě díky našemu podvědomí, které je plné různých nekonstruktivních přesvědčení, emočních zranění, které si neseme z dětství. Každé psychické, emoční či fyzické trauma způsobí, že dítě doslova oddělí svoji určitou část nebo části sebe sama – své JÁ někam mimo své fyzické tělo, aby dokázalo přežít. Uzavře se před veškerými pocity a emočně se zasekne v té svoji oddělené části. Fyzicky dospějeme, ale ve spoustě situacích se pak často rozhodujeme z pozice našeho emočně zraněného dítěte. Naši realitu tvoří limitující přesvědčení, iluze, zbytečné a vysilující emoce a také super maskované falešné pocity. 
Nu a i když jsme třeba zdraví, kariérně úspěšní, finančně zabezpečení a nebo vždy dosáhneme, co chceme nebo si přejeme, z určitého úhlu pohledu patříme, pro některé, k těm tzv. „šťastlivcům“, tak to rozhodně ještě neznamená, že je naše vnitřní dítě poléčené a kompletní, my jsme emočně vyspělí a vědomě si z naší přirozenosti řídíme svůj vlastní život. Zde to většinou na sílu tlačíme přes ego. Nicméně, pokud to tak někomu vyhovuje, vše je v naprostém pořádku.

Klíčem pro zdravé nebo poléčené vnitřní dítě je POCIT BEZPEČÍ, člověk pak stojí ve své plné síle a je schopen v životě převzít plně za své jednání zodpovědnost a hlavně vědomě rozlišit z úrovně srdce, co mu slouží a co naopak nikoli a také, co je v konečném důsledku i v souladu s vyšším záměrem. V naší společnosti bychom ale velmi zřídka našli takovou rodinu, kde je tento pocit přirozeně předáván dětem v jeho plné síle tak, aby děti mohly vyrůstat v bezpečném prostředí s vědomím, že mají vesmírné právo se svobodně rozhodovat. Ale i toto je naprosto v pořádku, protože velmi dlouhou dobu nás, ani naše rodiče či prarodiče nikdo neučil.

Při své práci se velice často setkávám s tím, že je pro emočně zraněného jedince velmi těžké, až takřka nemožné se zpátky propojit se svou oddělenou částí a procítit ten pravý nefalšovaný, velmi často pro nás nový pocit bezpečí. Sama vím, jak je někdy velmi těžké se na všech úrovních s těmito novými pocity propojit, a vzdát se těch, které mi nepatří, protože velmi dlouho byly mojí neodmyslitelnou součástí. 
A dokonce i ti z vás, kteří jste neměli nijak zvlášť traumatizující dětství, kteří jste třeba jen nevědomky převzali určitý potlačený pocit od rodičů nebo jen jednoduše nepochopili nějakou situaci a neznaje daný mechanismus, i vy jste mohli udělat v dětství velmi silné rozhodnutí, které mělo za následek výše zmiňované oddělení se od své osobnosti s úmyslem se ochránit. 
Při propojování se s naším vnitřním dítětem u většiny z nás funguje velmi důmyslný obranný mechanismus, taková pojistka našeho těla, která nás do pravého pocitu, kdy daný program vznikl buď nepustí, protože je to buď velmi bolestivé a nebo hluboko potlačené a vytěsněné, a tudíž nejsme schopni program přepsat na novou vibraci. Velmi často tak provozujeme mentální gymnastiku, kterou nám můžou okořenit i výše zmiňované falešné emoce a pocity. Na chvíli tak zažijeme pocit úlevy, myslíme si, jak jsme to dali, ale vše se dříve či později vrátí zpět.

Rozhodně to ale není nemožné, všichni z vás jste toho schopni a uvnitř každého z vás se skrývá obrovská síla toho dosáhnout a poléčit své emočně zraněné vnitřní dítě a poté plně otevřít svůj vlastní potenciál pro svůj život. Nikdo nejsme bez chyb a každý si neseme svá břímě. Vše je proces, který každému trvá jeho potřebnou dobu. Jsme lidské bytosti, které rostou díky zkušenostem. Vše je jen na nás, a i na zdánlivě neřešitelné situace se pak člověk může podívat z jiné perspektivy. 
Stačí se jen rozhodnout, odvážit se projít tímto procesem s čistým upřímným záměrem, dovolit si emočně dospět a nechat vstoupit zázraky do svého života. A ať už se rozhodnete tímto projít sami, či si požádáte své průvodce nebo zvolíte někoho, kdo vám pomůže vytvořit podmínky a provede vás tímto procesem, věřte, že dříve či později dojdete do svého cíle.

Pokud chcete začít někde znovu s cílem vyskočit ze začarovaného kruhu Vašeho života, nestačí jen změnit určité místo. I tam příjdete sami se sebou, a s tím i všechny Vaše programy, bloky a vzorce.

Prvně změňte sebe, zbavte se všech bloků a starých přesvědčení, dejte si tu práci sami se sebou a pro sebe. 
V momentě, kdy si uděláte pořádek uvnitř sebe, budete uvnitř spokojeni, vytvoříte tímto i nový prostor pro nový začátek, jehož děj se může klidně odehrávat i na stejném místě.

PŘECHOD, ZNOVUZROZENÍ

Spousta z nás se nachází v takovém meziprostoru, který představuje přechod od starého k novému. Jak již bylo mnohokrát řečeno, planeta a s ní i celé lidstvo jako takové přechází do nových vibrací, do nových energií. Co všechno nové vibrace a nové energie představují si zatím umíme jen lehce představit, sahá to velmi daleko za hranice našeho dosavadního vnímání, protože lidstvo doposud bylo nuceno žít ve velmi omezených mentálních přesvědčení. Celý tento proces již dávno započal a je v plném proudu a celý přechod do nových vibrací bude trvat desítky až stovky let.

Co si ale v tuto chvíli dokážeme představit a uvědomit je, že nepůjde a nebudeme schopni žít ve starých energiích. Tzn., že nebudou např. dlouhodobě fungovat nové projekty a směry, pokud člověk, který tento nový projekt nebo učení bude představovat, ponese uvnitř sebe jakékoli staré energie, přesvědčení, či vzorce. Bude sice schopen vytvořit, uvést do provozu a představovat nový projekt či směr, ale celé to pojede ve starých energiích, které budou propojeny s jeho starými emočními negativními programy. Celé to pak bude navenek vypadat jako správný, úspěšný, plnohodnotný projekt, taková velká nafukující se krásná bublina. Ta ale díky propojení na staré programy velmi rychle, a pro některé bolestivě praskne a splaskne.

K tomu, abychom postupně každý sám za sebe, dle svých možností přešli do nových energií a plně vstoupili do vnitřní síly, v které pak budeme schopni uzdravit sebe a okolí, budeme schopni tvořit sami za sebe a samozřejmě potom i spolutvořit, je potřeba být k sobě velmi velmi upřímní a opravdu od srdce udělat ROZHODNUTÍ zbavit se všech starých vzorců a přesvědčení. Bude to však znamenat opravdu upřímně nahlédnout a ponořit se hluboko do svých emočních programů nebo chcete-li do svých stínů a ve stejné vibrační frekvenci, kdy nám tento program byl zasazen nebo jsme jej přebrali od svých rodičů, a který je silně zakódován uvnitř našich buněk, v DNA kódech, jej transformovali a přepsali na nový program z úrovně srdce, na nové pozitivní emoční a pocitové úrovni.

Spousta z Vás jste již udělali mnoho práce, roky na sobě pracujete, čistíte a odpouštíte. Ten často poslední a opravdu zásadní a nejtěžší program, který je silně zakódován v každém jedinci je program přežití. Vzhledem k tomu, že každý program je velice inteligentní a má své vědomí, práce s tímto vzorcem je vždy velmi náročná, je velmi silně zakořeněn hluboko v našich buňkách, propojen velmi daleko s našimi rodovými prožitky a často velmi záludně schovaný v hlubokých vrstvách. Proč říkám, že je nejtěžší? Protože postavit se a čelit tomuto vzorci a práce s ním může znamenat zhroucení dosavadního života, ztrátu veškerých jistot, jak už na materiální, partnerské či společenské úrovni a vzdání se všeho, co jsme velmi pracně a usilovně budovali často i několik desítek let, bohužel ale ve starých energiích. Je ale potřeba si uvědomit, že právě toto naše duše potřebuje prožít, aby pak mohla nově získané zkušenosti uplatnit v budoucnu pro dobro své a celé společnosti. Jsou mezi námi již tací, kteří již tímto procesem prošli, či prochází, tzn., že buď pro Vás můžou být průvodci nebo se Vám můžou stát velkou oporou a motivací. 
Budeme přecházet do doby, kde se budeme znovu učit komunikovat srdcem, budeme se znovu učit cítit, učit se, co který pocit pro nás jako jednotlivce a společnost znamená. A to bude tvořit velmi silný základ nové osobnosti, která se bude opírat o pravou vnitřní sílu, která bude tak silná, že s ní budeme moci vše, ale zároveň bude velmi jemná, plná lásky a soucitu. Na naší cestě, která je často velmi emočně náročná a trnitá, se také budeme učit opravdové pokoře, úctě, soucitu a lásce k nám samým a k ostatním.

Všechny emoční vzorce, které nás stále propojují se starou energií, musí být transformovány. Pochází většinou z raného dětství. K tomu, abychom je změnily, se musíme vrátit do těchto frekvencí, do momentu, kdy byly zasazeny nebo jsme je převzali od svých rodičů.
Potřebujeme se zbavit těchto programů a přesvědčení, nastavit a zasadit nové, která budou s námi v souladu, a také v souladu s novými energiemi. Musíme uzdravit své vnitřní dítě. Je to právě ono naše vnitřní dítě, které díky těmto negativním programům nebylo schopno dospět. A týká se to opravdu většiny z nás. Výsledkem a důkazem toho je, že dnes naši společnost řídí a zároveň my sami vedeme své životy jako fyzicky dospělí jedinci, kteří jsou ale mentálně z podvědomí řízeni prostřednictvím svých starých zasetých programů, tzn. že se chováme jako emočně zranění, ukřivdění nedospělí jedinci, kteří ale jako děti samozřejmě nebyli schopni tuto situaci pochopit a naložit s ní správně.

V momentě, kdy poléčíme své vnitřní dítě na všech úrovních, budeme emočně postupným procesem dospívat a znovu budovat zdravou novou osobnost, která již nebude z podvědomí řízena programy, které neslouží nám, ani našemu okolí či společnosti, budeme si postupně budovat a plně prožívat svoji vnitřní sílu, se kterou budeme schopni nově tvořit a spolutvořit, převezmeme plně zodpovědnost za svůj život, budeme žít jako plně emočně dospělí jedinci, kteří z této úrovně budou vytvářet nové partnerské či přátelské vztahy, nové projekty, vše bude komunikováno z úrovně srdce a v opravdových k sobě pravdivých pocitech a emocích, v tento moment nám to vše dohromady umožní žít nový svobodný život, budeme ZNOVUZROZENÍ.


Váš vnitřní svět se bude odrážet ve vnějším světě.
Pokud je uvnitř chaos, manifestuje se chaos ve vašem životě.
To, co je uvnitř vás – projeví se navenek.
Toto je jeden z Božích zákonů, který nemůžete obejít.
Proto provádějte vnitřní práci, a ze všeho nejdříve hledejte Boží Království uvnitř sebe (jakožto vnitřní mír, vnitřní lásku, vnitřní spokojenost, vnitřní radost, vnitřní štěstí, vnitřní zdraví a blahobyt), dřív, než se to projeví navenek.
Pozorujte své myšlenky a vnitřní hlas – to, na co myslíte se nyní téměř okamžitě manifestuje!
Pozorujte svá slova, která říkáte – to, o čem mluvíte, to si víc přitahujete.
Převezměte zodpovědnost za svůj vlastní život a blahobyt a uvidíte, jak se vše změní.

Odpuštění

Během svého života jsem pochopila, že odpuštění je to nejdůležitější proto, abychom ukončili trápení, které způsobujeme sobě i druhým lidem, a to nejen svým odsuzováním, ale také neschopností odpouštět.

Proč je důležité odpouštět?

Protože:

 • bez odpuštění nedokážeme prožívat naplno přítomnost. Stále se v myšlenkách vracíme k lidem a situacím, které jsou již dávno za námi a nynější život nám tak protéká mezi prsty.
 • tím, že se opakovaně vracíme k daným situacím, dochází často k retraumatizaci, tedy k opakovanému prožití bolesti, traumatu, atd.
 • odpuštěním se tedy dokážeme vymanit ze své minulosti.
 • pokud soudíme druhé, často je toto počínání spojeno s projekcí či zrcadlením naší vlastní viny, tedy odsuzováním sebe samých.
 • odpuštění ukončuje spory nejen s ostatními, ale i naše vnitřní spory.
 • zastavuje opakující se zlost i obviňování.
 • dovoluje nám poznat, kdo doopravdy jsme.
 • odpuštění přináší pocit svobody, radosti, míru, lásky a štěstí. 
 • odpuštění je léčivé, osvobozující, svěží.
 • díky němu můžeme poznat svoji pravou podstatu a tou je láska.
 • umožňuje nám žít v míru, změnit pohled na sebe i na druhé.

Nevěříte?

Pojďte to společně se mnou zkusit. Než však začneme, uvědomte si, že:

Každý z nás je odpovědný za své osobní štěstí.

Připravte si papír a tužku a napište si všechny lidi z Vašeho okolí, kterým byste měli odpustit. 

Asi Vás napadá, že nedokážete odpustit člověku, který Vás zranil, ponížil anebo že nedokážete odpustit sami sobě. Možná Vás napadá, že už nikdy nebudete šťastní. Nenechte se převálcovat těmito myšlenkami. Nevzdávejte to a sepište si vše, co Vám v souvislosti s odpuštěním napadá.

NADĚJE NA LEPŠÍ MINULOST NEEXISTUJE! ODPUSŤ sobě i jiným!

Odpuštění je důležité a to především sobě samým. 

Zapište si tedy nejprve na papír vše, co potřebujete odpustit:

 • SOBĚ, SVÉMU TĚLU, ZDRAVÍ, 
 • JAKÉ SI POTŘEBUJETE ODPUSTIT MYŠLENKY, POCITY, CHOVÁNÍ K SOBĚ I K DRUHÝM.
 • Odpusťte si například chladné chování, kterým jste ostatním ublížili nebo jste jim způsobili bolest.

I já jsem si potřebovala odpustit. Hluboko v mém srdci uvízla bolestná vzpomínka na smrt mé milované babičky, se kterou jsem se nestihla rozloučit, protože jsem právě dělala státnice ve škole. Babičku jsem ještě zastihla doma, ale už jsem jí nemohla říct, jak moc mi na ní záleží. 

Jaké poučení z toho plyne? Říkejte lidem včas, co pro Vás znamenají. Dnes už vím, že mě babička slyší i tak a komunikuji s ní kdykoliv, kdy mě myšlenka na ni napadne.

DÍVEJTE SE NA SEBE I NA SVĚT OČIMA LÁSKY. 

Možná potřebujete odpustit taky někomu jinému, ať už je to:

 • manžel, děti, rodiče, nevlastní rodiče, sourozenci, příbuzní, 
 • bývalí partneři, přátelé,
 • lidé, kteří Vás nějakým způsobem zneužívají, či využívají, 
 • autority ve Vašem životě,
 • soudy, vyšší síly, hvězdy, Boha (např. jak mohl něco dopustit..) atd.

Zapište si zkrátka každého, kdo Vás napadne.

UŽ POUHÁ ZMĚNA ÚHLU POHLEDU PŮSOBÍ ZÁZRAČNĚ.

Jak na to

Jakkoliv je to pro Vás přijatelné. Důležité však je odpustit jednou a to pořádně.

Existuje několik způsobů, jak můžete druhým lidem odpustit. 

1.) Můžete si představit člověka – ať už žijícího nebo zemřelého, kterému toužíte odpustit. Jakmile si ho představíte řekněte mu vše, co jste mu chtěli říct už dávno a poté mu nebo sobě odpusťte.  

Můžete si představit, že ten člověk sedí na židli před Vámi, nebo pokud máte jeho fotku, tak si ji přilepte na zrcadlo. Na zrcadlo si můžete dát i svoji fotku – třeba z doby, když jste byli malí atd.

2.) Pokud to nedokážete, můžete si během pití vody představit, že tato voda obsahuje lék, po jehož vypití Vám zůstanou pouze prožitky spojené s láskou. Vše ostatní bude zapomenuto. 

Když se budete soustředit na hezké vzpomínky z Vašeho života, budete se cítit klidnější a dokážete lépe žít přítomným okamžikem. 

Odpuštění je totiž jako kouzelný most, který nás přenese z temnoty do světla, ze zlosti do klidu.

3.) Nesetrvávejte v roli oběti. Ve všem, co se Vám stalo hledejte to dobré. Poučte se z toho. 

I když jsou některé situace hodně těžké, vždy v nich dokážete postupem času najít něco, čím Vás obohatily. 

4.) Bez odpuštění žijeme ve vězení vlastní mysli – naplněni strachem, zlostí, křivdou. 

Neuvízněte v minulosti. Žijte přítomností! 

5.) Odpuštěním nezbavíte danou osobu odpovědnosti za to, co spáchala, ani chování této osoby neschvalujete!!!

Během odpuštění se však zbavíte bolestné minulosti, která Vás drásá do té doby, dokud na ní lpíte. Uzdravíte tak sebe, svoji mysl, srdce i duši a konečně začnete žít přítomným okamžikem.

6.) Díky odpuštění zažijete jednotu s celým světem, otevřete oči a pocítíte světlo a podstatu lásky, kterou jsme. Snažte se podívat jiným pohledem na lidi a situace, kterým potřebujete odpustit ve svém životě a ptejte se sami sebe, jestli vám škodí setrvávání ve starých křivdách…. Odpuštění je naše ochota změnit myšlenky ve své mysli. Osoba, které odpouštíme, se možná nikdy nezmění. 

Pokud toužíte odpustit něco sobě, Udělejte to! Neodsuzujte se! Uvědomte si, že každý nový okamžik vám umožňuje nové rozhodnutí. Můžete si zvolit myšlenky, které si toužíte pustit do své mysli. Tak se osvobodíte z vězení, které jste si sami vytvořili nebo od nepřítele, kterého jste objevili, i od Vás samotných a Vašem lpění na minulosti. 

Neměňte druhé, měňte sebe! Vašim cílem je odpuštění, nikoliv pomsta.

Opět jsem našla krásný rituál z Afriky z kmene Babemba:

 • Pokud se jakýkoliv člověk chová nespravedlivě nebo nezodpovědně postaví ho samotného doprostřed vesnice.
 • Nebrání mu, aby odešel.
 • Všichni lidé přestanou pracovat, shromáždí se v kruhu kolem osoby, která má být obviněna a potom každý z nich, bez ohledu na věk, začne říkat o osobě uprostřed kruhu spoustu dobrých věcí, které za svého života udělala. Říkají to bez přikrášlování. 
 • Tento obřad pokračuje, dokud se každý ve vesnici nevyjádří. 
 • Potom se kruh rozpustí a ve vesnici propukne veselá oslava, kterou je obviněná osoba uvítá nazpět do kmene. Tak se jí projevuje odpuštění a láska. Každá osoba v kruhu, stejně jako osoba, která stojí uprostřed, si připomíná, že odpuštění nám dává příležitost zbavit se minulosti a obav z budoucnosti.

Od Ega k Srdci 4

Otevření se Duchu

Rozlišili jsme čtyři fáze v přeměně vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci:

1. Být nespokojení s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po ?něčem jiném?: počátek konce.

2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: střed konce.

3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř vás zemřít, zbavení se ochranného obalu, stání se novým Já: konec konce.

4. Probuzení vědomí uvnitř vás, které je založené na srdci, motivováno láskou a svobodou; pomáhání druhým v přeměně.

Nyní budeme mluvit o poslední, čtvrté fázi: otevření se Duchu.

Když jste vstoupili do čtvrté fáze, našli jste uvnitř sebe místo klidu a míru. Často se spojujete s klidem ve vašem srdci, který je, jak víte, věčný. Vše, co prožíváte, je reaktivní ve srovnání s tímto neomezeným a vše-objímajícím Bytím.

Toto místo klidu a míru uvnitř vás je také nazýváno Duchem.

Ve vašich esoterických zvyklostech byl učiněn rozdíl mezi duchem, duší a tělem.

Tělo je fyzické bydliště duše na omezený čas.

Duše je ne-fyzické, duševní ukotvení prožitku. Nese prožitky z mnoha životů. V průběhu času se duše vyvíjí a pomalu roste v mnohostranné kameny krásy, kde každý aspekt odráží různý typ prožitku a na něm založenou znalost.

Duch se nemění a neroste v čase.

Duch je mimo čas a prostor. Duch je věčnou a nadčasovou částí vás samých, jenž je za Jedno s Bohem, který vás stvořil. Je to božské vědomí, které je základem vašeho vyjádření v čase a prostoru. Narodili jste se z říše čistého vědomí a nesli jste uvnitř část tohoto vědomí skrze všechny vaše manifestace ve hmotné formě.

Duše se podílí na dualitě. Je ovlivněna a transformována svými prožitky v dualitě. Duch je mimo dualitu. Je to pozadí, na kterém se vše zdokonaluje a vyvíjí. Je to Alfa a Omega, kterou můžete jednoduše nazvat Bytí či Zdroj.

Ticho, vně ale především uvnitř, je nejlepším vstupem k prožití této všudypřítomné energie, kterou jste v nejhlubším jádru Vy sami. V tichu se můžete dostat do spojení s nejzázračnější a s nejvíce samozřejmou věcí, která existuje: Duch, Bůh, Zdroj, Bytí.

Duše nese vzpomínky z mnoha inkarnací. Ví a chápe mnohem více než vaše pozemská osobnost. Duše je napojena na mimosmyslové zdroje vědění, jako jsou vaše minulé pozemské osobnosti a průvodci či známosti na astrálních planetách. Navzdory tomuto napojení může být duše ve fázi zmatení, nevědomá si své skutečné podstaty. Duše může být traumatizována jistými prožitky a tak zůstává po nějakou dobu v místě temnoty. Duše se postupně vyvíjí a získává pochopení pro dualitu vězící v pozemském životě.

Duch je během tohoto vývoje nehybným bodem. Duše může být ve stádiu temnoty či osvícení. Duch ovšem nikoli. Duch je čisté Bytí, čisté vědomí. Je stejně tak v temnotě jako ve světle. Je to jednota tvořící základ celé duality. Když dosáhnete čtvrté fáze přeměny od ega k srdci, spojíte se s Duchem. Spojíte se se svým Božstvím.

Spojení s Bohem uvnitř vás je jako být vynesen z duality, zatímco zůstáváte plně přítomni a zakotveni. V této fázi je vaše vědomí naplněno hlubokou, ale tichou extází: mixem míru a radosti.

Uvědomujete si, že nejste závislí na ničem mimo vás. Jste osvobozeni. Jste doopravdy ve světě, ale nejste z něj stvořeni.

Spojení se s Duchem uvnitř není nic, co se děje jednou provždy. Je to pomalý a postupný proces, ve kterém se spojíte, odpojíte, znovu spojíte?. Postupně se ohnisko vašeho vědomí pohybuje z duality k jednotě. Přeorientovává samo sebe nalézajíc, že nakonec je taženo spíše k tichosti než k myšlenkám a emocím. Tichostí myslíme být plně ve středu a přítomnosti, ve stádiu ne-soudícího vědomí.

Neexistují žádné dané metody či prostředky, jak se tam dostat. Klíč ke spojení se s vaším Duchem není o tom, následovat nějakou disciplínu(jako meditování, půst atd.), jde o skutečné pochopení ? pochopení, že právě ticho vás přivádí domů, ne vaše myšlenky a emoce.

Tohle pochopení pomalu roste, jak jste si stále více vědomi mechanismu svých myšlenek a emocí. Propouštíte staré návyky a otevíráte se nové realitě vědomí založené na srdci. Vědomí založené na egu uvnitř vás vadne a pomalu umírá.

Umírání není něco, co děláte; je to něco, čemu dovolíte, aby se stalo. Vzdáte se procesu umírání. Smrt je dalším světem pro změnu, transformaci. Tak je to vždy. Smrt je vždy uvolnění starého a otevření se novému. Během tohoto procesu není jediný moment, ve kterém ?nejste?, tj. ve kterém jste dle své definice mrtví. Smrt tak, jak ji definujete, je iluze. Je to jen váš strach ze změny, který činí to, že se smrti bojíte.

Nebojíte se jen fyzického umírání, bojíte se také emocionálního a mentálního umírání v průběhu vašeho života. Ale bez smrti by se věci staly stálými strnulými. Stali byste se zajatcem svých starých zvyků: opotřebené tělo, zastaralé vzorce myšlení, omezující emocionální reakce. Dusivé, že? Smrt je osvoboditelem. Smrt je vodopádem čerstvé vody, která prolamuje staré, sešlé brány a pohání vás k novým oblastem prožitků.

Nebojte se smrti. Žádná smrt není, jen změna.

Přechod od vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci je v mnoha způsobech prožití smrti. Čím více se identifikujete s Duchem, s Bohem uvnitř vás, tím více propustíte věci, které vás dříve znepokojovaly či do kterých jste vkládaly mnoho energie. Na hlubších a hlubších úrovních si uvědomíte, že není skutečně nic, co dělat, jen být. Když se ztotožníte se svým bytím, namísto prchavých myšlenek a emocí, které skrze vás prochází, váš život to okamžitě ovlivní. Duch není nic abstraktního. Je to realita, kterou můžete přinést do svého života. Bytí v souladu s jeho nejčistšími zdroji nakonec změní ve vašem životě vše. Bůh či Zdroj či Duch je ve své podstatě tvořivý, ovšem způsoby, které jsou vám těžko uchopitelné.

Duch je tichý a věčný a přesto tvořivý. Realita božského nemůže být skutečně uchopena myslí. Může být pouze pociťována. Když jí pustíte do svého života a poznáte ji jako šeptání svého srdce, vše pomalu začne zapadat na místo. Když jste naladěni na realitu Ducha, na tiché uvědomění, jenž je za všemi vašimi prožitky, přestanete tlačit či nutit realitu svou vůlí. Dovolujete věcem, aby se vrátily zpět do svého přirozeného stavu bytí. Stáváte se svým přirozeným, skutečným Já. To vše nastane harmonickým a smysluplným způsobem. Zažíváte, že se věci spojují způsobem, který má přirozený rytmus a tok. Vše, co musíte udělat je, zůstat naladěni na tento božský rytmus a propustit strachy a nedorozumění, které vás chtějí zasáhnout.

Pomáhání druhým z úrovně Ducha

Kdy jste učinili přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci, uvnitř jste více či méně stále ve spojení s božským proudem bytí. V tomto stavu bytí není potřeba či touha pomoct druhým, ale zcela přirozeně k vám přichází. Přitahujete ji k sobě, ale ne skrze vůli. Energeticky nyní vyzařujete jisté vibrace. Ve vašem energetickém poli je přítomno něco, co k vám lidi přitahuje. Není to něco, co jste učinili, ale něco, čím jste. Je to vibrace dostupná ve vaší energii, která jim pomůže, spojit se s jejich vlastním božským Já.

Můžete být jejich zrcadlem, ve kterém mohou vidět těžký problém či stav, který je v tu chvíli uvolňován a transformován do energie jeho vyřešení. Mohou cítit energii osvobození, která je vždy založena na kontaktu s božským Já ve vašem bytí.

Jste schopni je něco naučit a učení probíhá tak, že jste sami sebou. Není to tím, že přenášíte vědomosti či používáte jisté metody, kterými učíte či léčíte. Je to tím, že dovolíte sami sobě být skutečně tím, kým jste a tím, že vyjadřujete sami sebe tak, jak nejradostněji dokážete, pak vaše přítomnost začne být skutečně nápomocná. Tím, že sami sebe sdílíte s ostatními, vytváříte místo pro jejich léčení, do kterého mohou anebo nemusí vstoupit. To je jen na nich.

Jako léčitel či terapeut potřebujete jediné, být spojen se svým božským vnitřním proudem, s tichým uvědoměním Ducha. Je to ono opravdové spojení, které lidi posouvá a pozvedá je do vyšších, volnějších stavů uvědomění, pakliže si ho zvolí. Pokud ano, nastane v jejich vlastním rytmu a proudu.

Být tu v tomto ohledu pro druhé vytváří velmi neutrální pocit. Znázorňuje úroveň oddělenosti, ve které uvolňujete svoji osobní touhu ke změně či ?léčbě? druhých. Taková touha, která je na jistém stupni zobrazována všemi Pracovníky Světla, nepramení ze skutečného pochopení vnitřní cesty, po které lidé chtějí kráčet, aby našli svou vlastní pravdu. Mnoho lidí potřebuje jít na dno jistých otázek předtím, než jsou je skutečně připraveni uvolnit. Když tak učiní, skutečně ?vlastní? řešení problému a to jim dává hluboké uspokojení. Možná si to uvědomujete i ze svého života a rozpoznáváte problémy, se kterými bojujete. Prosím, buďte si toho vědomi a nesnažte se uchránit lidi od ?pádu na dno?. Jestliže jsou rozhodnuti tam jít, půjdou tam navzdory všemu, co uděláte či řeknete.

Je lepší nebýt emocionálně spojen s ostatními lidmi, kterým pomáháte. Emocionální zapletení používá osobní vůli k léčení či k transformaci druhých. Tato osobní touha druhým nepomáhá; může dokonce způsobit bloky v jejich léčebném procesu. Kdykoli chcete měnit lidi, nejste v prostoru lásky a připuštění. Oni tohle cítí. Můžete si myslet, že je pozorujete a čtete, ale oni jsou bystrými čtenáři stejně tak!

Čtvrtá fáze přeměny od ega k srdci je o překračování úrovně duše a vystoupání k úrovni Ducha. Nechceme tím samozřejmě říci, že duše je v jakémkoli ohledu ?méně? než Duch. Jde o to, že: vy jste větší a zahrnujete více než vaše duše. Duše je prostředek k prožívání. Tím, že se identifikujete s Duchem ve vás, s vaším božským Já, všechny věci, které jste prožili v mnoha a mnoha životech, zapadnou na místo. Povznášíte se nad prožitky tím, že se s žádným z nich neidentifikujete. Tohle má na duši léčivý efekt

Od Ega k Srdci 3

Nechejte odejít staré já

Přeměna z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci postupuje několika fázemi:

1. Být nespokojení s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po ?něčem jiném?: počátek konce.

2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: střed konce.

3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř vás zemřít, zbavení se ochranného obalu, stání se novým Já: konec konce.

4. Probuzení vědomí uvnitř vás, které je založené na srdci, motivováno láskou a svobodou; pomáhání druhým v přeměně.

Nyní budeme hovořit o třetím stádiu. Předtím, než tak učiníme, bychom rádi upozornili na to, že se tato přeměna neodehrává po přímé a lineární cestě. Existují v ní momenty, ve kterých se můžete vrátit zpět do stádia, které jste již nechali za sebou. Avšak takový ústup vás může později vést k velkému kroku vpřed. A tak se objížďky mohou ukázat jako zkratky. Rovněž je spirituální cesta každé duše jedinečná a individuální. A tak toto schéma o čtyřech fázích, které vám poskytujeme, může snadno představovat cestu zdůrazňující některé rozhodující momenty v tomto procesu. Schémata a kategorie jsou pouze nástroji, které zviditelňují skutečnost, jenž nemůže být uchopena myslí, vaši mentální částí.

Po tom, co jste přijali svá vnitřní zranění a vyléčili jste traumatizované části vědomí, jak jsme popsali v předchozí kapitole, vaše energie se mění. Propouštíte své staré Já. Děláte místo pro naprosto odlišný způsob bytí a prožívání. V této kapitole bychom vám rádi vysvětlili, co se děje energeticky, když opouštíte egoisticky zaměřené vědomí. To, co se děje energeticky, když se přesouváte z dominance ega k vědomí založenému na srdci, je, že srdeční čakra dostává přednost před vůlí či třetí čakrou.

Čakry jsou otáčející se kola energií umístěné podél vaší páteře. Tato energetická centra souvisí s konkrétní životní tématikou, například ?spiritualitou? (korunní čakra), ?komunikací? (krční čakra) nebo ?emocemi? (pupeční čakra). Čakry jsou do jisté míry součástí hmotné reality, protože souvisí s konkrétními místy ve vašem těle. Avšak nejsou viditelné fyzickému zraku a tak byste mohli říci, že dlí mezi duchem a hmotou; přemosťují propast. Utváří vstupní bod pro ducha (vaše vědomí duše), jenž mu umožňuje zaujmout fyzickou formu a utvářet věci, ke kterým ve vašem životě dochází.

Srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudi, je nejzákladnějším místem energie lásky a jednoty. Srdce nese energie, které sjednocují a harmonizují. Když na chvíli zaměříte svoji pozornost na toto centrum, můžete cítit teplo nebo že se něco otevírá. Když necítíte nic, nechejte to zkrátka být a zkuste to třeba jindy.

Čakra pod srdcem se nazývá ?solar plexus? a je umístěna u pupíku. Je to sídlo vůle. Je to centrum, které zaměřuje vaši energii na fyzickou realitu. Proto je tato čakra spojena s otázkami tvořivosti, vitality, ctižádosti a osobní moci.

Ego a vůle spolu úzce souvisí. Schopnost vůle vám umožňuje zaměřit se na něco buď vně anebo venku. Vaše vnímání reality vás i druhých, je vysoce ovlivněné tím, co chcete – vašimi touhami. Vaše touhy jsou často smíšené se strachem. Často chcete něco proto, že cítíte, že to potřebujete; vespod je pocit nedostatku či nouze. Protože je strach přítomen v mnoha vašich přáních, solar plexus je často poháněn energií ega. Zvláště ego samo sebe vyjadřuje skrze solar plexus.

Skrze schopnost vůle ego doslova vytváří tlak na realitu. Realita musí být vtěsnána do toho, čemu ego chce, abyste věřili. Ego pracuje dle souboru základních předpokladů o tom, jak funguje realita, které jsou všechny založeny na strachu. Obdařuje vás vysoce vybraným obrazem skutečnosti, protože jeho způsob pohledu je zaujatý vlastními potřebami a strachy. Stejně tak musí hodnotit vše, s čím se setká. Není zde místo pro prosté pozorování věcí. Vše musí být rozděleno do kategorií, označené jako dobré či špatné.

Když žijete ze srdce, neexistuje žádný pevný soubor přesvědčení, kterými vysvětlujete či hodnotíte činy. Nedržíte se již jakýchkoli silných přesvědčení o čemkoli. Stali jste se více pozorovateli. Odsouváte morální soudy na jakoukoli záležitost stranou, protože cítíte, že nemůžete rozumět všemu, co je v situaci potřeba pochopit. Soudy v sobě mají něco definitivního, ale srdce se nezajímá o definice. Vždy se snaží jít za to, co se zdá konečné a definované. Srdce je otevřeno hledání a připraveno k přezkoumání, připraveno odpustit.

Když použijete egocentrickou sílu vůle, můžete pocítit, že vás něco tahá za čakru solar plexu. Používání vůle takovýmto způsobem je energetické dění, kterého si můžete být vědomi, když budete chtít. Kdykoli cítíte tento tah doprovázený silnou touhou mít věci podle sebe, snažíte se formovat skutečnost dle vašich přání. Snažíte se vnutit svá přesvědčení realitě.

Když konáte ze srdce, jdete spolu s proudem věcí tak, jak se samy ukazují; netlačíte a nenutíte.

Když pracujete velmi tvrdě, abyste něčeho dosáhli a čas od času selžete v dosažení svého cíle, ptejte se prosím sami sebe, z které čakry, z kterého energetického centra jednáte. Stejně tak se můžete naladit na své srdce a zeptat se, proč tato věc nefunguje nebo proč do ní vkládáte tolik energie.

Často se snažíte uskutečnit jisté cíle, aniž byste šli skutečně dovnitř a zjistili svým srdcem, zda vám doopravdy slouží na vaší vnitřní cestě moudrosti a kreativity. Dokonce, i když vaše cíle představují nejhlubší touhy pociťované srdcem, můžete mít nerealistické očekávání ohledně časového rámce, ve kterém se věci stanou. Můžete být v časové linii, která nepramení ze srdce, ale z osobní vůle.

Všechny věci mají přirozený rytmus a to není nutně tempo, které vy považujete za žádoucí. Uskutečnění vašich cílů vyžaduje, aby byla změněna energie. Změna energie často zabere více času, než čekáte nebo než si přejete. Ve skutečnosti není přesun energie nic jiného než to, že se měníte vy.

Jakmile jste dosáhli svých cílů, nebudete to již více vy. Stanete se rozšířenou verzí svého současného Já naplněnou větší moudrostí, láskou a vnitřní silou. Čas, který zabere naplnění vašich cílů je časem, který je potřeba na změnu vašeho vědomí tak, že vaše vytoužená realita může vstoupit do vaší současné reality. A tak, když chcete věci urychlit, zaměřte se na sebe a ne tolik na realitu.

Často dokonce musíte své cíle nechat odejít, abyste byli otevřeni přijímání. Tohle zní paradoxně. My vám tím však ve skutečnosti říkáme, že potřebuje plně přijmout svoji současnou realitu předtím, než jste schopni vstoupit do nové. Jakmile nepřijmete svoji současnou realitu a strnule lpíte na svých cílech, nepohybujete se vpřed.

Nic neopustí vaši realitu, pakliže to nemilujete. Milující je rovno ?osvobozujícímu?.

Pokud skutečně přijímáte svoji současnou realitu a přijímáte ji jako svůj výtvor, nemůže vás opustit, protože byste tím popřeli část sebe sama. Říkáte ?ne? části sebe sama, která pro vás tuto realitu vytvořila. Chtěli byste uříznout tuto nechtěnou část a pohnout se kupředu.

Vy však nemůžete vytvořit více milující realitu ze sebe-nenávisti. Nemůžete ?být sami sebou? v nové realitě tak, že odsunujete nechtěné části stranou. Síla vůle vám tu neposlouží.

To, co potřebujete je, dostat se do spojení se svým srdcem. Energie pochopení a přijetí jsou skutečnými stavebními kameny nové a více naplňující reality.

Když působíte na realitu srdcem, necháváte realitu být. Nesnažíte se ji změnit; jen si pečlivě všímáte toho, jaká je.

Když se stane srdce správcem vaší bytosti, centrum vůle (solar plexus) ho bude doprovázet. Ego, schopnost vůle nebude potlačena, protože přirozeně slouží roli překladatele energie z úrovně vědomí do fyzické reality. Když je tento přenos či manifestace řízena srdcem, energie vůle tvoří a proudí bez námahy. Není zapojeno žádné tlačení či nucení. To je ve chvíli, kdy nastane synchronicita: významná shoda událostí, která obrovsky zvýší realizaci vašich cílů. Zdá se vám zázračné, když věci pracují společně takovým způsobem. Ve skutečnosti se to však děje vždy, když tvoříte srdcem. Lehkost je známkou tvoření ze srdce.

Vytvářejte svoji realitu ze srdce

Skutečná tvořivost není založena na vymezení a silné vůli, ale na otevřeném srdci. Být otevřený a přijímající nové a neznámé je podstatné pro vaši bytost skutečného tvořitele.

Jedním klíčem ke skutečné tvořivosti je tedy schopnost nedělat nic: odepřít si konání, určování, koncentraci. Je to schopnost umístit své vědomí do výhradně vnímavého, ale živého režimu.

Pouze neznalostí, udržováním věcí otevřených, můžete vytvořit prostor něčemu novému, co vstupuje do vaší reality.

Tohle je opak toho, co novodobá literatura prohlašuje o ?tvoření vlastní reality?. Je pravda, že neustále vytváříte vlastní realitu. Vaše vědomí je tvořivé, ať už si toho jste nebo nejste vědomi. Avšak když chcete tvořit svoji realitu vědomě, jak vás učí mnoho knížek a terapií, je podstatné pochopit, že nejmocnější forma tvoření není založena na vůli (být aktivní), ale na sebe-uvědomění (být vnímavý).

Vše, co se mění v hmotném světě, například pracovní oblast, vztahy či materiální prostředí, je odrazem změn na vnitřní úrovni. Pouze když je vnitřní transformační proces dokončen, hmotná realita může odpovědět zpětným zrcadlením skrze měnící se okolnosti ve vašem životě.

Když se snažíte tvořit z vůle, například tím, že se stále zaměřujete na své cíle nebo si je neustále vizualizujete, ignorujte vnitřní transformaci, která je skutečným předpokladem změny. Vytváříte umělou cestu a směřujete k tomu, že budete zklamaní. Netvoříte z hloubky své duše.

Duše k vám promlouvám ve chvílích ticha. Když skutečně nevíte co dál, opravdově nasloucháte jejímu hlasu. Duše často mluví velmi jasně ve chvílích, kdy se vzdáte a přiznáte porážku. To, co se stane, když to vzdáte a zoufáte si, je, že se otevřete novému. Propustíte všechna svá očekávání a jste skutečně vnímaví k tomu, co je.

Zoufalství je způsobeno silným přesvědčení, že víte, co by se mělo ve vašem životě stát. Když realita na tato přesvědčení neodpoví, jste zklamaní a někdy dokonce zoufalí.

Když však vzdáte silná očekávání a odvážíte si otevřít se novému, nebudete muset dosahovat tohoto bodu zoufalství předtím, než se znovu dostanete do spojení se svojí duší. Budete se moci stát klidnými, vnímavými a otevřenými tomu, co vám duše říká, bez toho aniž byste museli být nejdříve zklamaní.

Dokud ?přesně víte, co chcete?, omezujete často možnosti, které jsou vám energeticky dostupné. Tato nová realita, kterou hledáte, ať už práce, vztah či přinejlepším zdraví, obsahuje mnoho faktorů, které jsou vám neznámé. Často si myslíte, že to, po čem toužíte, je něco, co znáte (dobrá práce, milující partner) projektující se v budoucnosti. Ale tak to není. Co skutečně děláte, když vytváříte novou realitu, je to, že jdete za své vlastní duševní hranice. A vy nyní nemůžete vědět, co za těmito hranicemi leží.

Velmi jasně můžete cítit, že je zde něco velmi žádoucího, ale musíte to zúžit tím, že se na to zaměříte či že si to vizualizujete. Můžete se na to zkrátka s pocitem otevřenosti a zvědavosti těšit.

Ve skutečnosti k tomu abyste pro sebe vytvořili tu nejpřitažlivější realitu, je sebe-přijetí mnohem důležitější než to, zaměřit se na své myšlenky a vůli. Nemůžete vytvořit něco, co nejste. Můžete tisíckrát recitovat mantry a vytvořit spoustu pozitivních obrazů ve své mysly, ale dokud neodráží to, co skutečně cítíte (například vztek, deprese, nepokoj), nevytvoří nic než zmatek a pochyby. (?Pracuji tak tvrdě, ale nic se neděje.?)

Sebe-přijetí je forma lásky. Láska je největší magnet pro pozitivní změny ve vašem životě. Když milujete a přijímáte se za to, kým jste, budete přitahovat okolnosti a lidi, kteří vaši sebe-lásku budou odrážet. Je to takto jednoduché.

Pociťte svoji vlastní energii, všechny své pocity. Pociťte, jak krásní a opravdoví právě teď jste, ve všech svých zápasech a trápeních. Jste krásní se všemi svými ?nedokonalostmi? a ?chybami?. A to je jediné poznání, které se počítá.

Přijměte toho, kým jste, buďte sami se sebou uvolnění, třeba se podívejte na ?mnoho vašich trhlin? s humorem. Vy víte, že dokonalost není volba. Je to jen iluze.

Vytváření vaší reality srdcem znamená připustit své Světlo tady a teď. Jeho poznáním, uvědoměním si ho, zaséváte semínko, které bude růst a nabývat tvar na fyzické úrovni.

Když vás Bůh stvořil jako individuální duše, nepoužil svou vůli. Byl zkrátka sám Sebou a v nějakém bodě pocítil, že je ?venku? něco, co stojí za prozkoumání. Nevěděl přesně, co to bylo, ale pocítil trošku něco jako zamilovanost. A převzal bez dalších okolků to, že se vyplatí prozkoumat tuto novou a přitažlivou realitu. Byl taktéž trošku zamilovaný do sebe!

A tak jste nabyli tvaru individuálních duší a Bůh započal zakoušet skrze vás život. Jak k tomu došlo ? detaily tvořícího procesu ? Boha skutečně netrápilo. On prostě miloval sám sebe a byl otevřený změně. A to jsou právě ty faktory potřebné k tomu, abyste vytvořili svoji vlastní dokonalou realitu: sebe-láska a ochota pustit se do nového.

Sladění žití dle srdce

Tvořit ze srdce je efektivnější a vyžaduje menší námahu než tvořit z ega. Nemusíte se obtěžovat detaily; musíte být jen otevření všemu, co zde je ? uvnitř i venku.

Z této otevřenosti můžete tu a tam cítit jistý tah. Můžete se cítit taženi k jistým věcem. Tento tah je ve skutečnosti tichý šepot vašeho srdce; je to vaše intuice. Když jednáte dle intuice, budete taženinamísto tlačení. Nejednáte, dokud na vnitřní úrovni necítíte, že je vhodné jednat.

Protože jste tak zvyklí na tlačení, tj. používání své vůle k vytvoření věcí, je pro vás energetická přeměna od ega k srdci skutečnou výzvou. Změna vyžaduje ohromné ?zpomalení?. K tomu, abyste se skutečně dostali do spojení s proudem své intuice, musíte vědomě vynaložit úsilí k ?nic-nedělání?, k tomu nechat vše být. Tohle jde tak moc proti tomu, co jste se učili a na co jste byli zvyklí. Máte tolik ve zvyku zakládat své činy na myšlenkách a síle vůle. Necháváte své myšlení určovat vaše cíle a používáte svoji vůli, abyste je realizovali. Je to skutečný opak tvoření ze srdce.

Když žijete ze srdce, nasloucháte svému srdci a poté v souladu s ním jednáte. Nepřemýšlíte, posloucháte s pohotovým a otevřeným vědomím to, co vám říká srdce. Srdce promlouvá skrze vaše pocity, nikoli skrze vaši mysl. Hlas srdce může být nejlépe vyslyšen, když se cítíte klidně, uvolněně a zakotveně.

Srdce vám ukazuje cestu k nejvíce milující a k nejradostnější realitě právě teď. Jeho šepot a návrhy nejsou založeny na racionálním myšlení. Hlas srdce můžete poznat díky jeho lehkosti a radosti, která v něm je. Je v něm lehkost, protože srdce nenutí; neexistují žádná vlákna napojená na jeho návrhy. Vaše ?srdeční-Já? není napojeno na vaše rozhodnutí a miluje vás, ať děláte cokoli.

Žití ze srdce neznamená, že se stanete pasivními či letargickými. Nechat věci bez jejich označení na dobré či špatné, bez tlačení je jednou cestou spíše než druhou, vyžaduje mnoho síly. Je to síla být plně přítomen, čelit všemu, co je a jen to pozorovat. Můžete se cítit prázdní, deprimovaní či nervózní, ale nepokoušejte se tyto věci zahnat. Udělejte jen to, že je obklopíte svým vědomím.

Nechápete skutečnou sílu vědomí. Vaše vědomí je zhotoveno ze Světla. Když držíte něco v podvědomí, díky tomu se to mění. Vaše vědomí je léčivou silou, pakliže ho nesvážete svých myšlením a dodatečným ?konáním?.

Vaše životy jsou naplněny diktaturou mysli a vůle, prvenstvím myšlení a konání.

Vezměte na vědomí, že mysl i vůle pracují s všeobecnými pravidly. Existují obecná pravidla logického myšlení; jsou to pravidla logiky. Existují všeobecné strategie pro vkládání myšlenky do hmoty; jsou to pravidla ?řízení projektu?.

Avšak tohle vše jsou obecná dogmata. Všeobecné návody a pravidla mají vždy mechanický prvek. Jsou použitelná pro všechny či většinu jednotlivých případů; jinak by měly malý užitek.

Intuice pracuje naprosto odlišně. Intuice je vždy šitá na míru jedinci v jeden určitý moment. Je vysoce individualistická. Proto nemůže být podrobena racionálním analýzám či obecným pravidlům.

Žít a jednat v souladu se svojí intuicí tudíž vyžaduje vysokou úroveň důvěry, neboť vaše volby jsou pak čistě založené na tom, co cítíte, že je správné místo toho, co o tom říkají pravidla druhých lidí.

Žít ze srdce po vás žádá nejen to, abyste se zbavili návyků přetěžování vaší mysli a síly vůle; ale také vás vyzývá k tomu, abyste skutečně věřili sami sobě.

Naučit se naslouchat svému srdci, věřit jeho sdělením a na základě nich jednat, zabere nějaký čas. Ale čím více tak učiníte, tím více pochopíte, že je to jen o tom, odevzdat vaše trápení a pochyby moudrosti vlastního srdce, abyste nalezli vnitřní mír.

Když postupujete po této cestě a vstoupíte do třetí fáze přeměny od ega k srdci, poprvé naleznete vnitřní mír. Uvědomíte si, že to, co vás činí neklidnými a úzkostlivými je naléhání na kontrolu realitu skrze myšlení a vůli.

Když se zbavíte kontroly, umožníte otevření se kouzlu života. Vše, co musíte udělat je naslouchat. Být ostražitý k tomu, co se ve vašem životě děje, jaké jsou pocity vůči druhým lidem, jaké jsou vaše sny a touhy. Když budete ostražití k tomu, co se děje uvnitř vás, realita vám poskytne všechny potřebné informace k přiměřenému jednání.

Například si jste možná vědomi touhy ve svém srdci po milujícím vztahu, ve kterém s partnerem upřímně komunikujete. Když si jen všimnete a přijmete tuto touhu bez pokusu něco dělat, budete ohromeni tím, jak na to vesmír odpoví. Nikoli přes vyvození důsledků, ale pouhým udržováním touhy ve Světle vašeho vědomí bude vaše volání vyslyšeno a zodpovězeno.

Může to trvat déle, než čekáte, protože se tu musí odehrát jisté energetické posuny, než se jisté touhy naplní. Avšak vy jste mistrem, tvořitelem vaší energetické reality. Když ji tvoříte ze strachu, realita obdobně odpoví. Když tvoříte z víry a odevzdání se, dostanete vše, po čem toužíte a ještě víc