Odpuštění

Během svého života jsem pochopila, že odpuštění je to nejdůležitější proto, abychom ukončili trápení, které způsobujeme sobě i druhým lidem, a to nejen svým odsuzováním, ale také neschopností odpouštět.

Proč je důležité odpouštět?

Protože:

 • bez odpuštění nedokážeme prožívat naplno přítomnost. Stále se v myšlenkách vracíme k lidem a situacím, které jsou již dávno za námi a nynější život nám tak protéká mezi prsty.
 • tím, že se opakovaně vracíme k daným situacím, dochází často k retraumatizaci, tedy k opakovanému prožití bolesti, traumatu, atd.
 • odpuštěním se tedy dokážeme vymanit ze své minulosti.
 • pokud soudíme druhé, často je toto počínání spojeno s projekcí či zrcadlením naší vlastní viny, tedy odsuzováním sebe samých.
 • odpuštění ukončuje spory nejen s ostatními, ale i naše vnitřní spory.
 • zastavuje opakující se zlost i obviňování.
 • dovoluje nám poznat, kdo doopravdy jsme.
 • odpuštění přináší pocit svobody, radosti, míru, lásky a štěstí. 
 • odpuštění je léčivé, osvobozující, svěží.
 • díky němu můžeme poznat svoji pravou podstatu a tou je láska.
 • umožňuje nám žít v míru, změnit pohled na sebe i na druhé.

Nevěříte?

Pojďte to společně se mnou zkusit. Než však začneme, uvědomte si, že:

Každý z nás je odpovědný za své osobní štěstí.

Připravte si papír a tužku a napište si všechny lidi z Vašeho okolí, kterým byste měli odpustit. 

Asi Vás napadá, že nedokážete odpustit člověku, který Vás zranil, ponížil anebo že nedokážete odpustit sami sobě. Možná Vás napadá, že už nikdy nebudete šťastní. Nenechte se převálcovat těmito myšlenkami. Nevzdávejte to a sepište si vše, co Vám v souvislosti s odpuštěním napadá.

NADĚJE NA LEPŠÍ MINULOST NEEXISTUJE! ODPUSŤ sobě i jiným!

Odpuštění je důležité a to především sobě samým. 

Zapište si tedy nejprve na papír vše, co potřebujete odpustit:

 • SOBĚ, SVÉMU TĚLU, ZDRAVÍ, 
 • JAKÉ SI POTŘEBUJETE ODPUSTIT MYŠLENKY, POCITY, CHOVÁNÍ K SOBĚ I K DRUHÝM.
 • Odpusťte si například chladné chování, kterým jste ostatním ublížili nebo jste jim způsobili bolest.

I já jsem si potřebovala odpustit. Hluboko v mém srdci uvízla bolestná vzpomínka na smrt mé milované babičky, se kterou jsem se nestihla rozloučit, protože jsem právě dělala státnice ve škole. Babičku jsem ještě zastihla doma, ale už jsem jí nemohla říct, jak moc mi na ní záleží. 

Jaké poučení z toho plyne? Říkejte lidem včas, co pro Vás znamenají. Dnes už vím, že mě babička slyší i tak a komunikuji s ní kdykoliv, kdy mě myšlenka na ni napadne.

DÍVEJTE SE NA SEBE I NA SVĚT OČIMA LÁSKY. 

Možná potřebujete odpustit taky někomu jinému, ať už je to:

 • manžel, děti, rodiče, nevlastní rodiče, sourozenci, příbuzní, 
 • bývalí partneři, přátelé,
 • lidé, kteří Vás nějakým způsobem zneužívají, či využívají, 
 • autority ve Vašem životě,
 • soudy, vyšší síly, hvězdy, Boha (např. jak mohl něco dopustit..) atd.

Zapište si zkrátka každého, kdo Vás napadne.

UŽ POUHÁ ZMĚNA ÚHLU POHLEDU PŮSOBÍ ZÁZRAČNĚ.

Jak na to

Jakkoliv je to pro Vás přijatelné. Důležité však je odpustit jednou a to pořádně.

Existuje několik způsobů, jak můžete druhým lidem odpustit. 

1.) Můžete si představit člověka – ať už žijícího nebo zemřelého, kterému toužíte odpustit. Jakmile si ho představíte řekněte mu vše, co jste mu chtěli říct už dávno a poté mu nebo sobě odpusťte.  

Můžete si představit, že ten člověk sedí na židli před Vámi, nebo pokud máte jeho fotku, tak si ji přilepte na zrcadlo. Na zrcadlo si můžete dát i svoji fotku – třeba z doby, když jste byli malí atd.

2.) Pokud to nedokážete, můžete si během pití vody představit, že tato voda obsahuje lék, po jehož vypití Vám zůstanou pouze prožitky spojené s láskou. Vše ostatní bude zapomenuto. 

Když se budete soustředit na hezké vzpomínky z Vašeho života, budete se cítit klidnější a dokážete lépe žít přítomným okamžikem. 

Odpuštění je totiž jako kouzelný most, který nás přenese z temnoty do světla, ze zlosti do klidu.

3.) Nesetrvávejte v roli oběti. Ve všem, co se Vám stalo hledejte to dobré. Poučte se z toho. 

I když jsou některé situace hodně těžké, vždy v nich dokážete postupem času najít něco, čím Vás obohatily. 

4.) Bez odpuštění žijeme ve vězení vlastní mysli – naplněni strachem, zlostí, křivdou. 

Neuvízněte v minulosti. Žijte přítomností! 

5.) Odpuštěním nezbavíte danou osobu odpovědnosti za to, co spáchala, ani chování této osoby neschvalujete!!!

Během odpuštění se však zbavíte bolestné minulosti, která Vás drásá do té doby, dokud na ní lpíte. Uzdravíte tak sebe, svoji mysl, srdce i duši a konečně začnete žít přítomným okamžikem.

6.) Díky odpuštění zažijete jednotu s celým světem, otevřete oči a pocítíte světlo a podstatu lásky, kterou jsme. Snažte se podívat jiným pohledem na lidi a situace, kterým potřebujete odpustit ve svém životě a ptejte se sami sebe, jestli vám škodí setrvávání ve starých křivdách…. Odpuštění je naše ochota změnit myšlenky ve své mysli. Osoba, které odpouštíme, se možná nikdy nezmění. 

Pokud toužíte odpustit něco sobě, Udělejte to! Neodsuzujte se! Uvědomte si, že každý nový okamžik vám umožňuje nové rozhodnutí. Můžete si zvolit myšlenky, které si toužíte pustit do své mysli. Tak se osvobodíte z vězení, které jste si sami vytvořili nebo od nepřítele, kterého jste objevili, i od Vás samotných a Vašem lpění na minulosti. 

Neměňte druhé, měňte sebe! Vašim cílem je odpuštění, nikoliv pomsta.

Opět jsem našla krásný rituál z Afriky z kmene Babemba:

 • Pokud se jakýkoliv člověk chová nespravedlivě nebo nezodpovědně postaví ho samotného doprostřed vesnice.
 • Nebrání mu, aby odešel.
 • Všichni lidé přestanou pracovat, shromáždí se v kruhu kolem osoby, která má být obviněna a potom každý z nich, bez ohledu na věk, začne říkat o osobě uprostřed kruhu spoustu dobrých věcí, které za svého života udělala. Říkají to bez přikrášlování. 
 • Tento obřad pokračuje, dokud se každý ve vesnici nevyjádří. 
 • Potom se kruh rozpustí a ve vesnici propukne veselá oslava, kterou je obviněná osoba uvítá nazpět do kmene. Tak se jí projevuje odpuštění a láska. Každá osoba v kruhu, stejně jako osoba, která stojí uprostřed, si připomíná, že odpuštění nám dává příležitost zbavit se minulosti a obav z budoucnosti.