Esence Země

ESENCE ZEMĚ ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

ESENCE BOHYNĚ ZEMĚ A SVĚTLO NEBESKÉ MATKY ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

NECHME VŠE PŘIROZENĚ DÝCHAT

JSEM V SOULADU S VIBRACÍ NOVÉ ŽIVÉ ZEMĚ
ODEVZDÁVÁM SE, DÁVÁM I PŘIJÍMÁM

Jsem na cestě dokončení jedné etapy, stojím v bráně nového počátku.

Když se ozve impulz z nitra, co je pro mě nejlepší, pro nejvyšší dobro všech, pouštím se do díla.

ŽIJI TO, CO VNÍMÁM … CO HOVOŘÍM … CO TVOŘÍM … OTEVÍRÁM SE VŠEMU

Žiji svoji sílu, moudrost a tvořím svobodu a hojnost. Naslouchám, důvěřuji sobě, svému vedení, srdci, duši, Zemi.

OTVÍRÁM SE SPOLUTVOŘENÍ … DŮVĚŘUJI

Každý jsme jedinečný, doplňujeme se navzájem, propojujeme svoje schopnosti, dovednosti, talenty, sdílíme a tím spolutvoříme. Beze strachu a hodnocení, s odvahou, odhodlaní, s jasnou myslí, opravdovostí, upřímností. Obohacujeme se navzájem. Jsme součástí celku, celek ovlivňuje nás a naše jednání celek.

Zodpovědnost, svobodné rozhodnutí … dávání a přijímání.

Když se dostanu do okamžiku, kdy cítím ublížení, zranění, smutek, nespravedlnost … okamžitě si uvědomím, že jsem ve stavu oběti. Procítím si tento pocit a odcházím z tohoto strachu, odpouštím ho vědomě ze svého
těla a jdu do přítomného okamžiku. V tuto chvíli se to přestává dít. Jen jsem si prošla nějakou vzpomínkou, ale teď to odchází, teď se to už neděje. Opouštím pocit ukřivdění, bolest, odpouštím všem, kteří mi tento stav způsobili i sama sobě, že jsem dovolila, aby k tomu došlo.

Dovolila jsem, abych prošla touto zkušeností, poučila se a už je to za mnou, už je to minulostí.

Už se k tomu nevracím, přijímám a nehodnotím své pocity, jdu dál, do svého klidu, míru a lásky.

Uklidila jsem ve svém nitru a posílena, o tuto zkušenost, prošla jsem další zkouškou a jdu dál.

Tak postupně odbourávám bloky, zranění. Čistím své tělo a připravuji prostor pro Lásku, Světlo, opravdový život.

Situace, které přichází, už lépe zvládám, a už se mě tolik nedotýkají, nezraňují.

Stávají se ukazatelem toho, co je třeba očistit, odpustit ze svého těla ven.

Už neřeším, že je to nespravedlivé, že mi někdo ublížil.
Vím, že jsem potřebovala touto zkušeností projít, právě pro toto pochopení.

Nehodnotím, nekritizuji toho, kdo mi to způsobil ani mu nevysílám negativní energii.

Dám si svůj čas, ať vztek a bolest odezní a vše se spálí v samotném jádru Země.

Jako zázrakem vše odezní a je zase dobře.

Uvědomím si, že LÁSKA TVOŘÍ … okamžitě reaguji a vysílám LÁSKU …

Čistí se mezilidské vztahy i vztah sama k sobě a tím i milovaná Země.

ZEMĚ potřebuje, abychom toto pochopili.

Když očišťujeme sebe, očišťujeme a odlehčujeme i Zemi.
Nabíráme vyšší vibrace … jdeme v souladu s vibrací Země.

Děje se rozpad starého … přecházíme …

Naše těla se aktivují … osvětlujeme vlastní temnotu …
vytváříme nového člověka, přetváříme novou buněčnou strukturu.

Vše vychází zevnitř ven … aktivace světelného těla v souladu s fyzickým tělem.

Stáváme se pozorovateli.

Na základě pochopení děláme změny.

Pokora, vděčnost a uvolnění vede k manifestaci … sebe sama.

Odevzdejme se, otevřeme se plně. Ponořme se hluboko do svého nitra a rozpusťme vše, co nás blokuje. Když máme možnost uvidět své zranění … proměňme ho v něco nového.

Ať vidíme pravdu a cítíme lehkost svého bytí. Uvidíme svou pravou podstatu, svou zář.

PRAVDU UVIDÍME OTEVŘENÝM SRDCEM
KRÁČÍME DO NOVÉ BUDOUCNOSTI …

POČÁTKU SPOLUTVOŘENÍ NOVÉHO ČLOVĚKA … NOVÉ ZEMĚ

NOVÉ TĚLO … NOVÁ ZEMĚ

V přítomném okamžiku si sním o krásné vysněné budoucnosti, vědomě si to užívám všemi smysly a těším se na její příchod.

Když vědomě očišťujeme, věnujeme pozornost svému nitru, sobě, nekritizujeme, nehodnotíme … procházíme malou smrtí … otvíráme srdce … a tak krůček za krůčkem přirozeně přicházíme k BRÁNĚ POČÁTKU … BRÁNĚ SRDCE NOVÉ ZEMĚ.

TVOŘÍME

SPOLUTVOŘÍME

SJEDNOCUJEME SE

VZESTUPUJEME

CÍTÍM VŮNI ZEMĚ … LÁSKY … SVOBODY … KRÁSY … SÍLY … VÁŠNĚ … OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA …

Tvořím si bezpečný prostor pro vlastní tvorbu …

Žiji svoji cestu v souladu se svojí duší, vychutnávám si krásu, svobodu a propojení s esencí, se vším …

Tajemstvím skutečného bohatství života je tvořit a žít vědomě plnohodnotně opravdový život.

Odhrňme závoje, ať spatříme to, co je očím neviditelné … 
PRAVDOVÝ ŽIVOT