Důvěrnost

 

Důvěrnost je jako citlivý zahradník, který pečuje o křehkou květinu. Není to jen technika, kterou se lze snadno naučit, ale spíše projev síly a charakteru samotného zahradníka. Někteří lidé přirozeně dokážou udržet tajemství jako strážci pokladu, zatímco jiní, i když mají dobré úmysly, mají sklon rozprávět o věcech, které by měly zůstat skryty. Udržet si důvěru člověka vyžaduje zvláštní úsilí a osobní závazek chránit jejich tajemství. Pokud máte potíže s mlčením o konání a výrocích jiných lidí, měli byste se snažit více rozvíjet svůj vnitřní život. Neříkat všechno, co vás napadne, je jako jemně zavřít dveře a nechat hluk venku.