Buněčné Čištění

 

Je třeba být schopen převzít zodpovědnost za čištění a transformování nižších energií hned, jak se objeví, namísto toho, abychom je předávali a oddávali se jim a ještě k tomu věřili, že jsou skutečné.

Čím více se uzemňujeme, rozpoznáváme a čistíme svá omezující přesvědčení, tím více ukotvujeme JÁ JSEM v těle. Stejně tak je důležité neposuzovat druhé, a to ani sebe, za jakékoli situace nebo okolnosti, které na sebe oni, či vy sami, v této době vzali.

Každý máme svoje vlastní energie, kterým jsme se rozhodli čelit a se kterými jsme se rozhodli utkat, abychom je mohli překonat a odžít si je. Jestliže si nejste jisti, mějte soucit a úctu ke všem, nehledě na své/jejich vnější okolnosti a situaci.

Když někdo dosáhne určité úrovně vědomí, tak nesmí této své úrovně zneužívat k získání nadvlády nad těmi, kdo tohoto stupně ještě nedosáhli.

K tomu, aby mohla celým tělem proudit tantrická energie, je třeba, aby byly vaše buňky schopny toto proudění umožnit. Když jsou vaše buňky natolik čisté, že jimi může proudit tantrická energie, pak se neustále a pozvolna zvyšuje frekvence vašeho těla. Až dosáhne úrovně, kdy váš duch a vaše Ka může trvale setrvat ve vašem těle i v době, kdy jste vzhůru, budou již vaše buňky natolik čisté, že se budou otáčet po směru hodinových ručiček v souladu s oběžnými drahami planet a Slunce.

Cílem je plně, až do úrovně buněk, ztělesnit své vyšší Já či Kristovskou přítomnost. Pozvednout vibrace svého těla a celé své fyzické existence natolik, že 3D přestane být ztotožněna s omezeností a nebude už existovat nic, čemu byste se měli vyhýbat. Buněčné čištění je dalším krokem k tomuto cíli. Tantrická energie proudí mezi buňkami a vzhůru páteřním kanálem a čakrami. Je to čistá energie stvoření. Je to základní energie a také jedna z energií, které byly na Zemi nejvíce poškozeny a překrouceny.

Metoda čtyř buněk. Poté, co jsme se naučili vyčistit své čakry a zjištěné problémové oblasti ve svém těle od energie druhých lidí, od jejich přesvědčení, nepodporujících systémů přesvědčení, dohod, šňůr a souzení, přišel čas, abyste tyto energie pročistili i na úrovni svých buněk. Ne všechny problémy máme otisknuté i ve svém éterickém těle na buněčné úrovni, avšak ty, které si v sobě neseme, velmi výrazným způsobem ovlivňují a ovládají vaše myšlenkové procesy, emocionální reakce a celkově náš život.

Pokud vyčistíme konkrétní energii (např. odmítnutí) ve čtyřech buňkách, automaticky to vyvolá uvolnění této energie ve všech zbývajících buňkách. Energie v buňkách působí jako magnet na životní zkušenosti. Užívá se ultrafialová mřížka kvantové konfigurace tak dlouho, než tato (temná, bolestivá energie) zmizí, dále zlaté světlo a metoda čištění pomocí růže, čímž se vytahuje energie z naší linie i z linie rodiny. Mohou se tu objevit paměťové obrázky životních zkušeností, které růže a zlatá energie vytáhnou.

Poté každou buňku pročistí fialový plamen, aby přeměnil emoční energii, pak dochází v těle k úlevě a relaxaci a je nutné převzít zodpovědnost za vytváření si nového a pozitivnějšího života, zdravého úsudku, důvěry a nadšení. Touto metodou můžete čistit: buněčný hněv a touhu po pomstě; stud a nízkou sebeúctu; ponížení; energie rodičovské kontroly a psychických dohod; přesvědčení, posuzování a dokonalé obrazy; bolest; karmu; popřené a potlačené pocity; strach důvěřovat.

Čištění a léčení vašich původních 8 buněk. Základní předloha vašeho těla byla vytvořena v původních osmi buňkách vašeho těla. Sada těchto buněk stále ještě existuje v oblasti vaší hráze. Tyto buňky uchovávají kódy vaší původní DNA až do doby, než je očistíte od všech mutací a bloků (například pocitu viny), s nimiž jste se narodili. Mohou mít chemickou, éterickou, mentální nebo emocionální povahu.

K vyčištění se užívá ultrafialová mřížka kvantové konfigurace, červený plamen a poté se „rána“ sešívá světelnými vlákny, z nichž jsou buňky utvořeny – užívá se zlatá mřížka kvantové konfigurace Ki, což je starověké egyptské označení pro tenká světelná vlákna, která utvářejí vaše holografické tělo. Když budete užívat tuto mřížku ke splétání roztržených vláken Ki, poproste Plejáďany, aby vám pomohli znovu propojit poškozená světelná vlákna v oblasti dané díry.

Poté si představte mřížku kvantové konfigurace Ki, jež je celá ze zlatého světla, jež uvedenou oblast obklopuje a uzdravuje ji. Udržujte ji na místě tak dlouho, až se oblast kolem díry plně zacelí bez viditelných známek poškození.

Je třeba blok vyčistit ve všech osmi buňkách. Když nějaký blok anebo mutace existuje na úrovni původních osmi buněk, je ještě mnohem zásadnější a hlouběji zakořeněný než ostatní problémy na úrovni běžných buněk. Je tomu tak proto, že těchto osm buněk obsahuje základní předlohu celého vašeho těla: na úrovni hmotných prvků a éterické, mentální a emocionální úrovni.

Tyto buňky výrazně ovlivňují schopnost vašeho ducha plně se zhmotnit a souvisí s naším stvořením. Když tyto buňky vyčistíme, darujeme si příležitost projít změnou a posunem paradigmatu. Po vyčištění od pocitů viny dokázala žena přijímat bez pocitů viny, dávat z lásky a přijmout vzájemnou spoluzávislost se svou rodinou a přáteli, zvýšilo se její sebevědomí a dokázala říct „ne“.