BOHYNĚ KALI PROMLOUVÁ K MUŽŮM NOVÉHO ÚSVITU

Muži Nového Věku, Božství k vám promlouvá

Kali Ma, Bohyně Nekonečna, Temné Prázdnoty, Vnitřního Prostoru Hlubokého Ženského Neznáma – Ona je Ta, která vám otevírá Bránu 11.11

Muži, vy víte, že je promlouváno k vám. Víte, že jste byli vybráni. Vy víte, že jste vyvolení, protože vaše vlastní Duše si vybraly tuto cestu se otevřít. Zvolili jste si přivést mnoho změn do vašich 3D životů, které se odehrávají paralelně s počátkem vašeho intenzivního vzestupu do Vyšší Mužské Esence. Tento plán vzestupu přichází do bodu rychlého účinku a vytváří v této konkrétní době ohromné pohyby v Zemských přeměnách.

Ano, vlny započaly. Započaly uvnitř vás účinkem vnitřních změn začínajících manifestovat čistotu ve vnějších úrovních vašich životů. Kali Ma, Bohyně Očisty a Opětného souladu, s vámi třese silou kosmického zemětřesení. Neopouští vás, protože ví, že vaše stará úroveň vědomí má zvyk nořit hlavu do písku vždy, když začne jít do tuhého v emoční sféře.

Kali vás neopustí. Prostupuje vaším nitrem. Vytváří pro vás nepohodlí v místech, která jsou nejpravdivější. Provokuje vás a kroutí vaším nitrem, abyste se nemohli vyhnout tomu, k čemu vás Božství probouzí.

Muži Nového Průkopnického Věku, už neexistuje možnost věci odkládat a schovávat se. Nemůže vám projít nevědomé chování, které vás udržuje ve stavu otupělého odmítání, závislostí, zbabělých emočních reakcí a uhýbání. Nastal čas postavit se Pravdě čelem. Tentokrát nezůstane pravda skryta bez ohledu na to, kolik chytrých strategií jste vymysleli, abyste ji ukryli.

Kali vás provází při vstupu do nového světa, který se na první pohled může zdát naprosto odhalený. Může vypadat tak čistě, tak neposkvrněně, že se vám na chvíli bude zdát tato ryzost znepokojující. Nebudete se držet závislostí nebo jiných rozptýlení, abyste se vyhnuli vašim pocitům nebo emocím. Nebudete žít ve vztazích které jsou pohodlné a snadné a které vás nezatlačí do uvědomění si svého vnitřního mužského potenciálu. Nebudete schopni přežít jeden jediný den v práci, která nepohání sakrální čakru a váš solar plexus tvořivou touhou.

Jsou k vám vysláni noví lidé –převážně nepřehlédnutelné ženy, které nesou navýšené vibrace posvátného ženství. Tito noví lidé jsou sesláni Božstvím, aby vás probudili do vaší autentické mužské síly. Nejpravděpodobněji vás prvně vyprovokují k negativním emočním reakcím. To proto, že od vás vyžadují to nejlepší, co nesete. Vidí skrze vás, veškeré vaše egoistické triky a vzorce uhýbání. Chtějí vás vidět vzestoupit do vyšších vzorců Mužství, které je nyní umístěno jako Posvátná Šablona do vašeho energetického systému.

Muži Nového Věku, Kali k vám promlouvá. Na počátku se vám nemusí líbit vše co říká. Udává vám směr, který vás nakonec přivede do nového života souladu s Nejvyšším Vzestupem naší planety.

Kali vždy přichází se svými noži posvátné lásky. Odřezává vše, co již déle není třeba. Odstraňuje vše, co je staré, shnilé a bránící vašemu Božskému obrazu. Očišťuje tak intenzivně, že v určitých momentech budete lapat po dechu šokováni jejími pohyby.

Zkrátka – pokud neuděláte změny, které jsou nyní vyžadovány a neuděláte ten velký krok do Neznáma, který jste odkládali po celé věky, Kali vás strčí z útesu.

Riskněte to. Pohybujte se na Hraně. Zvykněte si na Hraně žít. To je vaše nová realita. Už ne více pohodlného žití. Už žádné schovávání. Už žádné uzavírání srdce. Tohle je Opravdové. Tohle je vaše šance začít žít nejvzrušující dobrodružství vašeho Života.

Kali je s vámi. Ano, dokáže být přísná. Ale ví, že aby ožilo to nejlepší ve vás, vaše nejopravdovější vitalita a tvořivé výšiny, potřebujete toto postrčení.

Muži kteří mají něco nepostradatelného k přispění do Úsvitu Nového Věku musí riskovat každý den. Musíte začít žít jako nebojácní Bojovníci a vzdát se všeho pro Lásku. Uvnitř svých Srdcí, Těl a Ducha máte více odvahy než všichni lvi kráčící po Afrických savanách.

Vy jste Ti Stateční. Toto je šance pro vaši Duši začít svůj vzestup do Světla. Jakmile se odhodláte ve svém srdci a ve svém duchu, sledujte rozkvétající zázraky kolem sebe a události, které vás budou povznášet. Vesmír podporuje váš let do nových světů Božské Lásky.

Potřebujete nekompromisní ostří meče Kali. Nepřestane, dokud nezačnete žít statečný, pravdivý život s otevřeným srdcem, ke kterému jste byli zrozeni.

Jistým způsobem nastal čas, abyste dospěli. Nastal čas pro muže začít ohromný proces emočního a spirituálního léčení.
Nelžete sami sobě že vás není třeba, že nemůžete, nebo že nic nezměníte. Vaše ego potřebuje nastoupit cestu ústupu.
Nastal váš čas vystoupit z řady, začít riskovat a mapovat neznámá území.

Neexistuje lepší muž než jste vy aby vedl tuto misi. A pokud existuje žena, nebo vidina ženy, která pohání vaše touhy a odvahu začít žít jiný život – pak věřte, že ona není pouhá “náhoda“. Ona je vaše Vědma a vždy vám bude zrcadlit nazpět kde a jak se propadáte do svých zón pohodlí. Někdy se z ní stane “Kali“ v momentech, kdy vás povede z odrazů reakcí vašeho nižšího já do vašeho vyššího Vzestoupeného Srdce.

Posledních několik dnů nebo týdnů se mohlo zdát velmi intenzivních a plných turbulencí. Možná vám Kali nyní dává nějaké odpovědi. Naslouchejte zprávám Temné Bohyně Pravdy.