Akáša, kniha života

Kronika Akáša je jedinečné úložiště informací o všem, co bylo, je a dost možná bude, je zcela mimo prostor a čas, jak je běžně chápeme a dostat se tam lze jen mentální cestou. Tato kronika je slovy vyjádřeno kolektivní knihovna života na planetě Zemi. Je to souhrn činů, myšlenek a zkušeností všech živých bytostí napříč časem. V Akašických záznamech je však minulost, přítomnost i budoucnost zahrnuta v jednom velkém věčném TEĎ.

Jak víme, energie se nikdy nikam neztrácí a veškeré naše činy i události jsou zaznamenány. Akášické záznamy jsou dimenzí vědomí, která obsahuje záznam každé duše a její pouti. Obsahují vše, co si kdy duše pomyslela, řekla a vykonala. Zahrnuje i její budoucí možnosti. Během procesu vstupu do Akášických záznamů přecházíme ze stavu běžného lidského vědomí do stavu univerzálního Božského vědomí, kde si na všech rovinách uvědomujeme svou jednotu s Bohem. Záznamy slouží lidstvu po celý jeho vývoj, protože nám umožňují v námi zvládnutelné míře přijímat Božské osvícení a zapojit ho do své lidské zkušenosti.

Akáša je slovo ze sankrstu a znamená elementární hmota, z níž jsou utvořeny všechny další věci. Akášické záznamy jsou řízeny a spravovány skupinou nehmotných bytostí, nazývaných vládci záznamů. Ti se starají o bezpečí a soudržnost záznamů, ale též určují, kdo může získat oprávnění ke „vstupu“ a jaké informace mohou být sděleny. Každý má možnost (pokud je toho schopen) nahlížet do svých vlastních záznamů, avšak nahlížet do záznamů jiných lidí je třeba s jejich svolením a nebo z těch nejčistších důvodů a s povolením strážců záznamů. Nečisté a nízké úmysly mohou vést jen k tomu, že pro příště nám bude vstup do této dimenze zapovězen.

Práce v Akášických záznamech vyžaduje pochopení a přijetí představy převtělování. Z pohledu kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. Je zde archiv každé duše, průběh její existence ve všech životech, včetně období, kdy byla mimo fyzické tělo.

Vstup do Akáši neslouží k předvídání budoucnosti, ale k hlubšímu pochopení souvislostí, které nám umožní, vytvořit naši budoucnost coby osvícených a láskyplných bytostí. Budoucnost mocných stvořitelů, kterými ve skutečnosti všichni jsme.