Atlantida

Atlantské vědomí je na Zemi k dispozici. Je to přístup ke způsobu žití, který podporuje zdraví jedince, společnosti i planety. Je to přístup k jemné energii, díky které se můžeme uvolnit a nechat se jí vést. Při přijímání této energie je mi někdy smutno, protože vidím, jak těžce se k nám dostává. Že ji lidé ještě nevidí, a přitom ona tu je. Dovoluji si procítit tento smutek.

Přijímání atlantské energie pokračuje. Pomáhá nám otevřít jemné aspekty duše. Vidím obraz – právě se dostavěla Velká pyramida v Gíze, její vrchol. Vidím kolem několik lidí v bílém hávu, zasvěcence, kteří se na stavbě podíleli. Cítím mezi nimi paniku. Někteří jedinci a některé síly, které se této stavby účastnili, pyramidu chtějí využít ke svým účelům, oproti původně zamýšlenému účelu. Tyto síly jsou neviditelné, ale vím, co můžeme udělat. Vnímat své srdce, uvědomit si svůj dech a zklidnit se. Panikou bychom podporovali mocenské využití pyramidy. Opět je vše v pořádku. Jak aktuální jsou tyto informace pro současnou dobu.

* Nacházíme se v “římské aréně”, která propojuje dimenze. Stahujeme světlo. Automaticky se propojujeme s krystaly v zemi a se světlem hvězd. Výsledkem je propojení Země a galaktických energií ve formě torusu Matky Země. Energie se koncentruje v jeho středu. Jemné světlo chce proudit na Zem. Musí prorazit spoustu bloků, aby se sem dostalo. Bytosti světla potřebují cítit, že ve svém srdci děláme místo pro energii grálu. Propojujeme se s božskou jiskrou. V dlaních máme kousky božského světla ve formě malých hvězd, které posíláme lidem na Zemi.

* Když jsme se dostatečně propojili, prošlo přes nás světlo lemurských bytostí, které aktivovalo další část krystalů v zemi, lemurské moudrosti a zrození lemurského vědomí. Pokud tu na Zemi nechceme jen přežívat, potřebujeme mít přístup k vyšší formě lásky, která nás v pravou chvíli obklopí, a my se můžeme znovu narodit. Je zajímavé, jak se doplňujeme. Jeden člověk vytvoří podmínky pro tuto světelnou práci, druhý člověk aktivaci spustí a další světlo ukotví. Ostatní umožní, aby k tomu došlo.

Kruhy světla je setkání lidí, kteří se sešli za účelem osobního růstu, léčení, ukotvování energií a podpory lidstva a planety. Od té doby jsem měla vizi, jak se na spirituální úrovni držíme za ruce a obklopujeme Zemi a jak jí proudí láska, světlo. Vnímala jsem spojení s krystaly, spirituálními průvodci a starodávnými energiemi, což dohromady obnovuje krystalickou mřížku planety Země. Tenkrát jsem ještě nevěděla, že to bude asi nejpodstatnější část mé spirituální práce.

V kruhu světla jsou přítomny vysokovibrační energie světla. Proudí tu energie domova, jednoty, zdroje, světla duše. Ve skupině pak vytváříme spojení s lidmi na úrovni duší, kde se světlo rozproudí a pročistí naše těla, abychom ukotvili potřebné energie. Světlo se nejprve rozproudí ve skupině na úrovni srdce a pak proudí jednotlivými těly nahoru a dolů. U všech přítomných nejprve dochází k očistě světlem a následně k vlastnímu ukotvování. Kruh světla může také vzniknout za účelem nějakého záměru, například léčení člověka – jako ve filmu Avatar.

V kruhu světla jsme plně v přítomnosti a na příjmu. Každý dělá svou práci a stahuje energie, které jsou mu vlastní. Někdo se přišel jen očistit a vyléčit. Někdo stahuje jemné, andělské energie. Někdo čistí nižší energie přítomných. Někdo jen odpočívá, protože je vyčerpaný ze starání se o partnera a děti. Někdo stahuje hodně vysoké vesmírné energie. Jiný člověk se postará o to, aby tyto energie byly dostatečně uzemněny. Někomu se ukazuje jeho životní poslání a uvědomuje si, co má vlastně dělat. Někdo tyto energie harmonizuje. Vlny kruhu světla pak můžeme cítit i mimo setkání.

Uvolňujeme to, co už do našeho těla nepatří. Vše se v kruhu světla zesiluje a proto je třeba to nefunkční uvolňovat, jinak v nás vznikne energetický přetlak. Učíme se spolubytí, sdílení a spolupráci. Vzájemně se podporujeme a držíme se svou láskou, než každý člen dojde ke svému poznání, pravdě.

Kruh světla podporuje zdravý tok energie a dává odvahu, abychom udělali nezbytné kroky – aby žena odešla z nefunkčního vztahu; aby žena vyhledala svou matku, se kterou několik let nemluvila; aby muž měl odvahu být sám sebou a říct ženě od srdce (pro ni) nepříjemnou pravdu; aby si žena uvědomila, jak je stále neschopná vidět realitu ve svých vztazích s muži; ale také se žena dočká ocenění od jejího muže, který jí vyjadřuje, jak je mu s ní v poslední době dobře.

Po těchto setkání si ve svém srdci neseme důvěru a ve svém těle cítíme lehkost a naplnění. Když se jeden ze skupiny posune, ostatní se také posunou, aby se vytvořilo spojení. Vibračně jsou i pozvednuti lidé, se kterými po rozpuštění kruhu přijdeme do kontaktu, ať už jsou to rodinní příslušníci nebo spolupracovníci. Dále tato energie přitahuje lidi, kteří s ní mají také pracovat, a proto brzy očekávejte přísun nových lidí do života.

Kronika záznamů

Slovo akaša se obvykle překládá jako „éter“, nebo „duch“. Akašu (akašickou kroniku, akašické záznamy) si můžeme představit jako kolektivní knihovnu života, kde jsou zaznamenány všechny činy a zkušenosti všech lidí všech dob (a nejen lidí). Co je akašická kronika? Akaša, akašická kronika, akašické záznamyAkašickou kroniku můžeme chápat jako souhrn všech minulých, přítomných a budoucích činů, myšlenek i všech zkušeností všech živých bytostí. Akašická kronika ovšem není pouze obrovskou úložnou informací, ale má nepřetržitý vliv na náš každodenní život, neboť nás neustále ovlivňuje. Akašická kronika je společná pro všechny živé bytosti a veškerou existenci. Akašickou kroniku si můžeme představit například jako film, který je neustále nahráván a současně žit. V minulosti jsme si nahráli svůj vlastní děj filmu (jako osoba, jako národ, jako celý svět), a nyní si tento film pouštíme (žijeme ho). Potkávají nás takové situace, které odpovídají tomu, jak jsme se v minulosti chovali, jak jsme mysleli, mluvili, jednali. Naopak našim současným chováním natáčíme další film, který si budeme jednou v budoucnosti přehrávat jako svůj současný život. Čas je pro nás velkou neznámou, ale z hlediska akaši je vše na jednom místě (minulost, přítomnost, budoucnost). Získáme-li tedy přístup do akášické kroniky, získáme přístup ke všem informacím světa (z minulosti, přítomnosti i budoucnosti). K čemu slouží akašické záznamy? Účel akašických záznamů můžeme vidět například v tom, že nám neustále připomínají minulost a my se z ní díky tomu můžeme poučit. Napomáhají tedy našemu růstu. Čtení z akašické kroniky může přinést způsob, jak pracovat se situacemi a problémy, které se nám dějí nyní, v přítomnosti. Tímto způsobem se můžeme setkat s příležitostmi, které potřebujeme pro svůj růst. Čtení záznamů z akaši může díky tomu přinést více harmonie do našeho života a schopnost porozumět nemocem a nejrůznějším problémům. Informace získané touto cestou můžeme také předávat jiným lidem. Někteří lidé o sobě tvrdí, že mají jasnovidné schopnosti a že mohou nahlížet do akašické kroniky. Zde je na místě maximální opatrnost, neboť nikdy nevíme, kam druhý nahlíží, jaký typ informací k němu přichází, a jak tyto informace sám zkresluje a dokresluje skrze věci, které nemá sám dořešeny. Tímto způsobem nás může druhá osoba motivovat, nebo nám s něčím poradit, může nám ale také (a třeba zcela nevědomky) zprostředkovat nesprávné informace a tím nám náš život ještě více zkomplikovat. Na první pohled nás tedy mohou takto získané informace zaujmout, ale po pár letech si můžeme uvědomit, že mohlo být vše jinak, kdybychom tehdy té a té osobě slepě neuvěřili. Je tedy na místě otázka, zda není lepší zapomenout na získávání informací skrze jiné lidi a naučit se číst tyto informace z akaši sami – najít si k nim vlastní cestu. Jak číst informace z akašické kroniky? K akašickým záznamům se nedá dostat nějakým přístrojem, nebo fyzikálním přístupem. Informace z akaši lze získávat výhradně mentální cestou. Do akašické kroniky se mohou podívat lidé, kteří mají dobře vyvinuté jasnovidné schopnosti. S těmito schopnostmi se mohli již narodit, nebo si je vypěstovali jako následek provádění určitých mentálních technik. Starodávné tajné nauky uvádějí, že je akaša počátkem a koncem všeho, že z ní vše vychází a vše se do ní zase vrací. Dostat se k informacím z akaši tedy znamená dostat se mimo běžné pojetí času a prostoru, do transcendentálna, a tak se otevřít možnosti přijmout tyto nadčasové informace. K tomuto nám mohou posloužit meditace, různé vizualizační techniky, nebo se k těmto informacím můžeme dostávat skrze sny. Slovo meditace by jsme možná mohli na tomto místě zmínit ještě jednou, neboť kdyby jsme meditovali a přenášeli nejrůznější meditační techniky do běžného života, bude to možná tím nejlepším, co můlžeme udělat jak sami pro sebe, tak i pro druhé. A jako vedlejší efekt meditací se tu a tam snad i objeví nějaké ty zázračné schoposti (pokud to pro nás bude vhodné). Jakým způsobem k nám mohou přicházet akašické záznamy? Informace z akašické kroniky k nám mohou přicházet různým způsobem. Můžeme je vnímat jako slova, jako obrazy, nebo je vidět jako příběhy. Co se týče čtení informací z budoucnosti, dá se říct, že vidíme spíše jen tu nejpravděpodobnější budoucnost. Z tohoto pohledu sice jsme ovlivňováni minulými činy (na úrovni osoby i na úrovni kolektivní), ale budoucnost se dá vždy změnit. I tato změna je ale něčím, co může být další úroveň, kterou lze z akašické kroniky vyčíst. Vždy tedy záleží na hloubce, do jaké jsme schopni se ponořit, a z jaké dokážeme číst informace. Čím se dokážeme ponořit sami do sebe, tím kvalitnější informace můžeme z akašické kroniky čerpat. Vyšší formy přístupu k informacím z akašické kroniky můžeme vnímat tak, že zjistíme, že si sami dokážeme odpovědět na své otázky (na které jsme si dříve nedokázali odpovědět) a v každém okamžiku života víme vše, co zrovna potřebujeme vědět. To přináší svobodu, neboť pak již nemusíme intelektem přemýšlet nad tím, co máme nebo nemáme zrovna udělat, a vše se děje podle své vlastní přirozenosti. V tomto případě nemusíme vědět, co se stane za měsíc nebo za rok, protože si uvědomíme, že to vědět nepotřebujeme. Zasvěcení/kurzy pro přístup do akašické kroniky? Na internetu nalezneme různé kurzy a semináře, které nabízí zasvěcovací rituály, které slibují otevření možnosti nahlížet do akašických záznamů. Pravdou je, že nám žádný takový kurz nemůže něco takového zprostředkovat. Důvodů je mnoho, počínaje tím, že si mnoho lidí udělalo z tohoto tématu možnost snadného získání financí, přes vlastnost lidí nesprávně interpretovat to, co se jim skutečně děje, až po nikde končící fantazii, která může vykouzlit ledacos. Navštívíme-li nějaký kurz, dozvíme se zpravidla jen obecné informace, které jsou k dispozici různě po internetu, nebo v různých knihách. Dozvíme se také možná jednu či dvě konkrétní techniky, které snad někdy někomu fungovaly a vyslechneme si spoustu zajímavých historek o tom, jak tato schopnost někomu fungovala. Pokud si ovšem koupíme dvě nebo tři knihy na toto téma, můžeme se dozvědět mnohonásobě více za mnohonásobně menší finanční částku. V každém případě to, do jaké míry můžeme nahlížet a načítat si různé informace z tzv. akaši je odvislé především od toho, jakým způsobem žijeme svůj život, jak jsme očištění od různých morálních nedostatků, jak máme vyřešeny vztahy s jinými lidmi a jak se dokážeme my sami ponořit do vnitřního klidu, harmonie, meditace. Jen tak se můžeme otevřít smysluplným informacím. Nejsme-li takto očištěni, můžeme mít sice spoustu vizí a můžeme slyšet různé vnitřní hlasy, ale praktická využitelnost toho všeho bude minimální. Schopnost čtení akašických záznamů Vypěstovat si schopnost nahlížet do akašických záznamů může trvat několik let až několik desetiletí. Zde je ovšem na místě si ujasnit, zda má smysl věnovat tolik času a energie k získání této schopnosti. Informace jsou totiž jedna věc a možnost něco změnit druhá. Čím více kvalitnější informace k nám budou přicházet, tím jasněji můžeme vidět nejrůznější souvislosti a tím jasněji můžeme chápat, že to vše, co se děje, není náhodné. Budeme pak možná vědět, co se zítra stane, ale ono se to stane tak i tak. Jediný rozdíl bude tedy pouze v tom, že o tom budeme vědět. Můžeme někoho například informovat o tom, ať si dává pozor na auta, neboť uvidíme nehodu, při které se mu něco stane, ale neboť se jedná o zbrklého člověka, který si příliš nevšímá, co se okolo něj děje, a neboť jeho minulé činy nemusí být zrovna nejsvatější, nehoda může být pouze logickým vyústěním všech těchto činitelů. Moudřejší tedy může být věnovat tuto drahocennou energii raději vlastnímu vývoji, pídit se po tom, co je naší skutečnou podstatou a přiblížit se lepšímu chápání tzv. pravdy o nás a o tomto světě. Různé schopnosti, jako například možnost nahlížení do akašické kroniky pak získáme jako odměnu za naše úsilí. Výhodou zde může být také té, že získáme takové schopnosti, které opravdu potřebujeme a které nám mohou skvěle posloužit v situacích, které nás v životě potkávají. Praktický návod, jak číst akašické záznamy Pokud si koupíme nový přístroj, dostaneme k němu také návod, jak tento přístroj sestavit. To je umožněno tím, že je každý z takovýchto přístrojů stejný. Zde si ovšem musíme uvědomit, že my lidé nejsme přístroje a každý z nás je zcela jedinečná bytost, která si prošla jinými zkušenostmi. Pro něco můžeme mít talent, ale jinde zcela tápat. Nenajdeme tedy jednotný postup, jak se dopracovat ke schopnosti čtení informací z akaši. Začneme-li si číst další a další informace o tomto tématu, budeme se dostávat k dalším a dalším konceptům. Ten napíše to a ten zase to, ten řekne, že to je tak, a ten, že zase tak apod. Tímto způsobem nejspíš postupně zjistíme, že se takto stejně nikam nedostaneme. Můžeme ovšem vycházet z toho, že je akaša jakási kniha života, a tak se pozorováním života dostat i do akaši. A nejen to. Možná také poznáme, že právě život je onou akašou. Tento návod se může zdát zcela banálním, ale pokud chceme opravdu pochopit život a různé souvislosti v něm, opravdu ho nepostačí pouze nezaujatě pozorovat? Nepřijímat žádné dogmata o tom, co je nebo není akaša, a jak se tam dostat, ale udělat rovnítko mezi slova akaša a život a zažít to zkoumat skrze to, co se nám zrovna děje v každodenním životě. Toto je jeden z tisíce možných návodů, ale velmi přímý a s minimálním nebezpečím, jak sejít z cesty. Kuriozitka na závěr Existují i další návody, jak nahlížet do akaši. Některé z nich využívají různé příběhy (představíme si např. schody do nebe, tam veliké dveře, vevnitř velkou katedrálu, na rohu malé dvířka, ty vedou po točivých schodech dolů, tam je knihovna a muž, které se o tyto knihy stará. Když muži řekneme svou otázku, on nám přinese knihu, ve které je na ni odpověď. Pak jen stačí knihu otevřít). Když jsem tuto techniku kdysi před mnoha lety prováděl, už na schodech jsem se obvykle sžil s příběhem natolik, že jsem ho začal pociťovat jako běžnou realitu. Když jsem pak přišel k onomu moudrému muži, a položil svou otázku, přinesl mi knihu, a když jsem ji otevřel, zjistil jsem, že má jen prázdné stránky. Že by skutečná akaša? :))