Vyšší úroveň čakerní soustavy

Máme za sebou povídání o základních 7 čakrách a nyní bych vás ráda seznámila s dalšími vysokovibračními čakrami. Ve Zlatém věku Atlantidy jsme měli aktivních dalších 5 čaker. Byly zavřeny v době, kdy Atlantida nebyla v jednotě a lidé se začali oddělovat. Přístup k těmto čakrám se začíná otevírat a lidé mají možnost zažít jednotu přes spojení všech 12 čaker tím, že přinášejí na Zem přes toto napojení energii, aby vyléčili sebe a Zemi.

Naše čakry nám umožňují spojení mezi okolím a námi a také nám umožňují spojení s naší vnitřní moudrostí. Čakry, se kterými máme možnost se spojit:

Čakra duše

15cm nad naší hlavou a krystal selenit nám ji pomáhá otevřít. Má červenofialovou barvu, zvanou magenta. Vytváří spojení mezi čakrou hvězdná brána, příčinnou čakrou a korunní čakrou. Její účel je nabírat energii vesmíru z hvězdné brány a posílat ji do energie duše. Duše vstupuje do čakry duše když člověk zemře.

V tuto dobu se duše učí jednotě se vším a poté je připravena se posunout na další úroveň. Čakra duše má schopnost udržovat světlo. Je důležité, aby při aktivaci této čakry byla otevřená i čakra Země, protože tyto dvě čakry tvoří dvě půlky jednoho celku a obě musí být v rovnováze.

Jestliže tuto čakru otevřeme v průběhu života, máme jedinečnou možnost si znovu vytvořit to, co chceme zažívat na velmi hluboké úrovni. Znamená to, že si můžeme libovolně měnit životní lekce.

Když si uvědomíme, že všechny bytosti a věci, ať už na Zemi nebo ve vesmíru, se nacházejí v tom samém prostoru a mají tu samou esenci, vrátí se na naši planetu vědomí bezpodmínečné lásky. Naše mužská a ženská energie uvnitř každého z nás bude v rovnováze a vědomí oddělení zmizí z této planety. Je čas poslouchat naše srdce a naši duši, protože některé věci nikdy nepochopíme naší myslí.

Čakra hvězdná brána

30cm nad hlavou a tuto čakru nám pomůže aktivovat kámen kalcit.  Má zlatou barvu. Umožňuje nám kontakt se zdrojem, se základním vědomím. Abychom se s tímto vědomím spojili, musíme upustit od všeho, co se ztotožňuje s naší osobností. Při otevření této čakry se na Zem vrátí čistota a půvab z dávného Zlatého věku Atlantidy. Při otevření této čakry se spojíme se vším. Čakra hvězdné brány a čakra duše umožňuje spojení spirituálních a zemských energií. Hvězdná brána čerpá božskou energii seshora, zatímco čakra duše čerpá energii kundalíní a živočišnou energii ze Země. Tyto energie se pak v nás mísí a my se pak stáváme svým vlastním božstvím.

Čakra Země

15cm pod nohama a kámen hematit nám pomůže se s ní spojit. Má černou barvu. Tato čakra spojuje energii  vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

Hvězdná čakra

čakra duše a příčinná čakra mohou plně propustit své světlo pouze když je činná čakra Země. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě a vyléčit Zemi od všech škodlivin. Až dostatečné množství lidí ponese tuto energii, síla ukrytá v pyramidách bude aktivována. Až bude čakra Země činná, duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme. Pokud se naše animální stránka spojí s naším vyšším vědomím, můžeme být povzneseni do základního vědomí.

Příčná čakra

8 – 10cm za zadní stranou středu hlavy. Spojit se s ní nám pomůže krystal kyanit. Má bílou barvu. Touto čakrou proudí energie duše do mentálního těla a pomáhá nám oprostit se od naučených přesvědčení. To znamená, že se musíme naučit otevřít pravou mozkovou hemisféru, abychom uviděli celý „celý obraz“ a byli schopni se na věci podívat z nadhledu. Aby čakra duše mohla posílat svou energii do těla, musí být mysl otevřená. Touto čakrou dostáváme zprávy z vyšších dimenzí a pouze tím, že zvládneme svou mysl, čakra se může otevřít a propojit se s hvězdnou bránou.

Nižší čakry pomáhají přenést informace z příčné čakry do celého těla.

Sakrální čakra je v dolní části břicha, mezi známou první, červenou čakrou, a druhou, oranžovou čakrou. Má růžovou barvu. Je to barva něhy, která vyjadřuje jemnější stranu sexuality. Spojení s touto čakrou nás uklidňuje a povznáší a dává nám pocítit krásu a radost sexuality. K tomuto spojení nám může pomoci krystal jantar, červený nebo oranžový karneol, žlutý křemen, rubín nebo wulfenit.

Vedlejší čakry máme na dlaních, ramenech, loktech, kolenech a chodidlech. Pokud člověk léčí rukama, energie prochází čakrami dlaní.

  První známkou, že se člověk otevírá jako kanál pro léčení je ten, že s někým soucítí a jeho ruce se stávají teplými a mírně se chvějí, a mezi léčitelem a léčeným začíná proudit energie jejich srdečními centry. Čakry ramen jsou spojeny se srdcem a energie jím dál postupuje do chodidel. Když léčitel položí ruce na ramena léčeného, čakry chodidel léčeného se automaticky otevřou, což pomáhá jeho uzemnění. Tento systém umožňuje světlu, aby procházelo celým tělem.  Čakry kolen jsou spojením mezi Zemí a základní čakrou. Čakry loktů jsou spojením mezi rameny a dlaněmi. Čakry pod chodidly jsou spojeny se Zemí. V době Atlantidy lidé chodili bosky každý den několik kilometrů, což jim umožňovalo silný kontakt se Zemí a proto si mohli dovolit nechat svou duši poletovat.

OM čakra boha č.7

ČAKRA   korunní čakra, čakra temene hlavy

NÁZEV   sahasrara – tisícerá

BARVA  fialová, bílá, zlatá

POLOHA              je nejvýše, na vrcholu lebky, v bodě temene hlavy a otvírá se nahoru                                                                                 

ČÁSTI TĚLA         velký mozek

ŽLÁZY    šišinka mozková /epifýza/

HORMONY         serotonin, melatonin

AROMATERAPIE               kadidlo – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry, lotos -jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.

KAMENY              ametyst, křišťál, celestin, jadeit, diamant, zlatý kalcit

SPÁNEK jen bdělý spánek

Vyživuje: mozkové žlázy, oči, celý organismus

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Tón: H

Mantra: ÓM /ÓM-SATJAM-ÓM/

Příslušný bůh: Šiva

Symbolické zvíře: Had /kundaliní/

Planeta: Neptun

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Harmonická funkce: V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života. vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost. Vyrovnané energie v 7. čakře znamenají přístup do nevědomí, do otevřenosti vůči vyšším energiím. Spojení s vesmírem, cítíme duševní sílu a vnitřní rovnováhu.

Disharmonické funkce: Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Nedostatek energie se projevuje nedostatkem životní radosti a nedostatečnou silou k činu a rozhodnutí. Je-li energie nadbytek, dochází k neukojeným citů, které vznikají následkem nerealizované energie, dochází k frustraci, depresím, destruktivním a nevypočitatelným myšlenkovým formám a vyjadřování. Alternativou k tomu je potom často útěk do množství aktivit, spojených s přáním mít co největší zodpovědnost a dokázat tak vlastní zdatnost. V tělesné úrovni se nedostatek energie projevuje formou častých migrén a silných bolestí hlavy. Také přehnaný strach před smrtí je někdy symptomem nevyvážené 7. čakry. Máme sklony k černé magii a proklínání, pověrčivosti, stahování se do ústraní a nezájem o světské bytí. Lidé s narušenou funkcí sedmé čakry potřebují láskyplné vedení, které jim pomůže znovu vnést do života světlo. Problémy spojené s nesprávným tokem energie v sedmé čakře se mohou projevovat depresemi a dalšími psychickými onemocněními.

Řeč těla: Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen, chybí radost ze života, často uniká z reality, je otupělý, cítí se vyčerpaný, není se schopen racionálně rozhodnout. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.

Nemoci spojené s korunní čakrou: Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence, chronická onemocnění a oslabení imunity, bolesti hlavy, nervové poruchy, ochrnutí, rakovina.

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry: Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života.

Tóny- Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost výjimečně bdělá a vnímavá. Vhodná je, ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.

Barvy- Korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá

Kadidlo – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry. Lotos – vůně lotosu vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.

Drahokamy-

Ametyst – dává živý klid, ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Podporuje meditaci a inspiraci..

Křišťál – vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo ducha i duši, podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády a dává novou energii.

Oko duše 6.čakra

ČAKRA   čakra čela, “třetí oko”, příkazová čakra, vnitřní oko, oko moudrosti

NÁZEV   ádžňa – vědět, vnímat

BARVA  indigově /tmavě/ modrá, žlutá, fialová

SMYSLOVÁ FUNKCE        všechny smysly a nadsmyslové vnímání

POLOHA              je uprostřed čela mezi obočím, jeden prst nad kořenem nosu, otvírá se směrem dopředu                                                         

ČÁSTI TĚLA         obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém, hormonální systém

ŽLÁZY    podvěsek mozkový – hypofýza

HORMONY         vasopresin /adiuretin/, pituitrin

AROMATERAPIE               máta peprná – osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezených myšlenkových struktur. Posiluje sílu koncentrace.

Jasmín – jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

KAMENY              indigově modrý safír, sodalit, ametyst, lapis lazuli, fluorit, nachový apatit, azurit

SPÁNEK spánek a bdělý spánek, 4 hodiny

Vyživuje: orgány hlavy, kromě toho toho je spojena s meridiány močového měchýře a střevního traktu

Symbol: lotos s 96 /2×48/ okvětními lístky – základní symbol kruh se dvěmi lístky ham a kšam

Tón: A – hláska I

Mantra: KŠAM nebo ÓM

Příslušná božstva: Paramašiva, Šaktí, Hakini

Planeta: Uran

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, intuice, moudrosti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.

Každé realizace v našem životě předcházejí myšlenky a představy, fantazie, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.

Harmonická funkce: Čakra funguje harmonicky i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech, sebevědomí, tvůrčí energie, síla představivosti, jsme otevřeni novým myšlenkám a přístupní změnám. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak poznání hlubokých fylozofických pravd. Pravděpodobně máš také dobře vyvinutu schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám. Možná někdy pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontáně uskutečňují.

Disharmonická funkce: Nejčastější projev této čakry je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti. Přináleží tu sobectví, narcismus, touha po moci, nezodpovědnost.

Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace, vlastní moci nebo uspokojení vlastních myšlenek. V takovém případě bývá ještě obvykle porušena čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy.

Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte však opravdový význam vnímaných obrazů a informací.

Nedostatečná funkce: Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomnětlivý Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

Řeč těla: Obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči zakrývající si oči rukama. V podstatě se lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie.Tito lidé jsou citlivý na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.

Nemoci spojené s třetím okem: Tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin. Poruchy koncentrace a učení, máme strach z pocitu ztráty smyslu, jsme pověrčiví a může tu být duševní pomatenost.

Jak očistit a harmonizovat čakru

Účinky přírody: Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Tento zážitek otevírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření.

Tóny- Všechny zvuky, které otevírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky jsou vhodné k harmonizaci a oživení šesté čakry. např. skladba v hudbě New age. Tímto způsobem také působí některá klasická díla např. J.S. Bach.

Barvy- Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje temně modrá barva (indigo). Dává vnitřní klid, jasnost, a hloubku, posiluje a uzdravuje smysly a otevírá je jemnějším úrovním vnímání.

Drahokamy-

Lapis lazuli – dává hloubkovou radost ze zázraku života a vesmíru. Zprostředkovává duši zážitek z kosmu a otvírá ji věčnému životu. Vede tvého ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a pomáhá k poznání vyšších souvislostí.

Indigově modrý safír – otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám.Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.

Sodalit – rozjasňuje rozum, vede ho k hlubokým myšlenkám. Dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá odstraňovat zavedené způsoby myšlení. Dává důvěru a sílu zastávat vlastní názory a přináší ideje a poznatky do běžného života.

Komunikace skrze boha- čakra 5

ČAKRA   krční čakra, komunikační centrum

NÁZEV   višuddha – čistit

BARVA  světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá

ELEMENT            éter – symbol dálek, prostoru a čistoty

SMYSLOVÁ FUNKCE        sluch

POLOHA              je mezi krční jamkou a ohryzkem, je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         oblast krku/šíje, týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže                 

ŽLÁZY    štítná žláza, žláza příštítných tělísek

HORMONY         thyroxin

AROMATERAPIE               šalvěj – čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuhliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe – eukalyptus. Čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.

Olej – směs pro koncentraci – přírodní éterický olej

KAMENY              chalcedon, modrý akvamarín, avanturín, achát, modrý fluorit, lapis lazuli, tyrkys, chalcedon, celestín, modrovrstvený achát, aqua aura

SPÁNEK na obou bocích, 4 – 5 hodin

Vyživuje: dýchací orgány, krk, čelisti, hrtan, jícen, hltan, průdušnice, hlas, krční páteř, šíje, ramena, orgány sluchového aparátu, kůži.

Symbol: lotos se šestnácti okvětními lístky

Tón: G – hláska: E

Mantra: HAM

Příslušná božstva: Sakiní, Sadašiva

Symbolická zvířata: Bílý slon

Planeta: Mars

Pátá čakra je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace, přispívá k uvědomění slov, inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mentální energií, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše – smích, pláč, pocity, radosti strachu, vzteku, lásky, přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimikou, uměleckými projevy /tanec, kreslení, hudba…/ Vyjadřujeme jí naší vlastní pravdu a svou nezávislost na druhých.

Harmonická funkce: Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujeme otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky, do popředí se vkrádá harmonické vědomí našeho Já. Jsme schopni přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Máme schopnost vyjádřit tvořivě sebe samého s celou svou osobitostí, ale umíme stejně tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máme dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Nenecháváme se ovlivňovat nebo „předělávat” jinými lidmi, zachováváme si naopak svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Máme schopnost učit se a koncentrovat, racionálně myslet a rozlišovat mezi pravdou a lží. Mluvíme a vyjadřujeme se sebejistě a bez obav. Umožňuje proniknout hluboko do světa zvuků – slov a hudby.

Disharmonická funkce: Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. Bude vám zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevujete své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřete ve své intelektualitě. Místo toho se pokoušíte vše zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými skutečně skrýváte svou skutečnou podstatu. Vaše řeč je buď neuhlazená a hrubá, nebo spíše věcná a studená. Možná i koktáte. Váš hlas je poměrně silný, vaše slova, ale nemají hlubší význam, toužíte po moci. Nesnesete, abyste působili dojmem slabocha a pokoušíš se stát za každou cenu silným, toužíte po slávě a hodnocení. Tak se dostáváte pod velký tlak, výsledek je ten, že se schováváte do krunýře, vystrčíte ramena a schováte hlavu mezi ně, aby jste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo novým útokem. Unikáte z reality různými záminkami či dokonce závislostmi. Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí. Tvé vnitřní poznání se neodvažuješ nikomu ukázat a projevovat ho. Toto poznání se, ale někdy domáhá projevu, můžou tak vzniknout básně, obrazy, písně.

Nedostatečná funkce: Při nedostatečné funkci páté čakry upadáte do těžkostí, jak se projevit, vyjádřit, představit. Držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření, nebo mluvíte jen o nedůležitých věcech. Když se musíte projevit máte jakoby knedlík v krku a váš hlas je stísněný. Ještě častěji než v disharmonické funkci zde častěji nacházíme koktání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte co chcete. Nemáte přístup k vaší duši a jejím poselstvím a a ni důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastává celkové ztuhnutí. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíte život a vyjadřujete svůj potencionál, je velmi úzký, jedinou realitu považujete vnější svět.

Řeč těla: Stáhlo se mi hrdlo, Mám v krku knedlík, zadrhnutí hlasu, když se narazí na něco nepříjemného. Sklon k červenání, ostýchavost, strach z izolace, strach z vlastního názoru. Lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku nebo mají vysoký límec, šátek, šálu. Do oblasti krční čakry patří také uši, lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.

Nemoci těla: Astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí, sluchové potíže, ušní šelesti, horní cesty trávicí soustavy, afty, zuby a dásně, mentální anorexie, roztroušená skleróza, potíže v oblasti krční páteře, poruchy řeči – koktání.

Příroda- Jasná a průhledná modrá barva bezoblačného nebe nebo mořská voda vyvolává rezonanci v tvé krční čakře. Abyste mohli plně vnímat lehněte si v přírodě a pozorujte modrou oblohu. Pocítíte jak vaše úzkosti a fixace se postupně v krční čakře a jejím dosahu uvolní. Zrcadlení modrého nebe na vodní hladině působí na tvé pocity osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln bude přinášet poselství tvých skrytých emocí.

Tóny- Hudba a zpěv na horní harmonické tóny, sakrální a meditativní zpěv působí na krční čakru oživujícím dojmem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má hudba New Age s dozvukem /ozvěnou/.

Barvy- 5. čakře přináleží jasná modrá barva. Tato barva dává klid a otevírá duchovní inspiraci.

Drahokamy –

Akvamarín – světle modrá barva akvamarínu má povzbuzující účinek na duši. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno do duše. Vlivem akvamarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé síly. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku.

Tyrkys – pomáhá vyjadřovat duchovní idey a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.

Chalcedon – působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otevírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebe výrazu slovem a písmem.

Čakra Lásky 4

ČAKRA   Čakra srdce, srdeční centrum

NÁZEV   anahata – neporažená, nepoškozená

BARVA  zelená, růžová a zlatá

ELEMENT            vzduch

SMYSLOVÁ FUNKCE        hmat

POLOHA              uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

ŽLÁZY    brzlík – který je ovlivňován čtvrtou čakrou, hraje důležitou roli v systému obrany-schpopnosti lidského těla. Tato čakra působí přímo na  dozrávání lymfocytů. 

HORMONY         thymohormon

AROMATERAPIE               růžový olej – jeho něžné láskyplné srdce hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.

KAMENY              růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, aventurín, sugilit

SPÁNEK na levém boku, 5 – 6 hodin

Vyživuje: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Symbol: lotos s dvanácti okvětními lístky – kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chám, jam , jham, njam, tam, tham

Tón: F – hláska A

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Isa, Kakini

Symbolická zvířata: Antilopa, holub, ptáci

Planeta: Jupiter

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzické – emoční centra se třemi horními duchovními. Nacházíme zde schopnosti empatie, soucitu, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní “ano” naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíš-li nějakou bolestí, nebo nemocí, můžeš pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Aktivujeme ji pohledem na les, neporušenou panenskou přírodu, louky a pole.

Harmonická funkce: Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat tvůj svět, sjednocovat a usmiřovat.Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota josu pro vás samozřejmostí.

Disharmonická funkce: Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste i odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní. Bezcitnost, něha vás přivádí do rozpaků.

Řeč těla: Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma rukama na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak, kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal z jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.

Účinky přírody: Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.

Účinky zvuků: Každá klasická hudba.

Účinky barev: Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzuje pocit lásky a něhy.

Účinky drahokamů:

Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibrace, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Tvá duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.

Turmalín – růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce.

Kunzit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.

Smaragd – je to kámen všeobjímající lásky, posiluje a harmonizuje lásku, dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.

Nefrit /Jadeit/ – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu, podporuje klidné sny

ČAKRA   Čakra srdce, srdeční centrum

NÁZEV   anahata – neporažená, nepoškozená

BARVA  zelená, růžová a zlatá

ELEMENT            vzduch

SMYSLOVÁ FUNKCE        hmat

POLOHA              uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu

OTÁČENÍ             u ženy se otáčí doprava a u muže doleva

ČÁSTI TĚLA         srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

ŽLÁZY    brzlík – který je ovlivňován čtvrtou čakrou, hraje důležitou roli v systému obrany-schpopnosti lidského těla. Tato čakra působí přímo na  dozrávání lymfocytů. 

HORMONY         thymohormon

AROMATERAPIE               růžový olej – jeho něžné láskyplné srdce hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.

KAMENY              růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, aventurín, sugilit

SPÁNEK na levém boku, 5 – 6 hodin

Vyživuje: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Symbol: lotos s dvanácti okvětními lístky – kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chám, jam , jham, njam, tam, tham

Tón: F – hláska A

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Isa, Kakini

Symbolická zvířata: Antilopa, holub, ptáci

Planeta: Jupiter

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzické – emoční centra se třemi horními duchovními. Nacházíme zde schopnosti empatie, soucitu, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní “ano” naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíš-li nějakou bolestí, nebo nemocí, můžeš pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Aktivujeme ji pohledem na les, neporušenou panenskou přírodu, louky a pole.

Harmonická funkce: Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat tvůj svět, sjednocovat a usmiřovat.Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota josu pro vás samozřejmostí.

Disharmonická funkce: Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste i odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní. Bezcitnost, něha vás přivádí do rozpaků.

Řeč těla: Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma rukama na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak, kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal z jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.

příroda- Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.

Každá klasická hudba.

tóny- Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzuje pocit lásky a něhy.

drahokamy-

Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibrace, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Tvá duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.

Turmalín – růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce.

Kunzit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.

Smaragd – je to kámen všeobjímající lásky, posiluje a harmonizuje lásku, dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.

Nefrit /Jadeit/ – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu, podporuje klidné sny

Inkarnační čakra 3

ČAKRA   Čakra solar-plexu, čakra pupku

NÁZEV   Manipura – zářivý klenot

BARVA  žlutá, zlatožlutá

ELEMENT            oheň

SMYSLOVÁ FUNKCE        zrak

POLOHA              přibližně dva prsty nad pupkem, v břišní dutině, mezi prvním bederním obratlem a dvanáctým bederním obratlem   otvírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         spodní část zad, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, tenké střevo, dutina břišní, žlučník, vegetativní nervový systém

ŽLÁZY    slinivka břišní, játra Slinivka produkuje četné trávící enzymy, vylučuje inzulín a ovlivňuje regulaci matabolismu cukrů.

HORMONY         insulin /žluč/

AROMATERAPIE               levandule – levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivitu třetí čakry, rozmarýn – rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry, oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednání , bergamot – vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamont, v sobě mají mnoho světla. Jeho vůně posiluje životní energie. Dodává sebedůvěru a sebejistotu.

KAMENY              tygří oko, jantar, topas, citrín, růženín, avanturín, malachit, záhněda, sluneční kámen, žlutý jadeit, fluorit, zlato 

SPÁNEK na zádech, 7 – 8 hodin

Vyživuje: játra, slezinu, zažívací orgány

Symbol: lotos s deseti okvětními lístky da, dha, na, ta, tha, da, dhá, na, pa, pha

Tón: E – hláska: otevřené O

Mantra RAM

Příslušná božstva: Lakiní, Agni, Rudra

Symbolická zvířata: Skopec

Planeta: Mars

Třetí čakra je sídlem emocí – síly, moci, sebekázně, hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Čakra přestavuje naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě toho vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke třetím lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud, jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost trvalých vazeb a mezilidské vztahy. Čakrou vnímáme přímé vibrace ostatních lidí, když cítíme hrozící nebezpečí- čakra se stáhne, což je obranný mechanismus. Nenastává to, ale v případě, máme-li hodně světla v sobě, které vytváří kolem nás ochranný obal.

Harmonická funkce: Třetí čakra, když je otevřená a funguje harmonicky, máte v sobě pocit míru, vnitřní harmonie, jste spokojeni s postavením v životě, cítíme soucit s druhými. Můžete být sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektujete přání a pocity druhých. Máte v sobě jas, který obklopuje i vaše tělo, chrání vás před negativními vibracemi a vyzařuje do vašeho okolí. Máte-li navíc otevřenu šestou a sedmou čakru, poznáváte, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se vám přání, protože jste úzce spojeni se silou světla. Co si přejete přitahujete jako magnet. Jste plně empatičtí, senzibilní. Aktivujeme ji pohledem do slunce, rozkvetlá řepková pole či jarní pohled na rozkvetlou louky pampelišek, otevřeného ohně.

Disharmonická funkce: Při jednostranném vlivu, nebo chybné funkci třetí čakry. Všechno má být podle vašeho názoru, chcete ovládat svůj svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíte, že jste k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jste zažili mnoho uznání a potvrzení sebe sama, proto jsi si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, která se vám nedostávala a kterou teď hledáte ve vnějším světě. Chybí vám vnitřní uvolněnost, připadá vám těžké vypřáhnout a uvolnit se, jste citově chladní, lítostiví, sentimentální, žárlivost, bezohlednost, spontánnost.. Také lehce vybuchnete, ve své podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, které jste během času spolykal bez dalšího zpracování.

Nedostatečná funkce: S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíte často bez odvahy a poražený. Všude vidíte překážky, které se vám stavějí do cesty. Rozvoj osobnosti byl již pravděpodobně v dětstvím poškozen. V obtížných situacích máte houpavý strach v žaludku nebo jste nervózní, máte těkavé jednání. Neobvyklé zážitky vám přinášejí strach a neklid.

Řeč těla: Solar plexus je čakra, která nejčastěji potřebuje ochranu, protože touto čakrou člověk vnímá změny vibrace v atmosféře, zvlášť pokud se týkají emocí. Ruce překřížené na žaludku mohou znamenat rozvážnost, ale i  že je vám někdo nesympatický. V tomto případě ukazuje na potřebu ochránit se před člověkem.

Nemoci spojené se Solar plexem: Cukrovka, zánět slinivky břišní, nemoci jater, žaludku, trávicí problémy, žlučové kameny, dvanácterníkový vřed, kýla, jícnový reflex, slezina, celiakie – tenké střevo. Nadváha, bolesti v zádech v bederní oblasti páteře, nervová onemocnění, artritida. Chybí sebevědomí, odvaha, všude vnímáte překážky, předrážděnost.

Účinky přírody: Zlaté světlo Slunce, koresponduje se světlem, teplem, silou čakry solar-plexu. Pozorování ozářeného pole zralého obilí nebo řepky vám dá zážitek hojnosti a odezvy na teplo a sílu Slunce.

Účinky hudby: Třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita orchestrální hudba. Při hyperaktivitě je vhodná každá uvolňující hudba.

Účinky barev: Třetí čakru posiluje aktivuje žlutá sluneční barva. Oživuje nervovou činnost a myšlení, podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu únavy, dává veselost, volnost, uklidňuje duševní problémy a onemocnění.

Účinky drahokamů:

Tygří oko  – podporuje vnější a vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznat vlastní chyby a těžit z nich.

Jantar  – dává teplo, naději, radost, ukazuje jak život realizovat, propůjčuje šťastnou ruku při podnikání. V tělesné rovině očišťuje organizmus, vyrovnává trávicí systém, posiluje a čistí játra.

Topas – zlatožlutý topas tě naplňuje silou slunce, prohlubuje vědomí, bdělost, jasnost, radost živost. Zbavuje zatěžujících pocitů, temných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a podporuje tělesné trávení. Citrín – poskytuje pohodu, teplo, živost, jistotu a naději, pomáhá zpracovat životní zážitky a integrovat je do osobnosti. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost, podporuje při uskutečňování cílů.

Vztahová čakra č.2

NÁZEV   Švadhisthana – sladkost

BARVA  oranžová

ELEMENT            voda

SMYSLOVÁ FUNKCE        chuť

POLOHA              Druhá čakra se nachází uprostřed mezi pupíkem a spodním koncem páteře, nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté /krev a její oběhový systém, míza, sperma, trávicí šťávy atd./           

ŽLÁZY    varlata, vaječníky, prostata, u žen i regulace cyklu – na funkci zárodečných žláz závisí produkce zárodečných  buněk a pohlavních hormonů. Prostřednictvím svého vlivu na zárodečné buňky působí druhá čakra také na pocity a nálady.

HORMONY         estrogen, testosteron

AROMATERAPIE               ylang-ylang je jedno z nejznámějších afrodiziak. Otvírá se smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně dává pocit bezpečí. Nahromaděné a zadržované emoce se rozplynou. Santal používá se na zlepšení sexuality. Povzbuzuje fantazii a probouzí radost z činnosti.

KAMENY              oranžový avanturín, karneol, ohnivý opál, medový opál, medový kalcit, sluneční kámen.

SPÁNEK poloha embrya, 8 – 10 hodin

Vyživuje: střední trakt, ledviny, močový – pohlavní systém

Symbol: lotos se šesti okvětními lístky -bam, bham, mam, jam, ram, lam

Tón: D – uzavřená hláska O

Mantra: VAM

Příslušná božstva: Višnu, Rakini

Symbolická zvířata: Ryba, mořští živočichové, krokodýl

Planeta: Venuše

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, naší kreativity, kterou projevujeme skrze pocity a tvořivého jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očišťuje to se projeví v oblasti detoxikační a vyměšující. Na úrovni duševní To prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů. 

Harmonická funkce: Harmonická funkce se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity, vitalitou, tvořivostí, léčivou energií, vášní a radosti ze života. Tělesná vitalita, přirozená radost a léčivá energie Jste vůči lidem a hlavně kvůli druhému pohlaví přirozená/ý a otevřená/ý. Sexuální spojení s druhým člověkem je radost a láska v jednom. Aktivujeme ji pohledem na na měsiční svit a tekoucí vodu.

Disharmonická funkce: Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to, ale také nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti v dětství.  Jiný možný následek tohoto přístupu je, že používáte sex jako drogu. To znamená, že jste správně nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a použili je nesprávným směrem. Často inklinujete k závislostem, chtíči na sexu, drogách, alkoholu, kterým si lásku nahrazujete. Jste agresivní a tíží vás nutkavý vztek, máte pocity viny a strach ze ztráty, častá žárlivost.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství. Možná vám chyběli dotyky, mazlení a něžnosti. V pubertě jste deroucí se sexualitu zablokovali, potlačili. Možná to zapříčinila malá sebedůvěra. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. 

Řeč těla: Rozhodující oblast je křížová čakra. Představuje schopnost tvořit a mít prostor k tvoření. Položení rukou do oblasti podbřišku může být výrazem strachu z citového ranění a nebo odmítnutí. Tyto věci je třeba mít na paměti, když jednáme s někým, jehož řeč těla má vztah ke křížové čakře. Takový člověk potřebuje prostor spojený s nepodmíněnou láskou, aby se mohl plně projevit. 

Nemoci spojené s druhou čakrou: Dráždivý tračník, menstruační cyklus, premenstruační syndrom, menstr. krvácení, cysty na vaječníkách, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty. Problémy v mezilidských vztazích, nepřijímání druhého pohlaví bez podmínek, nedostatek sebeúcty,  neprůchodnost emocí a sexuální chladnost, přehnané sexuální fantazie.

Účinky přírody: Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc obzvlášť v úplňku, stimuluje pocity. Tiché posezení u čisté vodní hladiny, koupel v ní nebo pár doušků čistého pramene pomáhá očistit tvou duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život mohl zase volně proudit. 

tóny: K aktivování se hodí plynulá hudba, vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Ke zklidnění čakry naslouchejte zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody, vodotrysku, nebo meditační hudbu se zvuky přírody. 

Barevnost: Druhou čakru aktivuje jasná oranžová barva, která zprostředkovává oživující energii. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků. 

Pojďme se probudit

V tomto článku vám povím něco o čakrách jak s nimi pracovat jak nám pomáhá čištění na náš zdravotní stav, jaké mantry se používají k jednotlivým čakrám a jaké tony a kameny léčí naše tělo, duši, mysl.

ČAKRA   Základní čakra, čakra kořene

NÁZEV   Muladhara /ze Sanskritu: mula a adhara/ – kořen a opora

BARVA  červená

ELEMENT            země

SMYSLOVÁ FUNKCE        čich

POLOHA             

Kořenová čakra se nachází na spodním konci páteře, je mezi konečníkem a pohlavními orgány, je spojena s kostrčí a otvírá se směrem dolů.

ČÁSTI TĚLA         vše pevné – tzn. kosti, zuby, páteř, nehty, tlusté střevo, prostata, tvorba krve, stavba buněk, konečník, nohy, chodidla

ŽLÁZY    Nadledvinky – prostřednictvím nadledvinek působí tato čakra na tvorbu tělu vlastnímu hormonu kortizonu a také produkci adrenalinu a noradrenalinu. Ovlivňuje odolnost proti stresu, přecitlivělosti či alergii.

HORMONY         Produkují adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo připravené k akci a může okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Také mají vliv na vyrovnávání teploty v těle.

AROMATERAPIE               Hřebíček – olej hřebíčku pomáhá při uvolňování nahromaděné energie v základní čakře. Podporuje schopnost uvolňovat všechny úzkostně struktury vzniklé z ochrany a bezpečnosti, a otevřít se tak čerstvým energiím.

Cedr – vůně cedru spojuje se zemitými silami a podstatou přírody, dodává klid a bezpečí.

KAMENY              achát, krvavý jaspis, hematit, kalcit, záhněda, býčí oko, tygří oko, rubín, granát český, granát čínský, červený korál, heliotrop, rodochrozit, karneol  

SPÁNEK

na břiše, 10 – 12 hodin

Vyživuje: tlusté střevo a pohybový aparát

Symbol: lotos se 4 okvětními lístky – vam, am, sham, sam

Tón: C – hláska U

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Bráhma, Dakini

Symbolická zvířata: Slon, býk, vůl

Planeta: Merkur

Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává nám životní sílu prosadit se, vytrvat a přežít. Převádí kosmické energie na tělesno – pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie země do celého našeho systému. Působí na budování existence, materiální zabezpečení a uchování si vlastního druhu rodiny. První čakra je životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry, spojení se Zemí a přírodou. Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život, přináší nám prvotní důvěru, odolnost, důraz. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní rovnováhu. Pokud čakra je otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a jejími tvory, vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při zablokování nebo uzavření čakry je tělesná konstrukce slabá a máme málo duševní síly a sebedůvěry. Aktivujeme ji pohledem na ranní červánky a podvečerní sumrak, pohledem do ohně či čevené pudy.

Harmonická funkce: Je-li první čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváte hluboké osobní spojení se Zemí a jejími tvory, spokojenost, vitalitu, stabilní a vnitřní sílu, materiální jistotu. Cítíte se být zařazeni do přirozeného běhu života a její součástí, jsme šťastni. Máme schopnost se prosadit, jsme odolní, vytrvalí. Zažíváte zemi, kde můžete dostat všeho co je zapotřebí – jídlo, bezpečí, ochranu… Tím se otevíráte zemi a vše co se vám dostává přijímáte s vděčností.

Disharmonická funkce: Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží vaše myšlení jen kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků … jídla, alkoholu, sexu. To co se vám líbí chcete také vlastnit, aniž by jste přemýšleli o následcích. Zároveň vám může být velmi zatěžko otevřeně brát i dávat. Máte tendenci se pojistit. Neschopnost něčeho se vzdát je nezřídka vyjádřena ve formě zácpy a tloušťky. V extrémních případech jednáte předrážděně a hněvivě, zuřivě či agresivně. Nesmírné prosazování vlastních přání. Jste egoističtí, sobečtí, leniví a máte existenční obavy.

Nedostatečná funkce: Máte málo tělesné a duševní síly na překonávání problémů. Mnoho věcí vám způsobuje hodně starostí, ztrácíte půdu pod nohama, chybí vám síla se prosadit, můžete pociťovat velký strach,  nedostatek energie, nejistota hlavně o přežití a hmotné zabezpečení, toužíte po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný Proto vám život připadá jako břímě ne jako život. Nezdravé ztahy čověka k Zemi a přírodě.

Tělo nám vždy něco říká, to něco je bolest těla, abychom si uvědomili co nám tělo říká- Základní čakra je umístěna v oblasti křížové kosti, kostrče, konečníku. Když se někdo necítí bezpečně nebo pociťuje úzkost, je běžné, že si tuto oblast chrání rukama nebo nohama. Obtočené nohy kolem sebe značí hlubokou nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Tito lidé mají často obranné postavení, odmítají nové myšlenky, které by jim mohli otřást jejich vratkým životem. Nevyrovnanost také můžete vidět u lidí, kteří nejsou schopni klidně stát nebo posedět. Je to výraz jejich pocitu, že neumějí pevně stát na zemi. také oblasti, kde se v těle nadměrně ukládá tuk, vyjadřuje potřebu ochrany v těchto místech. Velký zadek znamená přání být ochraňován v bezpečí, silné nohy /hlavně u žen/ slouží jako zátěž někomu, kdo tu ve skutečnosti nechce být a odráží nejistotu a přecitlivělost.

příčiny nemocí spojené s čakrou první-Zácpa, hemeroidy, zánět tlustého střeva, střevní onemocnění – průjem, chladné neprokrvené prsty u nohou a rukou, frekvence močení, zánět močového měchýře, ledvinové kameny, hypertenze, hypotenze, impotence, vrozené deformace chodidel, obezita, strachy – obavy – pocit bezmoci, nejistoty, pochybnosti sami o sobě, ztráta koncentrace, hněv, deprese…

tony- Je vhodná monotónní hudba se silným zdůrazňovaným rytmem.

barevnost- Aktivujte se jasně svítící červenou barvou.

typy kamenů-drahokamů, které pomáhají s léčením:

Achát – podporuje vážnost, pevnost, vyrovnanost, pomáhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člověka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně na rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s jeskyňkou krystalickou uprostřed, poskytuje rostoucímu životu v tobě bezpečí a ochranu /ať tělesnému nebo duchovnímu/. Dodává důvěru, ulehčuje porod.

Hematit – dává pevnost, sílu, působí stavebně na tělo, mobilizuje skryté síly, pomáhá při stavech slabosti a podporuje uzdravování po nemoci.

Krvavý jaspis – zeleno-červený jaspis tě spojuje s elementární silou země. Učí nesobeckosti, skromnosti, posiluje krev, půjčuje vitalitu, stabilitu, trpělivost. Pročišťuje tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí.

Granát – dává životní sílu, vůle, úspěch. Povzbuzuje sexualitu. Pomáhá při nemoci pohlavních orgánů, posiluje krevní oběh

Červený korál – dodává životní sílu a energii, podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a pružnost.

Rubín – energie, harmonie mezi tělesnou a duševní láskou, což přináší nové zážitky, čistí pleť