Muž je strážcem prostoru

Muž je strážcem prostoru. Pro jasnou představu vám ukáži, jak funguje mužský a ženský princip na příkladu s pomocí užití posvátné geometrie. Představte si, že nakreslíme na zem protínající se kruhy, vesicu piscis a do nich přímé čáry, které vytvoří trojúhelníky a čtverce. Aniž byste teď viděli výsledný obraz, představte si, že pokud nakreslíte, či vystavíte na zemi tyto tvary posvátné geometrie, muž se postaví na místo průniků přímých čar, do rohů, do spojení dvou linií. Sám má tendenci postavit se tak, aby viděl prostor před sebou. Aby vnímal celou situaci a viděl odkud co přichází – vidí směr, cestu, linie. Velmi přirozeně si vezme tento prostor za svůj a začne jej chránit a střežit.


Je-li muž ve své síle, stojí na místě klidně a relaxovaně.


 Je-li muž ve své síle, stojí na místě klidně a relaxovaně. Je  sice plně připravený do akce, ale ne dříve než ona skutečně přijde. Nevyvolává akci, či spor a to ani svými myšlenkami. Naopak je velmi uvolněný a pohled do prostoru, který pak je přirozeně vyplněn ženou a dětmi jej fascinovuje a on si užívá  této energie a situace. Takový stav je pro něho podporující a i vyživující.

Takto to funguje i v rodině a v domácnosti.  Muž má pozornost na prostoru, ochraňuje a střeží území, přináší domů “hojnost,“ “potravu.“ Muž pozoruje toto své teritorium, pozoruje co se děje okolo něho a uvniř. Je připraven na akci, mělo by mu být vlastní, chtít věci řešit a vyřešit. Je-li ve své síle, pak chce svou energií konat.

U ženy je to jiné. V ženě se odehrává mnoho věcí naráz. Pocity a logické spoje, intuitivní vhledy a AHA efekty jsou k dispozici současně. Její vnímání není lineární a tedy pro muže těžko pochopitelné. “Jak jsi se z úvahy o tom jakou barvu dáme na stěnu tak rychle dostala ke svačině našich dětí ve školce?”  “Snadno:).” Toto je ženská kvalita a ženská dovednost.

Je-li žena ukotvená a spojená se Zemí její vnímání je velmi silné a záběr může být velmi široký. Ona uvnitř sebe tomu všemu rozumí, její obrazy jsou jasné a srozumitelné, spoje “logické”. Pokud by to, ale měla přednést svému muži, jemu se může zdát, že toho je až moc, že by mu z toho praskla hlava a může jí nabádat k tomu aby zvolnila. Může mu to připadat jako přehlcený počítač. To nedá vydržet.

Ano, je-li žena spojena se Zemí a se sebou její vnímání je velmi silné a kvantové. Vnímá, jakoby svá čidla měla rozprostřena všude v prostoru a chytá vše co přichází. Občas je toho moc. To, co je vnímáno, je velké. Vnímá a cítí svou bolest ze svých iluzí, kterými každý na Zemi procházíme. Vidí sebe sama v různých situacích, kde není ještě plně svobodná, uvědomuje svou krásu, volnost i momenty, kde je závislá.

Stejně jako každého jiného ji zasáhne, když uvidí své slabé místo, své závislosti na ostatních, své nezpracované lekce. K tomu může vnímat a cítit bolest matky Země, volání jiných bytostí o pomoc a může se tím cítit unavená a zmatená.

Ne vždy víme co dělat, i když se projev může zdát suveréní.

Žena pro svou úlevu a vyčištění od velkých emocí a bolestí používá své tělo. A mnohdy pláče… pláče … A je-li v tu chvíli na blízku její muž, nechť otevře svou náruč, svůj prostor, který umí strážit a dovolí jí v něm být.

Ať jí dovolí do prostoru vejít a spočinout.

Ať jí dovolí pobýt tam, jak dlouho ona sama potřebuje. Ať je plně přítomen jejím emocem, ač se s nimi nespojuje. Jsou její. Ona se s tím vypořádá. Ona je na to dost silná, ale v této chvíli potřebuje cítit, že není opuštěná. Ona ví, že to musí zvádnout sama a zvládne – ale muži netuší, jak velkou podporou a pomocí jsou právě v této chvíli. Jak velké to pro ženu je být držena v náruči BEZPEČNĚ. Ne tak, že po mně bude něco chtít. Ať milování, sex či zda se bude pokoušet mne roztýlit.

Pro muže tohle není snadné. Rád by pomohl. Pokud není vědomý a toto nezná, má tendenci něco dělat. Rychle něco udělat. Rychle ji z takové bolesti vytáhnout. Ale on si neuvědomuje, že i pro něho je zde velmi vzácný okamžit, že u toho může být.

Mohl by snadno minout ten moment, kdy je mu ukazována probíhající bolest, kdy je na dotek s ukazovanou zranitelností. Kdy je v kontaktu s největší odvahou lidí – ukázat svou bolest.

Zranitelnost je velká síla.

Tomu, kdo jí umí přiznat sám sobě, dává obrovskou sílu a moudrost. Vše co se nám v životě děje, může přinášet možnosti bolesti a ztráty. Tato skutečnost je tu stále.

Pokud například milujete a dojde ke zklamání, máte možnost se napříště chránit. Po této zkušenosti se můžete rozhodnout nedat své city najevo. Uzavřít své srdce a již lásku neprojevit… tím, ale přestanete žít. Nebo budete napříště milovat stejně… se stejnou hloubkou, velikostí a naplno. Ale s tím rozdílem, že víte, že můžete být zraněni a velmi vás to může bolet. Vaše zranitelnost je obnažena. Dáváte se cele a můžete být i zraněni. Ale odpovězte si sami – co vyžaduje větší odvahu?

Pro muže bývá zprvu těžké být přítomen pocitům a emocím. A to jak u sebe – tak u kohokoli jiného. Často si sám není vědom svých pocitů, či si nimi ještě neví rady.  Mnohokrát jako klučík mohl slyšet: “Nebreč, kluci nebrečí!” Což je pro mne jedna z nejhorších vět, kterou malí chlapci slyší.

Jak daleko je pak držíme od toho aby si uvědomovali své pocity a míru své bolesti. Kdy pak vědí, že mají říci dost, tohle se mi nelíbí, když mají od dětství pocit, že musí všechno vydržet a ten kdo vydrží nejvíc je nejlepší. Opak je pravdou. Ani ženy a tím spíš muži tu nejsme od toho, abychom toho tolik vy_drželi.

Máme tím jen projít. Projít zkušeností. Zjistit jaké to je?  Jaké to je být smutný? Jaké to je, cítit marnost či opuštění?  Chápejte, že je pro muže těžké, držet ženu v náruči, která pláče upřímnou bolestí z hlouby svého srdce, pokud sám jako dítě slyšel, nebreč, kluci nebrečí.

Rodiče ho drželi dál od pláče, zakazovali mu plakat, říkali, že se to nehodí – a teď u toho má být???? Jaké to je držet ženu v náruči, která prožívá hlubokou bolest a nechat jí to zažít A ZŮSTAT U NÍ, ZŮSTAT S NÍ, BÝT U TOHO, i když nemohu nic dělat. Je to větší než já. Ale vybrala si mne, v důvěře plakat v mé náruči.


Síla náruče je obrovská.


Síla náruče, která miluje je obrovská, síla objetí, které chrání a nesvazuje je nedocenitelná. V tomto momentu dvou lidí je vše… muž tím říká jsem u tebe, neopustím tě a mohu být blízko, když ti je zle. Neuteču od toho, spolehni se, že ti dovolím tím projít a budu tady. Je-li v síle, je-li dospělý toto dokáže.

 A co tím říká žena? Vybrala jsem si v důvěře TEBE.

Akáša, kniha života

Kronika Akáša je jedinečné úložiště informací o všem, co bylo, je a dost možná bude, je zcela mimo prostor a čas, jak je běžně chápeme a dostat se tam lze jen mentální cestou. Tato kronika je slovy vyjádřeno kolektivní knihovna života na planetě Zemi. Je to souhrn činů, myšlenek a zkušeností všech živých bytostí napříč časem. V Akašických záznamech je však minulost, přítomnost i budoucnost zahrnuta v jednom velkém věčném TEĎ.

Jak víme, energie se nikdy nikam neztrácí a veškeré naše činy i události jsou zaznamenány. Akášické záznamy jsou dimenzí vědomí, která obsahuje záznam každé duše a její pouti. Obsahují vše, co si kdy duše pomyslela, řekla a vykonala. Zahrnuje i její budoucí možnosti. Během procesu vstupu do Akášických záznamů přecházíme ze stavu běžného lidského vědomí do stavu univerzálního Božského vědomí, kde si na všech rovinách uvědomujeme svou jednotu s Bohem. Záznamy slouží lidstvu po celý jeho vývoj, protože nám umožňují v námi zvládnutelné míře přijímat Božské osvícení a zapojit ho do své lidské zkušenosti.

Akáša je slovo ze sankrstu a znamená elementární hmota, z níž jsou utvořeny všechny další věci. Akášické záznamy jsou řízeny a spravovány skupinou nehmotných bytostí, nazývaných vládci záznamů. Ti se starají o bezpečí a soudržnost záznamů, ale též určují, kdo může získat oprávnění ke „vstupu“ a jaké informace mohou být sděleny. Každý má možnost (pokud je toho schopen) nahlížet do svých vlastních záznamů, avšak nahlížet do záznamů jiných lidí je třeba s jejich svolením a nebo z těch nejčistších důvodů a s povolením strážců záznamů. Nečisté a nízké úmysly mohou vést jen k tomu, že pro příště nám bude vstup do této dimenze zapovězen.

Práce v Akášických záznamech vyžaduje pochopení a přijetí představy převtělování. Z pohledu kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. Je zde archiv každé duše, průběh její existence ve všech životech, včetně období, kdy byla mimo fyzické tělo.

Vstup do Akáši neslouží k předvídání budoucnosti, ale k hlubšímu pochopení souvislostí, které nám umožní, vytvořit naši budoucnost coby osvícených a láskyplných bytostí. Budoucnost mocných stvořitelů, kterými ve skutečnosti všichni jsme.

Zlepšení stavu imunity pozitivními emocemi

Chcete-li najít nový,lepší způsob,jak reagovat v náročných situacích,požádejte andělské léčitele,aby pracovali s vaším energetickým tělem a tím posilovali vaší imunitní soustavu.Zklidněné emoce,podporované touhou necítit žádnou vinu,spolu s vůlí pomáhat světu a uzdravovat ho,vám přinesou vnitřní harmonii,která posílí vaší imunitní soustavu.

Radostné, optimistické a povzbudivé pocity plné sebedůvěry a odvahy jsou léčivé: navracejí mládí celému vašemu tělu,. Ani tak běžné choroby jako nachlazení a bolesti v krku se u vás pravděpodobně nezdrží ,cítíte-li se spokojení a veselí.

Dobrá nálada podporuje zdravý smysl pro humor, radost ze života a pozitivní životní naladění. Dokážete s důvěrou přijímat všechno, co přijde. I když jsou vaše emoce klidné a stabilní, pro vaši imunitní soustavu je důležité, abyste si našli čas, kdy se naprosto uvolníte zábavou a něčím, co vás potěší.

Dělejte si radosti, smějte se a bavte se každý den.Začněte tím,že si uděláte jasnou představu o tom, jak by tyto příjemné chvíle měly vypadat.Zavolejte někomu kdo vidí slunce ve vašem srdci a váží si ho.

Udělejte tento týden alespoň jednu věc, kterou jste ještě nikdy neudělali. Překročte hranice každodenní rutiny, abyste pocítili svit svého vnitřního slunce. 🙂

S Láskou Lení

Esence Země

ESENCE ZEMĚ ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

ESENCE BOHYNĚ ZEMĚ A SVĚTLO NEBESKÉ MATKY ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

NECHME VŠE PŘIROZENĚ DÝCHAT

JSEM V SOULADU S VIBRACÍ NOVÉ ŽIVÉ ZEMĚ
ODEVZDÁVÁM SE, DÁVÁM I PŘIJÍMÁM

Jsem na cestě dokončení jedné etapy, stojím v bráně nového počátku.

Když se ozve impulz z nitra, co je pro mě nejlepší, pro nejvyšší dobro všech, pouštím se do díla.

ŽIJI TO, CO VNÍMÁM … CO HOVOŘÍM … CO TVOŘÍM … OTEVÍRÁM SE VŠEMU

Žiji svoji sílu, moudrost a tvořím svobodu a hojnost. Naslouchám, důvěřuji sobě, svému vedení, srdci, duši, Zemi.

OTVÍRÁM SE SPOLUTVOŘENÍ … DŮVĚŘUJI

Každý jsme jedinečný, doplňujeme se navzájem, propojujeme svoje schopnosti, dovednosti, talenty, sdílíme a tím spolutvoříme. Beze strachu a hodnocení, s odvahou, odhodlaní, s jasnou myslí, opravdovostí, upřímností. Obohacujeme se navzájem. Jsme součástí celku, celek ovlivňuje nás a naše jednání celek.

Zodpovědnost, svobodné rozhodnutí … dávání a přijímání.

Když se dostanu do okamžiku, kdy cítím ublížení, zranění, smutek, nespravedlnost … okamžitě si uvědomím, že jsem ve stavu oběti. Procítím si tento pocit a odcházím z tohoto strachu, odpouštím ho vědomě ze svého
těla a jdu do přítomného okamžiku. V tuto chvíli se to přestává dít. Jen jsem si prošla nějakou vzpomínkou, ale teď to odchází, teď se to už neděje. Opouštím pocit ukřivdění, bolest, odpouštím všem, kteří mi tento stav způsobili i sama sobě, že jsem dovolila, aby k tomu došlo.

Dovolila jsem, abych prošla touto zkušeností, poučila se a už je to za mnou, už je to minulostí.

Už se k tomu nevracím, přijímám a nehodnotím své pocity, jdu dál, do svého klidu, míru a lásky.

Uklidila jsem ve svém nitru a posílena, o tuto zkušenost, prošla jsem další zkouškou a jdu dál.

Tak postupně odbourávám bloky, zranění. Čistím své tělo a připravuji prostor pro Lásku, Světlo, opravdový život.

Situace, které přichází, už lépe zvládám, a už se mě tolik nedotýkají, nezraňují.

Stávají se ukazatelem toho, co je třeba očistit, odpustit ze svého těla ven.

Už neřeším, že je to nespravedlivé, že mi někdo ublížil.
Vím, že jsem potřebovala touto zkušeností projít, právě pro toto pochopení.

Nehodnotím, nekritizuji toho, kdo mi to způsobil ani mu nevysílám negativní energii.

Dám si svůj čas, ať vztek a bolest odezní a vše se spálí v samotném jádru Země.

Jako zázrakem vše odezní a je zase dobře.

Uvědomím si, že LÁSKA TVOŘÍ … okamžitě reaguji a vysílám LÁSKU …

Čistí se mezilidské vztahy i vztah sama k sobě a tím i milovaná Země.

ZEMĚ potřebuje, abychom toto pochopili.

Když očišťujeme sebe, očišťujeme a odlehčujeme i Zemi.
Nabíráme vyšší vibrace … jdeme v souladu s vibrací Země.

Děje se rozpad starého … přecházíme …

Naše těla se aktivují … osvětlujeme vlastní temnotu …
vytváříme nového člověka, přetváříme novou buněčnou strukturu.

Vše vychází zevnitř ven … aktivace světelného těla v souladu s fyzickým tělem.

Stáváme se pozorovateli.

Na základě pochopení děláme změny.

Pokora, vděčnost a uvolnění vede k manifestaci … sebe sama.

Odevzdejme se, otevřeme se plně. Ponořme se hluboko do svého nitra a rozpusťme vše, co nás blokuje. Když máme možnost uvidět své zranění … proměňme ho v něco nového.

Ať vidíme pravdu a cítíme lehkost svého bytí. Uvidíme svou pravou podstatu, svou zář.

PRAVDU UVIDÍME OTEVŘENÝM SRDCEM
KRÁČÍME DO NOVÉ BUDOUCNOSTI …

POČÁTKU SPOLUTVOŘENÍ NOVÉHO ČLOVĚKA … NOVÉ ZEMĚ

NOVÉ TĚLO … NOVÁ ZEMĚ

V přítomném okamžiku si sním o krásné vysněné budoucnosti, vědomě si to užívám všemi smysly a těším se na její příchod.

Když vědomě očišťujeme, věnujeme pozornost svému nitru, sobě, nekritizujeme, nehodnotíme … procházíme malou smrtí … otvíráme srdce … a tak krůček za krůčkem přirozeně přicházíme k BRÁNĚ POČÁTKU … BRÁNĚ SRDCE NOVÉ ZEMĚ.

TVOŘÍME

SPOLUTVOŘÍME

SJEDNOCUJEME SE

VZESTUPUJEME

CÍTÍM VŮNI ZEMĚ … LÁSKY … SVOBODY … KRÁSY … SÍLY … VÁŠNĚ … OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA …

Tvořím si bezpečný prostor pro vlastní tvorbu …

Žiji svoji cestu v souladu se svojí duší, vychutnávám si krásu, svobodu a propojení s esencí, se vším …

Tajemstvím skutečného bohatství života je tvořit a žít vědomě plnohodnotně opravdový život.

Odhrňme závoje, ať spatříme to, co je očím neviditelné … 
PRAVDOVÝ ŽIVOT

Děti Slunce

Je vědecky dokázáno, že děti nové doby, které se rodí od roku 20018, se rodí s 13. Vláknovou DNA, což znamená, že budou mít daleko větší schopnosti, než jsme kdy měli my sami.
Tyto děti jsou duše, které se sem dobrovolně rodí proto, aby se staly NOVÝMI VŮDCI, kteří povedou svět od roku 2050 a dál. Do té doby bude Nový Zlatý Věk ukotvován Indigovými, Krystalovými a Duhovými dětmi, kteří se na Zemi inkarnovali po 2. Světové válce.
Mnoho Indigových, Krystalových a Duhových dětí jsou kosmické duše, z jiných galaxií a hvězdných systémů, které byly zapojeny do projektu vytvoření této planety, při jejím zrodu. Tyto duše byly vysoce školení vědátoři Vznešeného Řádu, které pracovaly v tandemu s Božským zdrojem a Zákony kosmického tvoření, aby pomohly stabilizovat nejen tuto planetu, ale také první podzemní vesmírné stanice a osídlení ve středu Země.
Mnohem později 840 000 dobrovolných duší (většinou potomci těch, kteří pomáhali tvořit planetu), zůstalo zde, aby osídlili planetu, a byli si plně vědomi toho, že to má být pouhý experiment, a že všichni, kdo poskytnou své duše, aby zde na planetě strávili nějaký čas, mají podle toho jednat, a být zde také s vědomím toho, že je to tady simulované prostředí, ne realita….něco jako když se pilot učí létat v simulovaném kokpitu.

Je velmi důležité pro rodiče těchto dětí Slunce, aby pochopili, že to, co fungovalo jim a jejich rodičům, jednoduše NEBUDE fungovat pro tyto děti!
Faktem zůstává, že díky jejich 13. vláknové DNA budou mít všech 12 čaker plně aktivních, což znamená, že mají své hvězdné brány otevřeny dokořán. To znamená, že jsou extrémně citliví na světlo, zvukové vibrace, frekvence, a ze všeho nejvíc na neviditelný svět – který pro nás neexistuje – ale pro ně ano. Tohle z nich dělá vysoce duchovní bytosti se schopnostmi, které jsme my zapomněli, jak je používat, jsou jimi: teleportace, kineze, telepatie, změny tvarů, pohyby objektů, slyšení toho, co se říká v jiných místnostech, schopnost vidět na dálku, atd.
To znamená, že tyto děti by měly být drženy daleko od elektronických zařízení, které ruší jejich frekvence, a kterými budou fascinováni: TV sety, počítače, mobily atd. Buďte si vědomi i toho, že určití členové skupin lidí na této planetě o tomto jevu ví a účelově ruší frekvence těchto dětí i dospělých skrze satelitní komunikační systém. Je to prováděno skrytými frekvencemi, kterých si nejsme vědomi, že by nás takto ovlivňovaly. 
Zvláště to platí u videoher a playstationů, které mají za účel deaktivovat tyto děti, aby se planeta nemohla posunout kupředu a vstoupit do Nového věku. Většinou kvůli strachu ze ztráty kontroly nad masou lidí.

Někteří rodiče jsou úplně nevšímaví k potřebám těchto dětí….. Ne úmyslně, ale kvůli životnímu stylu, který si sami osvojili. Děti jsou ponechány v raném věku na starost úplně cizím lidem, a pak jednoduše vhozeny do školského systému, který považují za zmatený a od základu nudný. 
FAKTEM ZŮSTÁVÁ, ŽE TYTO DĚTI JSOU KRYSTALICKÉ VE SVÉ PODOBĚ. ONI ZNAJÍ, JAK PROGRAMOVAT KRYSTALY, JAK SE SKRZE NĚ VZDĚLÁVAT. DĚTI VIBRUJÍ NA TAK VYSOKÝCH FREKVENCÍCH, ŽE VŠE, CO NENÍ TVOŘENO TĚMITO NEJČISTŠÍMI FREKVENCEMI, JE BUDE OTRAVOVAT A VELMI JE TO ZASÁHNE. PROTOŽE NEUMÍ VYJÁDŘIT SVOJI FRUSTRACI TOHO, ŽE JSOU NEPOCHOPENI A ŽE JEJICH VNITŘNÍ LÁSKA A SVĚTLO NENÍ VYŽIVOVÁNO.
UČTE JE MEDITACÍM JIŽ OD RANÉHO VĚKU. PŘEHRÁVEJTE JEMNOU A KLIDNOU HUDBU. DÁVEJTE JE DO SVĚTLÉHO A VZDUŠNÉHO PROSTORU S KRÁSNÝMI JEMNÝMI BARVAMI. BERTE JE DO PŘÍRODY – ONY MILUJÍ ZVÍŘATA, PTÁKY, VODU A ROSTLINY. UMÍSTĚTE VŠUDE KRYSTALY A NECHTE JE S NIMI SI HRÁT. 
ČIŠTĚTE ENERGII PROSTORŮ, VE KTERÝCH SE NACHÁZEJÍ. A POŽÁDEJTE O POMOC A OCHRANU JEJICH STRÁŽNÉ ANDĚLY A ARCHANDĚLY JOFIELA, RAFAELA A MICHAELA. BERTE JE K ENERGETICKÝM LÉČITELŮM, ABY JSTE UDRŽOVALI JEJICH ENERGETICKÉ POLE V SOULADU. NEMAJÍ ŽÁDNOU KARMU, A PROTO JE JEJICH AURICKÉ POLE KRYSTALICKY ČISTÉ. 
POTŘEBUJÍ LÁSKU, LÁSKU A VÍC LÁSKY A S TÍM VŠÍM I MILUJÍCÍ VEDENÍ. PROTOŽE MAJÍ SILNOU VŮLI, POTŘEBUJÍ PEVNÉ VEDENÍ A NĚKOHO, KDO ZDE BUDE VŽDY PRO NĚ, KDYŽ TO BUDOU POTŘEBOVAT. TAKÉ BUDOU POTŘEBOVAT VELMI SILNOU OCHRANU A VEDENÍ SVÝCH RODIČŮ, KTERÉ SI PRO SEBE VYBRALY S PŘÁNÍM TOHO, ŽE TITO RODIČE TO PRO NĚ ZKRÁTKA UDĚLAJÍ. NEBUDOU ŠŤASTNI V PÉČI NĚKOHO JINÉHO – PŘESNĚ SI VOLÍ SVÉ RODIČE, TYTO SPECIFICKÉ DUŠE, ABY S NIMI (A S OSTATNÍMI SOUROZENCI A PRARODIČI) BYLI ZDE V TOMTO ČASE. 
Tak to prosím respektujte a nenechejte je v péči institucí nebo lidí, kteří jim nebudou rozumět a nebudou je milovat pro to, kým skutečně jsou.
Jsou vysoce trénovaní specialisté, kteří mají takové schopnosti, na které jsme my zapomněli. Jakmile jednou zvládneme opravit náš WEB ŽIVOTA, energetická mřížka a vortexy budou přivedeny zpět do své plné funkčnosti a budou schopny se poskládat takovými způsoby, jakými nikdy předtím nemohly.
VYŽIVUJTE JE JEDNODUCHOU A ŽIVOU STRAVOU, POUŽÍVEJTE ORGANICKY PĚSTOVANÉ POTRAVINY A ZELENINU. VYVARUJTE JE ŽIVOČIŠNÉ STRAVĚ, KDE ZVÍŘATA BYLA VYSTAVENA TRAUMATU, PROTOŽE DĚTI TO JEDNODUŠE UCÍTÍ, KDYŽ TUTO STRAVU BUDOU JÍST. 
Bude to vyžadovat speciální rodičovské techniky, ale právě proto tito rodiče byly vybráni, protože mají tyto schopnosti, většina z nich jsou ony zmiňované krystalové nebo duhové děti, některé na to mohli zapomenout, ale i oni mají stejné schopnosti, které jenom leží ve spící podobě uvnitř a jejich děti jim je pomůžou připomenout!
Některé děti mohou mít obtížnosti s mluvením, protože byly zvyklé komunikovat telepaticky. Pro některé může být obtížné začít chodit, protože byly zvyklé používat těla na lehčích frekvencích. Nejlepší je stát při nich ve všem, jak můžete, s milující trpělivostí. Také koně jim můžou pomoci, protože koně jsou schopni se naladit na jejich energetická pole, a můžou jim je pomoci vyrovnat, a také jim můžou pomoci s jejich emocemi, stejně tak jako psi a kočky.
SNAŽTE SE MÍT ROSTLINY A KRYSTALY PO CELÉM DOMĚ A VODNÍ PRVKY. VŠECHNO TOTO JE ZTIŠÍ A UKLIDNÍ. PŘIDEJTE ZVUKY S VYSOKOU FREKVENCÍ, KTERÉ JSOU UKLIDŇUJÍCÍ A POMŮŽOU JIM UVOLNIT SE. 
JSOU TO OPRAVDU NÁDHERNÉ DUŠE A OBROVSKY NADANÉ.
JEDNODUŠE JE MILUJTE, MILUJTE, MILUJTE JE!

Žena Bohyně

Hluboká žena je v napojení na čistou zdrojovou energii. Hluboká žena sem přišla změnit struktury existujících forem. Přišla, aby přivedla zemi zpět do vědomí kreativní a spirituální síly zvané ženské světlo. Hluboká žena je silou přirozené záře, která nemůže být zastavena.

Hluboká žena se přesunula za materiální chtění a vnější nápravy pro vlastní bezpečí nebo naplnění. Hluboká žena zjistila, přes nespočitatelné roky svobodného dechu, že byla pozvána Životem, aby sáhla do hloubek jeho existence.

Hluboká žena musí konfrontovat, potkat se a čelit tomu, co je na této planetě prezentováno jako iluze. Musí se naučit opustit prostor mysli a vrátit se do svého těla. Musí pokračovat ve vstupu hlouběji, hlouběji a hlouběji do svého posvátného středu, dokud zde není obnovena čistota.

Musí vytáhnout veškerá stará tajemství, která byla zapomenuta a nepoužívána. Musí kráčet po kamenité cestě než vstoupí do své svěží zahrady. Musí připomínat svému sklíčenému srdci, že moudrost leží v jejím těle, v jejím cítění a jejích nekonečných, proudících energetických cyklech.

Musí se opakovaně pozvedat nad svou únavu, znovu a znovu. Musí vytrvat, zůstat a žít, přestože chce odejít. Musí pokračovat. Každý den, každou hodinu, s každým nádechem.

Musí stále dýchat, protože její hluboká přirozenost jí říká, že země potřebuje její dech, aby se mohla točit. Její dech jí sděluje, že je spojená s anděly, zářivými, osvícenými, vzestoupenými a také Velkou Bohyní.

Hluboká žena ve svém životě dosáhne bodu, kdy se musí očistit na velmi hluboké úrovni.

Musí odmítnout spolupracovat se spícím davem, televizí a médii nadopovaným, emočně zablokovaným a ztvrdlým, egem vedeným světem. Odchází z umělých, materiálních, vnějších forem falše, třpytící se výživy. Svléká se z vnější výzbroje a sestupuje k obnaženým kostem. Začíná zase žít s vlky, měsícem, stromy, hlínou, oceánem a hvězdami. Osidluje své vnitřní chrámy, láskyplně o ně pečuje, je okouzlena jejich Světlem a vroucně slibuje už nikdy neopustit sama sebe.

Hluboká žena nalézá samu sebe pravidelně ponořenou v tichu, jakoby to byl její věčný domov.

Hluboká žena odhaluje svou bolestnou touhu pro nehlídanou intimitu s veškerým životem.

Hluboká žena hledá pouze pravdu, protože ona JE ve své podstatě pravdou.

Hluboká žena zřídka promlouvá ve spěchu a vyhýbá se pomluvám. Rozvinula bohaté spirituální uvědomění a přítomnost. Velmi opatrně vybírá slova a způsoby komunikace, protože ví, že být hluboce autentickou je největší dar, jaký může žena dát.

Hluboká žena si nyní na této planetě vykrajuje široký prostor pro sebe samu.

Zahnízďuje se v zemi, propojuje své čakry s mřížkovými body Světla a otevírá své pradávné lůno Bohyni.

Umožňuje veškerým božským informacím, aby byly uloženy v jejích buňkách, zářily a udávaly směr.

Spojuje se se svým lůnem a svou vzácnou krví.

Dívání se do očí druhých vnímá jako posvátnou praktiku.

Dotýká se druhých a dává jim vědět, že jsou v bezpečí.

Miluje se se svými strachy – rozpouští se v nich, vstupuje do nich plně a dovoluje jim prostoupit celé její tělo.

Upřednostňuje kouzlo ukryté ve Třetím Oku.

Hluboká žena překračuje hranice, které rozvíjí vědomí. Pohyb jejího života vytváří ohromnou transformaci.

Ona představuje evoluci Duše.

Hluboká žena viděla vše, byla svědkem všeho, a zmírala tím znovu a znovu.

Vše zrodila.

V našem komerčně vedeném, duše-umrtveném světě vnějších náprav a materiálního zisku je hluboká žena zřídka kdy rozpoznána nebo pojmenována.

Hluboká žena je osvícený sen pravdy v uspávající, otupělé, srdce – zatvrdlé, adrenalinem poháněné, odpojené, strachem vyvolané noční můře, která se tváří jako Život.

Ona je láska, rozpuštěná a plápolající ve všech svých tvarech. Je léčivá, trpělivá a stálá. Je transformací – divoce statečná a opětovně znovuzrozená – znovu a znovu.

Je celistvostí přírody, vtělené v kůži, kostech, svalech a krvi.

Pohybuje svým tělem účelně, mluví zvučně, vkládá své vědomí do nejvyšších dimenzí a promlouvá s Mysterií.

Hluboké ženy strávily věky kráčejíce v lesích, skrývaly se v horách, plavaly v mořích a modlily se v chrámech.

Nemusí mluvit o těchto věcech přímo, ale vězte, že všechny jejich zkušenosti jsou uloženy v úžasném pohledu jejich očí.

Mohou vás naučit jednu nebo dvě věci o životě, o lásce, o tom jak tu trávit váš čas ale hlavně – o darech vaší Duše.

Hluboké ženy kráčí mezi námi a díky Bohu za ně. Seslala je sem Bohyně k znovuzískání hloubky života pro všechny.

Země je nyní nasává a odmítá je pustit, protože jejich vibrační jedinečnost a posvátná hloubka je tak nezbytná k zachování Života na této planetě jako kyslík.

Tyto ženy jsou zakořeněny v zemi. Kosmos se o ně pevně stará. Jsou ceněnými drahokamy vesmíru.

Hluboké ženy ovlivní každého, kdo s nimi přijde do kontaktu.

Hluboké ženy jsou tu k obnově otevření se přítomnosti, moudrosti srdce, dechu, krve, tajemství a naslouchání duše naší planety.

Hluboké ženy jsou manou z ráje.

Hluboké ženy jsou pradávné, voňavé tóny písně Země.

Hluboké ženy jsou povolány k vyzařování frekvencí svého bytí, bez výhrad nebo rozpaků zamíchat pohasnutými vzpomínkami oslepeného lidstva, které ztratilo svou cestu.

Vezměte hlubokou ženu za ruku a uzavíráte slib sami se sebou. Připomínáte sami sobě, že toto je život, na který si vzpomínáte a je to ten, na kterém nyní nejvíce záleží. Až budete připraveni, vše se ve vašem životě spikne a budete přivedeni do její aury.

O intuitivním životě hluboké ženy se mluví jen zřídka, ale posvátné denní činy těchto žen udržují zemi otevřenou pro možnost nového života.

Hluboké Ženy drží budoucnost naší planety ve svých zemi – pokrývajících, soucitných a světlem vyplněných rukou.

Země promlouvá

ESENCE ZEMĚ ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

ESENCE BOHYNĚ ZEMĚ A SVĚTLO NEBESKÉ MATKY ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

NECHME VŠE PŘIROZENĚ DÝCHAT

JSEM V SOULADU S VIBRACÍ NOVÉ ŽIVÉ ZEMĚ
ODEVZDÁVÁM SE, DÁVÁM I PŘIJÍMÁM

Jsem na cestě dokončení jedné etapy, stojím v bráně nového počátku.

Když se ozve impulz z nitra, co je pro mě nejlepší, pro nejvyšší dobro všech, pouštím se do díla.

ŽIJI TO, CO VNÍMÁM … CO HOVOŘÍM … CO TVOŘÍM … OTEVÍRÁM SE VŠEMU

Žiji svoji sílu, moudrost a tvořím svobodu a hojnost. Naslouchám, důvěřuji sobě, svému vedení, srdci, duši, Zemi.

OTVÍRÁM SE SPOLUTVOŘENÍ … DŮVĚŘUJI

Každý jsme jedinečný, doplňujeme se navzájem, propojujeme svoje schopnosti, dovednosti, talenty, sdílíme a tím spolutvoříme. Beze strachu a hodnocení, s odvahou, odhodlaní, s jasnou myslí, opravdovostí, upřímností. Obohacujeme se navzájem. Jsme součástí celku, celek ovlivňuje nás a naše jednání celek.

Zodpovědnost, svobodné rozhodnutí … dávání a přijímání.

Když se dostanu do okamžiku, kdy cítím ublížení, zranění, smutek, nespravedlnost … okamžitě si uvědomím, že jsem ve stavu oběti. Procítím si tento pocit a odcházím z tohoto strachu, odpouštím ho vědomě ze svého
těla a jdu do přítomného okamžiku. V tuto chvíli se to přestává dít. Jen jsem si prošla nějakou vzpomínkou, ale teď to odchází, teď se to už neděje. Opouštím pocit ukřivdění, bolest, odpouštím všem, kteří mi tento stav způsobili i sama sobě, že jsem dovolila, aby k tomu došlo.

Dovolila jsem, abych prošla touto zkušeností, poučila se a už je to za mnou, už je to minulostí.

Už se k tomu nevracím, přijímám a nehodnotím své pocity, jdu dál, do svého klidu, míru a lásky.

Uklidila jsem ve svém nitru a posílena, o tuto zkušenost, prošla jsem další zkouškou a jdu dál.

Tak postupně odbourávám bloky, zranění. Čistím své tělo a připravuji prostor pro Lásku, Světlo, opravdový život.

Situace, které přichází, už lépe zvládám, a už se mě tolik nedotýkají, nezraňují.

Stávají se ukazatelem toho, co je třeba očistit, odpustit ze svého těla ven.

Už neřeším, že je to nespravedlivé, že mi někdo ublížil.
Vím, že jsem potřebovala touto zkušeností projít, právě pro toto pochopení.

Nehodnotím, nekritizuji toho, kdo mi to způsobil ani mu nevysílám negativní energii.

Dám si svůj čas, ať vztek a bolest odezní a vše se spálí v samotném jádru Země.

Jako zázrakem vše odezní a je zase dobře.

Uvědomím si, že LÁSKA TVOŘÍ … okamžitě reaguji a vysílám LÁSKU …

Čistí se mezilidské vztahy i vztah sama k sobě a tím i milovaná Země.

ZEMĚ potřebuje, abychom toto pochopili.

Když očišťujeme sebe, očišťujeme a odlehčujeme i Zemi.
Nabíráme vyšší vibrace … jdeme v souladu s vibrací Země.

Děje se rozpad starého … přecházíme …

Naše těla se aktivují … osvětlujeme vlastní temnotu …
vytváříme nového člověka, přetváříme novou buněčnou strukturu.

Vše vychází zevnitř ven … aktivace světelného těla v souladu s fyzickým tělem.

Stáváme se pozorovateli.

Na základě pochopení děláme změny.

Pokora, vděčnost a uvolnění vede k manifestaci … sebe sama.

Odevzdejme se, otevřeme se plně. Ponořme se hluboko do svého nitra a rozpusťme vše, co nás blokuje. Když máme možnost uvidět své zranění … proměňme ho v něco nového.

Ať vidíme pravdu a cítíme lehkost svého bytí. Uvidíme svou pravou podstatu, svou zář.

PRAVDU UVIDÍME OTEVŘENÝM SRDCEM
KRÁČÍME DO NOVÉ BUDOUCNOSTI …

POČÁTKU SPOLUTVOŘENÍ NOVÉHO ČLOVĚKA … NOVÉ ZEMĚ

NOVÉ TĚLO … NOVÁ ZEMĚ

V přítomném okamžiku si sním o krásné vysněné budoucnosti, vědomě si to užívám všemi smysly a těším se na její příchod.

Když vědomě očišťujeme, věnujeme pozornost svému nitru, sobě, nekritizujeme, nehodnotíme … procházíme malou smrtí … otvíráme srdce … a tak krůček za krůčkem přirozeně přicházíme k BRÁNĚ POČÁTKU … BRÁNĚ SRDCE NOVÉ ZEMĚ.

TVOŘÍME

SPOLUTVOŘÍME

SJEDNOCUJEME SE

VZESTUPUJEME

CÍTÍM VŮNI ZEMĚ … LÁSKY … SVOBODY … KRÁSY … SÍLY … VÁŠNĚ … OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA …

Tvořím si bezpečný prostor pro vlastní tvorbu …

Žiji svoji cestu v souladu se svojí duší, vychutnávám si krásu, svobodu a propojení s esencí, se vším …

Tajemstvím skutečného bohatství života je tvořit a žít vědomě plnohodnotně opravdový život.

Odhrňme závoje, ať spatříme to, co je očím neviditelné … 
PRAVDOVÝ ŽIVOT

Buněčné Čištění

 

Je třeba být schopen převzít zodpovědnost za čištění a transformování nižších energií hned, jak se objeví, namísto toho, abychom je předávali a oddávali se jim a ještě k tomu věřili, že jsou skutečné.

Čím více se uzemňujeme, rozpoznáváme a čistíme svá omezující přesvědčení, tím více ukotvujeme JÁ JSEM v těle. Stejně tak je důležité neposuzovat druhé, a to ani sebe, za jakékoli situace nebo okolnosti, které na sebe oni, či vy sami, v této době vzali.

Každý máme svoje vlastní energie, kterým jsme se rozhodli čelit a se kterými jsme se rozhodli utkat, abychom je mohli překonat a odžít si je. Jestliže si nejste jisti, mějte soucit a úctu ke všem, nehledě na své/jejich vnější okolnosti a situaci.

Když někdo dosáhne určité úrovně vědomí, tak nesmí této své úrovně zneužívat k získání nadvlády nad těmi, kdo tohoto stupně ještě nedosáhli.

K tomu, aby mohla celým tělem proudit tantrická energie, je třeba, aby byly vaše buňky schopny toto proudění umožnit. Když jsou vaše buňky natolik čisté, že jimi může proudit tantrická energie, pak se neustále a pozvolna zvyšuje frekvence vašeho těla. Až dosáhne úrovně, kdy váš duch a vaše Ka může trvale setrvat ve vašem těle i v době, kdy jste vzhůru, budou již vaše buňky natolik čisté, že se budou otáčet po směru hodinových ručiček v souladu s oběžnými drahami planet a Slunce.

Cílem je plně, až do úrovně buněk, ztělesnit své vyšší Já či Kristovskou přítomnost. Pozvednout vibrace svého těla a celé své fyzické existence natolik, že 3D přestane být ztotožněna s omezeností a nebude už existovat nic, čemu byste se měli vyhýbat. Buněčné čištění je dalším krokem k tomuto cíli. Tantrická energie proudí mezi buňkami a vzhůru páteřním kanálem a čakrami. Je to čistá energie stvoření. Je to základní energie a také jedna z energií, které byly na Zemi nejvíce poškozeny a překrouceny.

Metoda čtyř buněk. Poté, co jsme se naučili vyčistit své čakry a zjištěné problémové oblasti ve svém těle od energie druhých lidí, od jejich přesvědčení, nepodporujících systémů přesvědčení, dohod, šňůr a souzení, přišel čas, abyste tyto energie pročistili i na úrovni svých buněk. Ne všechny problémy máme otisknuté i ve svém éterickém těle na buněčné úrovni, avšak ty, které si v sobě neseme, velmi výrazným způsobem ovlivňují a ovládají vaše myšlenkové procesy, emocionální reakce a celkově náš život.

Pokud vyčistíme konkrétní energii (např. odmítnutí) ve čtyřech buňkách, automaticky to vyvolá uvolnění této energie ve všech zbývajících buňkách. Energie v buňkách působí jako magnet na životní zkušenosti. Užívá se ultrafialová mřížka kvantové konfigurace tak dlouho, než tato (temná, bolestivá energie) zmizí, dále zlaté světlo a metoda čištění pomocí růže, čímž se vytahuje energie z naší linie i z linie rodiny. Mohou se tu objevit paměťové obrázky životních zkušeností, které růže a zlatá energie vytáhnou.

Poté každou buňku pročistí fialový plamen, aby přeměnil emoční energii, pak dochází v těle k úlevě a relaxaci a je nutné převzít zodpovědnost za vytváření si nového a pozitivnějšího života, zdravého úsudku, důvěry a nadšení. Touto metodou můžete čistit: buněčný hněv a touhu po pomstě; stud a nízkou sebeúctu; ponížení; energie rodičovské kontroly a psychických dohod; přesvědčení, posuzování a dokonalé obrazy; bolest; karmu; popřené a potlačené pocity; strach důvěřovat.

Čištění a léčení vašich původních 8 buněk. Základní předloha vašeho těla byla vytvořena v původních osmi buňkách vašeho těla. Sada těchto buněk stále ještě existuje v oblasti vaší hráze. Tyto buňky uchovávají kódy vaší původní DNA až do doby, než je očistíte od všech mutací a bloků (například pocitu viny), s nimiž jste se narodili. Mohou mít chemickou, éterickou, mentální nebo emocionální povahu.

K vyčištění se užívá ultrafialová mřížka kvantové konfigurace, červený plamen a poté se „rána“ sešívá světelnými vlákny, z nichž jsou buňky utvořeny – užívá se zlatá mřížka kvantové konfigurace Ki, což je starověké egyptské označení pro tenká světelná vlákna, která utvářejí vaše holografické tělo. Když budete užívat tuto mřížku ke splétání roztržených vláken Ki, poproste Plejáďany, aby vám pomohli znovu propojit poškozená světelná vlákna v oblasti dané díry.

Poté si představte mřížku kvantové konfigurace Ki, jež je celá ze zlatého světla, jež uvedenou oblast obklopuje a uzdravuje ji. Udržujte ji na místě tak dlouho, až se oblast kolem díry plně zacelí bez viditelných známek poškození.

Je třeba blok vyčistit ve všech osmi buňkách. Když nějaký blok anebo mutace existuje na úrovni původních osmi buněk, je ještě mnohem zásadnější a hlouběji zakořeněný než ostatní problémy na úrovni běžných buněk. Je tomu tak proto, že těchto osm buněk obsahuje základní předlohu celého vašeho těla: na úrovni hmotných prvků a éterické, mentální a emocionální úrovni.

Tyto buňky výrazně ovlivňují schopnost vašeho ducha plně se zhmotnit a souvisí s naším stvořením. Když tyto buňky vyčistíme, darujeme si příležitost projít změnou a posunem paradigmatu. Po vyčištění od pocitů viny dokázala žena přijímat bez pocitů viny, dávat z lásky a přijmout vzájemnou spoluzávislost se svou rodinou a přáteli, zvýšilo se její sebevědomí a dokázala říct „ne“.

BOHYNĚ KALI PROMLOUVÁ K MUŽŮM NOVÉHO ÚSVITU

Muži Nového Věku, Božství k vám promlouvá

Kali Ma, Bohyně Nekonečna, Temné Prázdnoty, Vnitřního Prostoru Hlubokého Ženského Neznáma – Ona je Ta, která vám otevírá Bránu 11.11

Muži, vy víte, že je promlouváno k vám. Víte, že jste byli vybráni. Vy víte, že jste vyvolení, protože vaše vlastní Duše si vybraly tuto cestu se otevřít. Zvolili jste si přivést mnoho změn do vašich 3D životů, které se odehrávají paralelně s počátkem vašeho intenzivního vzestupu do Vyšší Mužské Esence. Tento plán vzestupu přichází do bodu rychlého účinku a vytváří v této konkrétní době ohromné pohyby v Zemských přeměnách.

Ano, vlny započaly. Započaly uvnitř vás účinkem vnitřních změn začínajících manifestovat čistotu ve vnějších úrovních vašich životů. Kali Ma, Bohyně Očisty a Opětného souladu, s vámi třese silou kosmického zemětřesení. Neopouští vás, protože ví, že vaše stará úroveň vědomí má zvyk nořit hlavu do písku vždy, když začne jít do tuhého v emoční sféře.

Kali vás neopustí. Prostupuje vaším nitrem. Vytváří pro vás nepohodlí v místech, která jsou nejpravdivější. Provokuje vás a kroutí vaším nitrem, abyste se nemohli vyhnout tomu, k čemu vás Božství probouzí.

Muži Nového Průkopnického Věku, už neexistuje možnost věci odkládat a schovávat se. Nemůže vám projít nevědomé chování, které vás udržuje ve stavu otupělého odmítání, závislostí, zbabělých emočních reakcí a uhýbání. Nastal čas postavit se Pravdě čelem. Tentokrát nezůstane pravda skryta bez ohledu na to, kolik chytrých strategií jste vymysleli, abyste ji ukryli.

Kali vás provází při vstupu do nového světa, který se na první pohled může zdát naprosto odhalený. Může vypadat tak čistě, tak neposkvrněně, že se vám na chvíli bude zdát tato ryzost znepokojující. Nebudete se držet závislostí nebo jiných rozptýlení, abyste se vyhnuli vašim pocitům nebo emocím. Nebudete žít ve vztazích které jsou pohodlné a snadné a které vás nezatlačí do uvědomění si svého vnitřního mužského potenciálu. Nebudete schopni přežít jeden jediný den v práci, která nepohání sakrální čakru a váš solar plexus tvořivou touhou.

Jsou k vám vysláni noví lidé –převážně nepřehlédnutelné ženy, které nesou navýšené vibrace posvátného ženství. Tito noví lidé jsou sesláni Božstvím, aby vás probudili do vaší autentické mužské síly. Nejpravděpodobněji vás prvně vyprovokují k negativním emočním reakcím. To proto, že od vás vyžadují to nejlepší, co nesete. Vidí skrze vás, veškeré vaše egoistické triky a vzorce uhýbání. Chtějí vás vidět vzestoupit do vyšších vzorců Mužství, které je nyní umístěno jako Posvátná Šablona do vašeho energetického systému.

Muži Nového Věku, Kali k vám promlouvá. Na počátku se vám nemusí líbit vše co říká. Udává vám směr, který vás nakonec přivede do nového života souladu s Nejvyšším Vzestupem naší planety.

Kali vždy přichází se svými noži posvátné lásky. Odřezává vše, co již déle není třeba. Odstraňuje vše, co je staré, shnilé a bránící vašemu Božskému obrazu. Očišťuje tak intenzivně, že v určitých momentech budete lapat po dechu šokováni jejími pohyby.

Zkrátka – pokud neuděláte změny, které jsou nyní vyžadovány a neuděláte ten velký krok do Neznáma, který jste odkládali po celé věky, Kali vás strčí z útesu.

Riskněte to. Pohybujte se na Hraně. Zvykněte si na Hraně žít. To je vaše nová realita. Už ne více pohodlného žití. Už žádné schovávání. Už žádné uzavírání srdce. Tohle je Opravdové. Tohle je vaše šance začít žít nejvzrušující dobrodružství vašeho Života.

Kali je s vámi. Ano, dokáže být přísná. Ale ví, že aby ožilo to nejlepší ve vás, vaše nejopravdovější vitalita a tvořivé výšiny, potřebujete toto postrčení.

Muži kteří mají něco nepostradatelného k přispění do Úsvitu Nového Věku musí riskovat každý den. Musíte začít žít jako nebojácní Bojovníci a vzdát se všeho pro Lásku. Uvnitř svých Srdcí, Těl a Ducha máte více odvahy než všichni lvi kráčící po Afrických savanách.

Vy jste Ti Stateční. Toto je šance pro vaši Duši začít svůj vzestup do Světla. Jakmile se odhodláte ve svém srdci a ve svém duchu, sledujte rozkvétající zázraky kolem sebe a události, které vás budou povznášet. Vesmír podporuje váš let do nových světů Božské Lásky.

Potřebujete nekompromisní ostří meče Kali. Nepřestane, dokud nezačnete žít statečný, pravdivý život s otevřeným srdcem, ke kterému jste byli zrozeni.

Jistým způsobem nastal čas, abyste dospěli. Nastal čas pro muže začít ohromný proces emočního a spirituálního léčení.
Nelžete sami sobě že vás není třeba, že nemůžete, nebo že nic nezměníte. Vaše ego potřebuje nastoupit cestu ústupu.
Nastal váš čas vystoupit z řady, začít riskovat a mapovat neznámá území.

Neexistuje lepší muž než jste vy aby vedl tuto misi. A pokud existuje žena, nebo vidina ženy, která pohání vaše touhy a odvahu začít žít jiný život – pak věřte, že ona není pouhá “náhoda“. Ona je vaše Vědma a vždy vám bude zrcadlit nazpět kde a jak se propadáte do svých zón pohodlí. Někdy se z ní stane “Kali“ v momentech, kdy vás povede z odrazů reakcí vašeho nižšího já do vašeho vyššího Vzestoupeného Srdce.

Posledních několik dnů nebo týdnů se mohlo zdát velmi intenzivních a plných turbulencí. Možná vám Kali nyní dává nějaké odpovědi. Naslouchejte zprávám Temné Bohyně Pravdy.